Nie są niezbędne ogromne budynki, campusy i sale wykładowe

Kolejny efekt Covid-19 – schyłek uniwersytetów jakie znamy. Świat akademicki czekają trudne miesiące, jeśli nie lata

wpolityce.pl

…doświadczenia kilkutygodniowego lock down udowodniły wszystkim iż po to aby studiować nie są niezbędne ogromne budynki, campusy i sale wykładowe w których gromadzą się młodzi ludzie z całego świata. Platformy edukacyjne, czy interaktywne komunikatory stosowane głównie w kontaktach biznesowych spowodują, że część przynajmniej zajęć z powodzeniem może zostać przeniesiona on-line.

Oznaczać to może, że posiadana baza akademicka będzie po prostu jak na nowe potrzeby zbyt duża, jej utrzymanie przecież kosztuje a stosowane w wielu krajach świata dotacje nie wzrosną w realiach kryzysu ekonomicznego

W sprawie fakultatywności habilitacji.

UCHWAŁA RMN W SPRAWIE FAKULTATYWNOŚCI HABILITACJI

FA 4/2020

Rada Młodych Naukowców podjęła uchwałę w sprawie fakultatywności habilitacji. Obecne przepisy w tym zakresie uznano za nieefektywne.

Faktyczna fakultatywność habilitacji powinna, zdaniem RMN, dopuszczać równoległe ścieżki kariery naukowej. W uchwale wskazano, że pierwsza ze ścieżek miałaby charakter stricte naukowy i powinna prowadzić przez habilitację do profesury. Druga – powinna umożliwiać obejmowanie stanowisk i funkcji w uczelni także osobom ze stopniem doktora. „Ze względu na to, że habilitacja jako stopień występuje w innych krajach bardzo rzadko, jej fakultatywność umożliwiłaby m.in. większą elastyczność w zatrudnianiu w polskich uczelniach wyższych naukowców, którzy realizowali swą karierę zagranicą, przy jedynym kryterium dorobku zatrudnionej osoby. Podejście to pozwoli władzom uczelni na bardziej elastyczne kształtowanie swych polityk zatrudnienia, przyczyniając się do zwiększenia autonomii uczelni wyższych” – napisała Rada Młodych Naukowców……..

Nowy minister od nauki, choć nie naukowiec

Spychalski: w czwartek prezydent powoła Wojciecha Murdzka na nowego ministra nauki 

PAP

… Murdzek urodził się w 1957 r. w Świdnicy. W 1981 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Na tej samej uczelni, w 1988 r., ukończył studia podyplomowe na kierunku Projektowanie Systemów Mikroprocesorowych, a w 2008 r. – studia podyplomowe na kierunku New Public Management w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

W latach 1981-1992 był konstruktorem w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Świdnicy. Między 1990 a 1998 r. – wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Świdnicy. W latach 1999-2002 był starostą Powiatu Świdnickiego, a od 2002 do 2014, przez trzy kadencje, sprawował urząd prezydenta Świdnicy. Jako prezydent miasta ściśle współpracował z lokalnymi uczelniami…..