Na temat wolności słowa, uniwersytetów, profesorów

Polski Punkt Widzenia prezentowany przez
prof. Piotra Jaroszyńskiego
na temat wolności słowa, uniwersytetów, profesorów
Piotr Jaroszyński

 

Odwaga środowiska akademickiego w obronie zła

Ewa Wójciak wulgarnie zelżyła papieża. 200 jej popleczników w imię „wolności” walczy o jej bezkarność. Polecamy listę sygnatariuszy

wpolityce.pl 23.03.2013

Prof. Hartman w obronie Ewy Wójciak do władz Poznania: Pytaliście papieża, czy życzy sobie waszej pomocy w tej sprawie?

Sprawa dyrektorki poznańskiego Teatru Ósmego Dnia, która nazwała nowo wybranego papieża „ch***” podzieliła komentatorów. Jedni są pełni pogardy, inni próbują ją usprawiedliwić. Po tej drugiej stronie opowiedział się prof. Jan Hartman, który stwierdził, że to nie Ewa Wójciak jest winna, lecz ci, którzy rozpowszechnili jej prywatną wypowiedź, a sam papież nie chciałby „świętoszkowatego gniewu władz w dalekim kraju”.

List w obronie Ewy Wójciak. Autorzy zbierają podpisy poparcia

Głos Wielkopolski 24.03.2013

„Prywatna wypowiedź na temat czegokolwiek i kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie nie może być podstawą do kar i sankcji strony władz publicznych, tym bardziej do pozbawiania stanowiska. Sankcja za prywatną wypowiedź nieprzeznaczoną do upublicznienia to wyraz myślenia totalitarnego i nieuprawniona ingerencja władzy w sferę prywatności” – piszą autorzy otwartego listu w sprawie Ewy Wójciak..

…Przypomnijmy: Ewa Wójciak ma stracić fotel dyrektora „Ósemek” za nazwanie papieża Franciszka „ch…”.

We wtorek poznańscy radni przegłosowali stanowisko wzywające prezydenta do odwołania jej ze stanowiska….

.List otwarty do Prezydenta Ryszarda Grobelnego w sprawie stanowiska Rady Miasta Poznania o odwołaniu Ewy Wójciak ze  stanowiska dyrektora TEATRU ÓSMEGO DNIA

Szanowny Panie Prezydencie,

Protestujemy przeciwko pomysłowi odwołania Ewy Wójciak ze stanowiska dyrektora Teatru Ósmego Dnia.
Należymy do środowisk artystycznych, reprezentujemy świat kultury i nauki. Jesteśmy mieszkańcami Poznania i innych miast w Polsce, ludźmi dla których bardzo ważna jest tradycja niezależnego myślenia i tworzenia, postawa związana z przełamywaniem społecznych i artystycznych barier. Nie zgadzamy się, by konsekwencją prywatnej wypowiedzi Ewy Wójciak na temat Papieża Franciszka miało być jej odwołanie ze stanowiska dyrektora Teatru Ósmego Dnia………

Naukowcy, którzy podpisali protest:

http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=9463
dr Judyta Wachowska, UAM
prof. UAM dr hab. Eva Zamojska
prof. dr hab. Dariusz Doliński, psycholog społeczny
prof. dr hab. Cezary Wodziński, filozof
prof. dr hab. Jan Strzałko, Instytut Antropologii UAM
prof. UAM dr hab. Katarzyna A. Kaszycka, Instytut Antropologii UAM
Beata Polak, Pracowania Pytań Granicznych UAM
prof. dr hab. Tomasz Polak, Pracowania Pytań Granicznych UAM
dr Agata Siwiak, UAM
Paulina Skorupska, doktorantka UAM, Teatr Ósmego Dnia
dr Joanna Ostrowska, Instytut Kulturoznawstwa UAM
dr Jan Zamojski, UMP
dr Rafał Jakubowicz, Uniwersytet Artystyczny, Poznań
dr Mikołaj Iwański – ekonomista, filozof
prof. dr hab. Juliusz Tyszka, Instytut Kulturoznawstwa, UAM
Dorota Sajewska, Instytut Kultury Polskiej UW
Prof. dr hab. Piotr Piotrowski, Instytut Historii Sztuki, UAM,
dr Tomasz Kitliński, UMCS w Lublinie/University of Brighton
dr hab. Paweł Leszkowicz, UAM w Poznaniu/University of Sussex
Anna i Stanisław Barańczakowie
Irena Grudzińska-Gross, Princeton University
Elzbieta Matynia, Transregional Center for Democratic Studies, New School for Social Research, New York
prof. Mirosław Bałka, ASP Warszawa
prof. UAM dr hab. Waldemar Kuligowski
prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski
dr hab. Agata Jakubowska UAM
prof. Izabella Gustowska, UAP
prof. Leszek Knaflewski, UAP
dr Aleksandra Ska, Akademia Sztuki Szczecin
dr Jacek Wiewiórowski, UAM
dr hab. Izabela Kowalczyk
Dr Kazik Jędrzejczak, Toronto
dr Rafał Czekaj – UMCS Lublin
Dr John Stanley, Toronto
dr hab. Dominika Ferens, Uniwersytet Wrocławski
dr Monika Bobako, Pracownia Pytań Granicznych, UAM
dr hab. Hubert Czerepok, UAP
dr Halina Wasilewska UAM
prof. Marek Wasilewski, UAP, redaktor naczelny Czasu Kultury
Roch Dunin-Wąsowicz, Instytut Europejski (doktorant), London School of Economics and Political Science
dr hab. Monika Bakke, UAM
Janusz Majcherek, krytyk teatralny
Prof. Jan Woleński, UJ
dr hab. Jacek Kochanowski, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Zofia Kolbuszewska, prof. KUL
Tomasz Kalbarczyk, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
dr hab. Andrzej Leder, Profesor IFiS PAN
dr Michał Kozłowski, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski, UAM
Andrzej Turowski, profesor Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon…

jw – Stanowisko ‚akademików’  mające stanowiać przejaw myślenia totalitarnego w opinii sygnatariuszy w/w listu otwartego w obronie Ewy Wójciak

Stanowisko w związku z wypowiedzią Ewy Wójciak

http://ako.poznan.pl/2452/

…..’Pilnego wyjaśnienia wymaga przestrzeń odpowiedzialności społecznej. Ewa Wójciak jest dyrektorem instytucji państwowej, stanowiącej placówkę kultury, poprzez którą postrzegany jest Poznań i jego mieszkańcy. Wypowiedź osoby piastującej takie stanowisko, która w sposób urągający elementarnej kulturze obraża Głowę Kościoła i Głowę Państwa Watykańskiego domaga się naszym zdaniem bezzwłocznej decyzji władz miasta….’

W imieniu 264 członków AKO – POZNAŃ

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – przewodniczący AKO
Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – duszpasterz AKO

Lista członków Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

http://ako.poznan.pl/czlonkowie/

Bezpodstawne zakazanie wydawania czasopisma wSieci

„Bezpodstawne zakazanie wydawania czasopisma >>wSieci<< stanowi rażące naruszenie prawa obywateli do informacji” – czy RPO zareaguje?

wpolityce.pl

Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wystąpiło do Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie decyzji sądu zakazującej ukazywania się tygodnika „wSieci”. CMWP SDP prosi prof. Irenę Lipowicz o podjęcie działań „związanych z zagwarantowaniem obywatelom poszanowania ich konstytucyjnych praw i wolności”….

Studenci nie chcą wykładu filozofa Jana Hartmana

UMCS: Studenci nie chcą wykładu filozofa Jana Hartmana

Kurier Lubelski

– Chcemy, aby UMCS był miejscem, gdzie można prowadzić dyskusje na każdy temat (…), aby uczestnicy spotkań nie byli poddawani manipulacjom oraz indoktrynacji światopoglądowej – apelują studenci lubelskich uczelni. To cytat z listu, który żacy przesłali do prof. Stanisława Michałowskiego, rektora UMCS.

Studenci liczą na to, że władze uczelni odwołają lub zmienią formułę spotkania z prof. Janem Hartmanem, które zaplanowano na UMCS w najbliższy piątek. Hartman, filozof z UJ, jest m.in. wiceprzewodniczącym rady polityczno-programowej SLD. Żacy obawiają się więc, że spotkanie może mieć charakter wiecu partyjnego, a nie debaty naukowej……

Gdzie protesty rad naukowych ?

„Pamiętam tych gnojków jak z czerwonymi krawatami paradują”

blogpress, Janko Walski,

Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego ogłasza na stronach ministerialnych jako obowiązującą normę etyczną, zasadę, wedle której piętnowane powinno być podważanie istniejącej wiedzy. Panią ministrę akurat rozumiem. Ktoś mógłby chcieć zajrzeć do jej pracy magisterskiej p.t. „Usługi remontowo-budowlane spółdzielni kółek rolniczych” (wytropiła tę i inne ciekawostki komunistyczna „Polityka”, gdy jeszcze nie wiedziała co czyni***) i podważyć tę akurat „istniejącą wiedzę”. Dlaczego jednak w środowiskach akademickich i naukowych nie zagotowało się? Przynajmniej tak, jak parę lat wcześniej po uchwaleniu ustawy lustracyjnej, która pozwalała odsunąć od kształcenia tych, którzy sprzeniewierzyli się swojemu etosowi zawodowemu. Pojawiła się wprawdzie garstka, która odważyła się na protest, garstka ratujących honor środowiska, ale gdzie pozostali? Gdzie protesty rad naukowych, dyrektorów i rektorów przeciwko zakwestionowaniu przez ministrę istoty badań naukowych, podstawowych norm kształcenia, przeciwko kolejnemu już jawnemu zamachowi na niezależność uczelni i instytutów badawczych? Na to pytanie nie ma  odpowiedzi, a autodiagnoza nie jest w modzie…

Naukowcy się jednoczą

Naukowcy się jednoczą

Nasz Dziennik