Instytucje biorą pieniądze za badania, ale nie potrafią opisać i zweryfikować najnowszej historii

Jak naprawdę zachowała się Henryka Krzywonos w Sierpniu 1980 roku? Rozpoczęła strajk, czy bojkotowała strajk?

wpolityce.pl

…..Zenon Kwoka: Słowa krytyki należą się instytucjom ECS, IPN oraz środowiskom naukowym Uniwersytetu Gdańskiego. Instytucje biorą pieniądze za badania, ale nie potrafią opisać i zweryfikować najnowszej historii. Mija ćwierć wieku od momentu zniesienia cenzury. Od Sierpnia minęły 34 lata. I co? Nie ma pracy monograficznej opisującej ruch społeczny „Solidarność” w Gdańsku, nie ma monografii „Solidarności”. Nie mówimy o kontestatorach, ale o naukowych opracowaniach. W 2005 roku w bibliotece uniwersyteckiej były cztery prace magisterskie o Solidarności, nie słyszałem żeby coś się zmieniło. Jest jeden artykuł w biuletynie IPN na temat Sierpnia’80 w Gdańsku. Czytelnie IPN są puste. Czas mija, świadkowie umierają. Dochodzenie do prawdy jest coraz trudniejsze, a my sprzeczamy się między sobą.

Academic Ranking of World Universities – 2009

Academic Ranking of World Universities – 2009

ARWU 2009
Top 100 101 – 200 201 – 302 303 – 401 402 – 501

 

 

ARWU-SUBJECT 2009

Mathematics

Physics
Chemistry
Computer Science
Economics / Business


 

ARWU-FIELD 2009
Natural Sciences and Mathematics Engineering/Technology and Computer Sciences Life and Agriculture Sciences Clinical Medicine and Pharmacy Social Sciences

Cyfrowa kolekcja współczesnych książek naukowych

Większy dostęp do publikacji naukowych receptą na rozwój wiedzy

PAP – Nauka w Polsce

Chcemy, z pomocą nowych technologii, zwiększyć dostępność publikacji naukowych. Ich niskie nakłady drukiem powodują, że z czasem korzysta się z nich rzadziej, niż to mogłoby i powinno mieć miejsce – mówią autorzy ogólnopolskiego projektu „Otwórz książkę”, którego celem jest stworzenie cyfrowej kolekcji współczesnych książek naukowych, udostępnionych przez autorów. W jej skład wejdą również książki niedostępne już na rynku w wersji drukowanej, a mimo to posiadające wartość naukową i edukacyjną. 

Projekt „Otwórz książkę” jest prowadzony jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW), w ramach dwóch innych przedsięwzięć: „Creative Commons Polska” oraz „Biblioteka Wirtualna Nauki”. Realizowany jest pod patronatem prezesa Polskiej Akademii Nauk, prof. Michała Kleibera, a jego partnerem instytucjonalnym – odpowiedzialnym za digitalizację – jest Biblioteka Narodowa.Zdaniem koordynatorów projektu, barierą dla obiegu tekstów naukowych w Polsce są w dużej mierze ich niewielkie nakłady.

Inauguracja projektu „Otwórz książkę” będzie miała miejsce 5 maja br., podczas konferencji „Otwarta nauka”, organizowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Celem konferencji jest przybliżenie środowisku naukowemu założeń inicjatywy oraz wszystkich korzyści płynących z idei otwartej nauki i wolnego dostępu do danych naukowych. W czasie spotkania omówione zostaną ruchy „Open Access” oraz „Access to Knowledge” (A2K), a także nowe modele otwartej współpracy naukowej. Gościom zostanie też zaprezentowany opisany powyżej serwis internetowy i „Przewodnik po otwartej nauce”, czyli tworzona w ramach projektu publikacja.

Uczelnie wspólnie walczą o EIT

Uczelnie wspólnie walczą o EIT

PAP – Nauka w Polsce

Władze uczelni Warszawy, Krakowa, Poznania, Gdańska i Wrocławia będą wspólnie zabiegać o lokalizację w Polsce tzw. węzła wiedzy dotyczącego technik informacyjnych i komunikacyjnych w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Przedsięwzięcie koordynuje Politechnika Wrocławska. 
Porozumienie zawarły m.in. władze Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Porozumienie jest jednak otwarte i mogą do niego przystąpić inne, zainteresowane współpracą podmioty.

Wkrótce podpisane będzie formalne porozumienie, na podstawie którego m.in. powołany zostanie złożony z rektorów uczelni komitet sterujący. W uzgodnieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego powstaje grupa robocza, która przygotowuje się do kontaktów z zespołami innych krajów zainteresowanych projektem.

Morderstwo polskiej nauki oczami frustrata

Cezary Wójcik

Tekst archiwalny, ale nadal aktualny o tym jaka jest tzw. nauka polska i jak się nie zmieniła po upływie 10 lat !
Morderstwo polskiej nauki oczami frustrata
(tekst nie był oczywiście wcześniej opublikowany mimo starań autora)