Reglamentacja wolności słowa

Debata posła Ruchu Palikota z ONR na UMCS odwołana!

GW Lublin

Na wydziale politologii UMCS udział w dyskusji miał dziś wziąć przedstawiciel ONR. Po zainteresowaniu się „Gazety” spotkaniem zostało ono odwołane. Michał Kabaciński, poseł Ruchu Palikota nie kryje rozczarowania: – Liczyłem na rzeczową dyskusję.Spotkanie zorganizowało Studenckie Koło Dziennikarskie UMCS. Jego członkowie uznali, że przedstawienie dwóch skrajnych opcji światopoglądowych będzie dobrym tematem do dyskusji. I dlatego zaprosili Michała Kabacińskiego, posła Ruchu Palikota oraz Mariana Kowalskiego, rzecznika Obozu Narodowo Radykalnego.

Udział przedstawiciela obozu w dyskusji uniwersyteckiej zbulwersował wiele osób.
Anna Dąbrowska, prezeska stowarzyszenia Homo Faber. – Nie jesteśmy przeciwnikami wolności słowa, ale uważamy, że dla organizacji takich jak ONR nie ma miejsca w dyskusji akademickiej. Polemizowanie z tą organizacją nie ma absolutnie żadnego sensu.

Studenckim Kołem Dziennikarskim UMCS opiekuje się prof. Iwona Hofman.

Zapytaliśmy ją wczoraj przed południem: – Czy naprawdę warto zapraszać na uniwersytet ludzi ze środowiska, które na manifestacjach skanduje „pedały won”?

– Jestem poza Lublinem od pana dowiaduje się o tej inicjatywie – odpowiedziała pani profesor. – Studenci zorganizowali debatę bez porozumienia ze mną. To niedopuszczalne, aby przedstawiciel ONR-u zabierał głos na naszej uczelni. …..Sam Kowalski stwierdza: – ONR to organizacja niepodległościowa, nie mająca nic wspólnego z ideologią nazistowką. Dlatego w debacie publicznej powinno być miejsce na wyrażenie naszych poglądów.

Piotr Skrzypczak, Homo Faber: – Bardzo się cieszę, że debata nie doszła do skutku. Wpuszczanie takich ludzi jak Kowalski do głównego nurtu świadomości społecznej nie może mieć miejsca. ONR mógłby wykorzystać zdjęcia z tej debaty do wybielania swojego wizerunku, tłumacząc, że jako organizacja zapraszana jest na wyższe uczelnie. Tym samym, ludzie o tak złej reputacji mogliby być postrzegani jako osoby kompetentne i niegroźne.

Spotkanie z Robertem Biedroniem na politologii UMCS

GW Lublin

Robert Biedroń, poseł z ramienia Ruchu Palikota był dziś gościem Wydziału Politologi UMCS. W szczelnie wypełnionej auli nie zabrakło zarówno jego zwolenników jak i przeciwników.

Rekomendacje Rady ds. Edukacji dla uczelni unijnych

Rada UE ds. edukacji chce większej konkurencji między uczelniami

PAP – Nauka w Polsce

Większa konkurencja, nowy ranking uczelni, mobilność studentów i naukowców oraz zachęcanie szkół do współpracy z biznesem – to cele, które unijnym uczelniom wyznaczyła podczas odbywającego się w poniedziałek i wtorek w Brukseli spotkania Rada UE ds. edukacji. ….

W rekomendacjach Rady ds. Edukacji podkreślona została konieczność podnoszenia jakości wyższego wykształcenia poprzez większą mobilność studentów i naukowców oraz intensywniejszą współpracę transgraniczną. Ważne jest nie tylko umożliwianie studentom podejmowania studiów po licencjacie w dowolnej europejskiej uczelni (dzięki systemowi punktów ECTS), ale też przyciąganie do europejskich uniwersytetów studentów i naukowców spoza UE.

Rada rekomenduje krajom UE kreowanie takich reform, które umożliwią bardziej elastyczne zarządzanie uczelniami i efektywny system ich finansowania, powiązany z osiąganymi wynikami i konkurencyjnością. Według Rady, konieczne jest też silniejsze powiązanie szkolnictwa wyższego z badaniami naukowymi…..

W poprawie funkcjonowania uczelni ministrowie upatrują też szansy na skuteczniejszą walkę z kryzysem. Ich zdaniem, państwa UE powinny dążyć do lepszej współpracy uczelni z gospodarką, a także inspirować uczelnie do monitorowania i analizowania zawodowych losów absolwentów. Analizy te pozwolą tak modyfikować programy kształcenia, by absolwenci mieli lepsze szanse na satysfakcjonujące zatrudnienie i zarobki.

Rada oczekuje też od krajów UE, że będą „stymulować rozwój przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności we wszystkich dziedzinach i w ramach wszystkich cykli studiów”. Rada zachęca szkoły wyższe do partnerstwa i współpracy z przedsiębiorcami, a państwa członkowskie – do zacieśniania powiązań między uczelniami, pracodawcami i instytucjami rynku pracy.

W Unii Europejskiej funkcjonuje ponad 4 tys. instytucji szkolnictwa wyższego – kształcą 19 milionów studentów i zatrudniają 1,5 miliona nauczycieli, naukowców i badaczy.

Recepta na wzmacnianie jakości polskiej nauki

Kudrycka: warto inwestować w najlepszych

PAP-Nauka w Polsce

Zróżnicowanie zarobków naukowców i dotacji dla instytucji, tak aby najlepsi dostawali najwięcej pieniędzy, inwestycje w młodych i poprawa przepisów to, recepta na wzmacnianie jakości polskiej nauki i pobudzenie innowacyjności – mówi PAP Barbara Kudrycka.

….

PAP: Czym się zajmie nowe kierownictwo na czele z Panią w nowej kadencji?

BK: Poprzednia kadencja była czasem bardzo intensywnych prac nad reformą nauki i reformą szkolnictwa wyższego, w te prace zaangażowane było nie tylko kierownictwo i pracownicy ministerstwa, ale też całe środowisko naukowe. Pamiętajmy, że prace nad koncepcją reform i konsultacje społeczne trwały ponad trzy lata! W tej kadencji – zwłaszcza w jej pierwszym okresie – będziemy koncentrować się na tym, by zmiany wpisane do ustaw reformujących naukę i szkolnictwo wyższe były odpowiednio wdrażane przez jednostki naukowe i uczelnie. By polska nauka i polskie uczelnie wykorzystywały szanse, które dają nowe przepisy, tak aby odpowiednio stosowane stały się trampoliną rozwoju i poprawy jakości nauki oraz edukacji. Nowoczesne zarządzanie i otwarta na najtęższe umysły polityka personalna z pewnością w tym pomogą. My ze swojej strony będziemy wspierać te procesy także poprzez politykę finansową…..

….Nominację na drugą kadencję w rządzie odbieram jako dowód zaufania i docenienia tej pracy, którą wykonaliśmy wszyscy jako zespół w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Osobiście szczególnie cenię także nagrodę „Prostudencki autorytet w życiu publicznym” otrzymaną od studentów.

Ministerstwo nauki chce, by na rynek pracy trafiało więcej osób z licencjatem.

Koniec masowego kształcenia magistrów

Rz

Ministerstwo nauki chce, by na rynek pracy trafiało więcej osób z licencjatem. Zmieni zasady finansowania uczelni

Pracodawcy potrzebują więcej kadry średniego szczebla – osób z dyplomem licencjata.  Tymczasem 90 proc. absolwentów tego typu studiów kontynuuje naukę, by zdobyć tytuł magistra. Ministerstwo Nauki chce to zmienić. Pomóc ma nowy sposób finansowania uczelni z budżetu państwa.

Od pięciu lat naukę na uczelniach wyższych kończy średnio rocznie 217 tys. magistrów i 170 tys. osób z dyplomem licencjata. Większość tych ostatnich kształci się dalej.

Minister nauki prof. Barbara Kudrycka pracuje nad systemem, który ma to zmienić….

Ochrona swojego środowiska naturalnego – także akademickiego

Andrzej Krauze

Rz

http://blog.rp.pl/krauze/2011/11/27/komentarz-rysunkowy-28-11-2011/

Rektor dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na ternie uczelni

Toruńscy strażnicy na uniwersytecie

Rz

Strażnicy miejscy będą mogli bez zawiadamiania rektora interweniować na terenie kampusu i w obiektach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zgodę wyraziły władze uczelni w trosce o bezpieczeństwo studentów i pracowników.

Tereny uniwersyteckie – zgodnie z wielowiekową tradycją – są objęte autonomią ograniczającą swobodną działalność służb mundurowych, co jest też usankcjonowane w ustawie o szkolnictwie wyższym….Rektor UMK prof. Andrzej Radzimiński przyznał, że powodem zwrócenia się o pomoc do straży miejskiej były incydenty na terenie uczelni, których ofiarami padały przede wszystkim studentki.,,,…

Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” stanowi, że „rektor dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na ternie uczelni”. Określa też zasady interwencji na uczelniach służb państwowych odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

– Służby państwowe mogą wkroczyć na teren uczelni tylko na wezwanie rektora. Służby te mogą jednak wkroczyć z własnej inicjatywy na teren uczelni w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego lub klęski żywiołowej, zawiadamiając o tym rektora.

Zbliża się fala uderzeniowa niżu demograficznego

Rektor AGH: krótkowzroczna polityka miasta

GW

Do 2020 roku liczba studentów w Małopolsce spadnie o 27,3 proc. Fala niżu demograficznego ma uderzyć także w inne ośrodki akademickie. Malejącej liczby studentów najbardziej obawiają się uczelnie prywatne, ale problemy mogą mieć także publiczne. Dlatego już teraz władze miast – ośrodków akademickich, takich jak Wrocław, Poznań czy Gdańsk – wspólnie z uczelniami opracowują zakrojone na szeroką skalę akcje promocyjne…

Władze Wrocławia, Poznania czy Gdańska współpracują ze swoimi uczelniami, by niż demograficzny nie dotknął ich ośrodków. Dr Marek Zimnak, szef stowarzyszenia PR i promocji uczelni polskich PRom, twierdzi, że zaprosiłby na te spotkania także przedstawicieli Krakowa, ale nie wie, kto tutaj zajmuje się promocją ośrodka akademickiego.

– Na spotkaniach Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa rzadko pojawiał się ktoś z miasta. Choć zapraszaliśmy. Teraz jest trochę lepiej. Ale uczelnie nadal żyją obok miasta, a nie z nim.

Owocna zbiórka na działalność edukacyjną i naukową

Uczelnia apelowała o pomoc. Miliard do podziału

onet

Uniwersytet w Cambridge ogłosił wynik 10-letniej zbiórki na swoją działalność edukacyjną i naukową. Zbiórka, która uczciła 800-lecie uczelni, przyniosła z górą miliard funtów. W tej sumie mieszczą się datki, darowizny i zapisy zebrane przez ponad 150 wydziałów, szkół i fakultetów oraz 31 kolegiów, w których mieszkają studenci i część kadry uniwersyteckiej.

Pierwsze dyplomy magisterskie wydawane w tym roku mogą być pozbawione godła państwowego.

Absolwenci bez orłów

Nasz Dziennik

Pierwsze dyplomy magisterskie wydawane w tym roku mogą być pozbawione godła państwowego. Tak stanowi rozporządzenie Barbary Kudryckiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego, do rządowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

 

 

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży 

serwis sejmowy 

Aktualny skład Komisji   – 39. posłów