Czy Andrzej Duda mógł pracować na innej uczelni?

Rektor UJ komentuje sprawę bezpłatnego urlopu Andrzeja Dudy

onet.pl

Dzisiaj w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego z dziennikarzami spotkał się rektor uczelni prof. Wojciech Nowak. Spotkanie dotyczyło kontrowersyjnej sprawy zatrudnienia Andrzeja Dudy na UJ oraz jednoczesnej pracy w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu…..Jak tłumaczył rektor, w 2010 roku Andrzej Duda złożył oświadczenie, że planuje podjąć pracę w poznańskiej szkole wyższej. – W 2011 roku te przepisy się zmieniły i obecnie potrzeba jest zgoda rektora, jednak wtedy Andrzej Duda był już u nas na urlopie bezpłatnym – podkreślał Nowak……

Czy Andrzej Duda mógł pracować na innej uczelni?

Radio Kraków

Prof. Wojciech Nowak odniósł się do podjęcia pracy przez prezydenta-elekta na innej uczelni w czasie, gdy był też pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego…..

Rektor uczelni tłumaczył, że w 2005 r. poseł Andrzej Duda złożył pismo, że chce wziąć urlop bezpłatny. Potem, że planuje podjąć pracę w innej szkole wyższej. W trakcie jego bezpłatnego urlopu zmieniły się przepisy. Zgodnie z nimi pracownik naukowy powinien poprosić o zgodę na podjęcie współpracy z inną uczelnią rektora swojej macierzystej uczelni – a nie tylko go poinformować.

Program „Uczelnie przyszłości”.

„Uczelnie przyszłości”: 5 miliardów złotych dla polskich uczelni i studentów

serwis MNiSW

– Szkolnictwo wyższe musi się zmieniać. Europa i świat, szukają najlepszych rozwiązań, żeby podnosić jakość kształcenia i jak najlepiej przygotować absolwentów do potrzeb rynku pracy. Polska potrzebuje „Uczelni przyszłości”, które będą kształcić twórczych obywateli otwartych na nowe wyzwania rynku pracy i zmieniające się otoczenie – mówi minister Lena Kolarska-Bobińska…. „Uczelnie przyszłości” to pakiet kompleksowych działań podjętych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). W puli nowego programu MNiSW jest 5 mld zł. –….

„Uczelnie przyszłości”: Program Ministerstwa Nauki poprawi sytuację polskich uczelni?

Dziennik Gazeta Prawna

Lena Kolarska-Bobińska ogłosiła założenia nowego programu „Uczelnie przyszłości”. Program opiera się na czterech filarach. Są to poprawa jakości kształcenia, zbliżenie studentów do rynku pracy, umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego i konsolidacja uczelni. Na każdy z filarów składają się konkretne działania.

Protest przed gmachem resortu nauki

Przedstawiciele naukowców protestowali przed gmachem resortu nauki

PAP Nauka w Polsce

Gruntownych reform w szkolnictwie wyższym oczekują uczestnicy „wykładu okupacyjnego”, który we wtorek odbył się w Warszawie przed gmachem resortu nauki. Organizujący go Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej zarzuca ministerstwu m.in. brak dialogu ze środowiskiem.Do protestujących wyszła minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej (KKHP) od kilku miesięcy domaga się systemowych zmian w finansowaniu szkolnictwa wyższego. Wśród wypracowanych w lutym br. postulatów jest m.in. zmiana sposobu rozdzielania dotacji dydaktycznej, tak, aby nie była uzależniona od liczby studentów na danej uczelni. KKHP apeluje też o zwiększenie środków finansowych na naukę oraz zwiększenie znaczenia finansowania stałego nauki, nieopierającego się o system grantowy. Wśród postulatów znajduje się też propozycja wprowadzenia odrębnego systemu oceniania badań naukowych poszczególnych gałęzi nauki….

Mijający się z prawdą na odcinku akademickim

Komorowski po raz kolejny zarzuca Dudzie „blokowanie etatu na UJ”. I po raz kolejny mija się z prawdą…

wpolityce.pl

…..rzecznikiem prasowym UJ, który zapewnił, że po pierwsze – uczelnie nie wypłaca Dudzie żadnych pieniędzy, a po drugie – uniwersytet zatrudnił osoby (na umowę na czas określony, do 2017 roku), które zastępują kandydata PiS.

Jak wyjaśnia rzecznik, uczelnia jest zobowiązana do udzielenia bezpłatnego urlopu każdemu  pracownikowi, który został posłem czy senatorem. Tak stanowią przepisy prawa – a „korzystają” z nich politycy różnych partii.

Emigruje cały kwiat narodu

Sensacyjny raport: 1 200 000 – tylu Polaków wyemigruje w ciągu roku

niezalezna.pl

Stanęliśmy pod ścianą. Emigranci, którzy już wyjechali, są przykładem, za którym idą następni pozbawieni perspektyw w Polsce młodzi ludzie. Taki jest mechanizm – twierdzi prof. Iglicka-Okólska.

Emigruje cały kwiat narodu, wypycha się młodych, którzy mogą wprowadzać innowacje, patenty, pociągnąć naukę, poprzez zakładanie działalności budować dobro gospodarcze kraju, uczyć nowe pokolenia. Ten proces jest zabójczy dla Polski – alarmuje ekspertka.

 

Komitet Kryzysowy pyta kandydatów na Prezydenta RP

PYTANIA DO KANDYDATÓW NA URZĄD PREZYDENTA RP

http://komitethumanistyki.pl/

1. Czy kandydat uważa, ze obecny poziom finansowania publicznego szkolnictwa, w szczególności szkolnictwa wyższego w Polsce jest zadowalający? Jakie widzi możliwości jego podniesienia w najbliższych latach? Jakie działania zmierzające w tym kierunku gotów byłby poprzeć?…..