Nowy przewodniczący KRASP

Nowy przewodniczący KRASP

26 maja 2012 r. w Warszawie, podczas posiedzenia zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, odbyły się wybory władz KRASP na kadencję 2012–2016. W wyniku głosowania przewodniczącym Konferencji został wybrany JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich – prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich została powołana 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych. Obecnie tworzą ją rektorzy reprezentujący 107 uczelni, w tym 11 niepublicznych. Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Konferencja podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.

Sylwetka prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia – http://banys.us.edu.pl/sylwetka 

Jacek Szymik-Kozaczko

Rzecznik prasowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Rektorzy przyjęli strategię rozwoju szkolnictwa wyższego

Rektorzy przyjęli strategię rozwoju szkolnictwa wyższego

PAP – Nauka w Polsce

Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich przyjęło w czwartek w Kielcach środowiskowy projekt „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego na lata 2010-2020”. Przewodnicząca KRASP, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow podkreśliła, że założenia strategii stawiają na jakość nauczania. 

„Przy tak żywiołowym rozwoju rynku edukacyjnego w Polsce w ostatnich dwudziestu latach, trochę zaniedbano jakość. Skoncentrowaliśmy się na jakości, ma być poprawiona – dobre uczelnie mają dostać więcej pieniędzy, gros funduszy ma być przekazywane w drodze konkursów” – mówiła Chałasińska-Macukow. Zaznaczyła, że to wspólny element strategii środowiskowej i przygotowywanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym….Podczas obrad KARSP, które potrwają do piątku, rektorzy będą także dyskutowali na temat nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, która będzie wstępem do strategii rozwoju szkolnictwa wyższego i o studiach doktoranckich.

KRASP za motywowaniem uczelni

Konferencja Rektorów za promowaniem dobrych uczelni

PAP – Nauka w Polsce

Za wprowadzeniem systemu motywowania dobrych uczelni wyższych opowiada się Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich. Rektorzy polskich uczelni spotkali się w Toruniu z okazji jubileuszu 65-lecia UMK.

„Zarówno nasz projekt strategii rozwoju szkolnictwa wyższego, jak i dokument opracowany przez zewnętrzne firmy na zlecenie ministerstwa nauki, zbieżne są w kwestii odejścia od dotychczasowego sposobu finansowania wszystkiego w równym stopniu. Istotą zmian ma być wprowadzanie systemu konkursowo-grantowego, promującego najpotrzebniejsze i najlepsze przedsięwzięcia i to nie tylko naukowe, ale także dydaktyczne i inwestycyjne” – podkreślił po zakończeniu spotkania prof. Wiesław Banyś, przewodniczący KRUP, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

KRASP śladami NFA !

Dokument nr 30/V Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

serwis KRASP

 

Uchwała Prezydium KRASP z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zapewnienia polskiemu czasopism naukowych i baz danych środowisku naukowemu dostępu do Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) –

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20 – projekt środowiskowy

„Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20 – projekt środowiskowy”,

KRASP

 

Przedsięwzięcie pn. Opracowanie dokumentu pt.:
„PROJEKT STRATEGII ROZWOJU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DO 2020 R.”

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią opracowanie pt.

„Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20 – projekt środowiskowy”,

zostanie przedstawione publicznie w dniu 2 grudnia 2009 r. w Uniwersytecie Warszawskim

———

Komitet Sterujący, nadzorujący działania mające na celu opracowanie projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020, realizowane w imieniu konsorcjum KRASP (KRePSZ)-FRP-KRZaSP, przez Fundację Rektorów Polskich (FRP) wspólnie z organizacjami i instytucjami partnerskimi, obradując pod przewodnictwem Przewodniczącej KRASP prof. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow, z udziałem przedstawicieli pozostałych konsorcjantów:

• Przewodniczącego KRZaSP – prof. Waldemara Tłokińskiego

• Przewodniczącego KRePSZ – prof. Andrzeja Kolasę

• Przewodniczącego Rady FRP- prof. Włodzimierza Siwińskiego,

po zapoznaniu się z projektem Strategii przedłożonym przez prof. J. Woźnickiego w imieniu realizatorów przedsięwzięcia, postanawia przyjąć ten projekt jako opracowanie spełniające wymagania i kryteria metodologiczne, merytoryczne i profesjonalne.

Komitet Sterujący uznaje tym samym, zadanie postawione FRP przez konsorcjantów za wykonane. Komitet stwierdza, że opracowanie pt.: „Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20 – projekt środowiskowy” oraz towarzyszące mu wydawnictwo pt: „Polskie szkolnictwo wyższe – stan, uwarunkowania, perspektywy” powinny zostać przedstawione publicznie i skierowane pod debatę społeczną, prowadzoną z udziałem m.in. środowisk akademickich i zewnętrznych interesariuszy uczelni. Wyniki tej debaty powinny zostać podsumowane w osobnym opracowaniu przygotowanym przez FRP i przedłożonym Komitetowi Sterującemu…

Komitet Sterujący dziękuje uczelniom, które wsparły finansowo opracowanie projektu Strategii, instytucjom i organizacjom, których członkowie lub przedstawiciele wzięli udział w pracach, a w tym m.in. RGSW, PKA, ISW, ZBP, oraz tym podmiotom, które wsparły przedsięwzięcie merytorycznie, materialnie lub organizacyjnie, a w tym UW, UJ i UAM, a także partnerom Strategicznym FRP-ISW: UNESCO-Cepes, KIG, PKN ORLEN i Telekomunikacji Polskiej.

 

Rektorzy przeciw, a nawet za

Rektorzy akademickich szkół wyższych obradowali w Krakowie

PAP – Nauka w Polsce

Spojrzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) na reformę szkolnictwa wyższego jest coraz bardziej zbieżne z wizją ministerstwa – podsumowała w poniedziałek dwudniowe obrady KRASP w Krakowie przewodnicząca konferencji prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow.

W niedzielnej uchwale Prezydium KRASP „z niepokojem przyjęło informacje o przygotowywanej nowelizacji ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego”, która w przyszłym tygodniu ma trafić pod obrady Rady Ministrów.

„Prezydium KRASP wyraża w szczególności zaniepokojenie brakiem (…) propozycji wprowadzenia możliwości przechodzenia nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora w stan spoczynku” – napisano w uchwale.

W poniedziałek, po rozmowach z minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbarą Kudrycką, członkowie KRASP złagodzili stanowisko w tej sprawie.

„Jeżeli chodzi o małą nowelizację, która zostanie przedstawiona za tydzień, jesteśmy w pełni za jej wprowadzeniem. Szczególnie że jest tam kilka naszych propozycji, które zostały uwzględnione przez ministerstwo. Nasze spojrzenie na to, co ma być zrobione w szkolnictwie wyższym, jest coraz bardziej wspólne” – powiedziała prof. Chałasińska-Macukow na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Minister Barbara Kudrycka podkreśliła na konferencji prasowej, że w założeniach do nowelizacji jej resort uwzględnił 80 proc. propozycji KRASP. „Myślę, że rektorzy uczelni niepublicznych są bardziej zawiedzeni naszą koncepcją zmian niż rektorzy uczelni publicznych. Sądzę, że konsensus, który staraliśmy się wypracować nie tylko z rektorami, ale też ze studentami, doktorantami i nauczycielami akademickimi, w tej chwili jest najlepszy z możliwych” – oceniła.

Dodała, że projekt nowelizacji trafi pod obrady rządu nie w tym tygodniu – jak informowano – ale dopiero za tydzień.

Kudrycka wyraziła też zadowolenie, że proponowane zmiany spotkały się z akceptacją rektorów uczelni publicznych, bo „wydaje się, że w większości są one adresowane do tych właśnie uczelni”. „Tam, gdzie przekazywane są fundusze publiczne, tam państwo powinno oddziaływać regulacyjnie” – zaznaczyła minister.

Rektorzy: Dotacje tylko dla szkół publicznych

Rektorzy: Dotacje tylko dla szkół publicznych

Na poniedziałkowym posiedzeniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Krakowie minister Barbara Kudrycka przedstawiła nowy plan ministerialny finansowania uczelni. – Chcemy, żeby nie mniej niż 2,5 procent PKB szło na szkolnictwo wyższe – powiedziała Kudrycka. Trwa dyskusja – rektorzy są przekomnani o konieczności zmian, na wiele propozycji się jednak nie zgadzają….

Rektorzy są przekonani co do konieczności zmian, na wiele propozycji jednak się nie zgadzają. 

– Naszym największym problemem jest to, że nie mamy wpływu na polityką kadrową własnych uczelni – twierdzi prof. Janusz Żmija, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. – Kształcimy kadrę, z której korzystają później szkoły niepubliczne. One nie potrzebują dotacji, bo prowadzą świetnie rozwiniętą działalność gospodarczą – przekonuje rektor. Twierdzi też, że ograniczenie naukowców do dwóch etatów jest nieporozumieniem. 

– Jeśli uczelnie prywatne dostają pieniądze z budżetu, to publiczne powinny mieć prawo do pobierania czesnego za wszystkie studia. Poza tym nie możemy się zgodzić na wieloetatowość, bo będziemy ofiarami tej decyzji przez wiele następnych lat, tak jak teraz jesteśmy ofiarami bezpłatnych studiów – komentował kolejny uczestnik dyskusji, reprezentujący Akademię Sztuk Pięknych. 

Minister Kudrycka podkreśla, że rozwój uczelni zależy przede wszystkim od pracy rektorów. – Na stanowiska rektorów po to wybieraliśmy osoby wybitne, żeby umiały podejmować czasami nawet trudne decyzje, takie jak pozwolenie na pracę na dwóch etatach – przekonywała Kudrycka.

Minister Kudrycką czeka starcie z rektorami

Rektorzy obradują w Krakowie

GW

W niedzielę zaczęła się w Krakowie dwudniowa Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Władze uczelni z całej Polski wraz z minister Barbarą Kudrycką mają zastanowić się, jak uzdrowić szkolnictwo wyższe.Jakie reformy są koniecznie? Jak finansować uczelnie? Jak podnosić jakość kształcenia? Nad tym zagadnieniami obradują od niedzieli władze największych polskich uczelni.

W poniedziałek Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka będzie przekonywać rektorów do zmian, nad którymi pracuje jej resort. Według zapowiedzi, mają one zwiększyć dostępności do wykształcenia i poprawić jego jakość, a także polepszyć warunki finansowe studiowania i pracy naukowej nauczycieli akademickich. Niektóre pomysły, jak ograniczenie prawa pracy naukowców na więcej niż dwóch etatach, wybieranie władz uczelnianych poprzez otwarte konkursy czy wprowadzenie opłat za drugi kierunek na studiach „dziennych” – już rozbudziły dyskusje i krytyczne wypowiedzi w środowisku akademickim. Bez wątpienia minister Kudrycką czeka starcie z rektorami, którzy pracują nad własną koncepcją reformy. We wtorek nad przyszłością wyższych uczelni ma obradować rząd.

Źródło: Gazeta Wyborcza Kraków

W sprawie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Serwis KRASP:

Stanowisko w sprawie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Więcej informacji po kliknięciu tutaj.

KRASP dokumentuje swoje działania

serwis KRASP

Dokumenty nadzwyczajnego posiedzenia Prezydium KRASP z dnia 30 czerwca 2009 r.

Załącznik do Dokumentu 24/V >>>

Stanowisko Prezydium KRASP z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie dokumentu Założenia do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dokument nr 24/V)

Dokumenty Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dni 05-06 czerwca 2009 r.:

Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie priorytetów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej (Dokument nr 23/V)

Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w szkolnictwie wyższym stanowiących element procesu modernizacji kraju (Dokument nr 22/V)