Przerażający stan mentalności polskich studentów.

Przerażająca dyskusja studentów. Wezwanie do refleksji nad projekcją filmu 1 sierpnia wywołało furiacki atak większości młodych ludzi

wpolityce.pl

W związku z opisywaną na portalu wPolityce.pl sprawą projekcji filmu „Miś” 1 sierpnia na Uniwersytecie Warszawskim, powstała internetowa inicjatywa, wzywająca do refleksji nad pomysłem samorządu studenckiego oraz zmiany programu spotkania.

Na stronie promującej akcję „Tylko świnie siedzą w kinie! Nie dla pokazu filmu „Miś” w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego!” czytamy:

W czwartek, 1 sierpnia 2013 roku, cała Polska będzie obchodziła 69. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego – największego zrywu przeciwko okupacji niemieckiego najeźdźcy……..

…..Mowa o Mateuszu Rolewskim, który pod apelem ws. UW, zamieścił taki oto wpis (raz jeszcze przepraszamy za wulgarne treści):

Jakim trzeba być tępym fiutem, żeby zrobić coś takiego? Jedyną intencją Samorządu było zagospodarowanie studentom czasu, data jest przypadkowa, bo czwartki po prostu pasowały. Doszukiwanie się tu jakiś drugich den to przejaw skrajnego chujostwa, bycia debilem i niedorozwoju emocjonalno intelektualnego. Jebany polaczek. Ktoś coś zrobił dla innych ludzi, ale kurwa czy to doceni? NO PEWNIE, ZE KURWA NIE, BO TRZEBA OPLUĆ WSZYSTKO.
A za użycie w evencie hasła „tylko świnie siedzą w kinie” mam nadzieje typie, że kurwa umrzesz, bo to jest skraje skurwysyństwo…

Treść przytaczamy jedynie w części, żeby pokazać poziom umysłowy i kulturowy członka Zarządu Samorządu Stucenckiego z UW…..

Miejcie odwagę „płynąć pod prąd”

Papież na zakończenie ŚDM: Ufam wam młodym i modlę się za was. Miejcie odwagę „płynąć pod prąd”. Odważcie się być szczęśliwymi!

wpolityce.pl

Ojciec Święty zaapelował do młodych, by buntowali się przeciwko owej kulturze względności, która jest w istocie przekonana, że nie są oni w stanie podjąć odpowiedzialności i prawdziwie kochać.

Ufam wam młodym i modlę się za was. Miejcie odwagę „płynąć pod prąd”. Odważcie się być szczęśliwymi!

– zaapelował.

 

Prof. Chodakiewicz nie obudzi świadomości narodowej Polaków

Skandal w polskim konsulacie w Nowym Jorku. Juńczyk-Ziomecka wyrzuca Chodakiewicza za… ubój

Najwyższy Czas

Konsul Ewa Juńczyk-Ziomecka z placówki w Nowym Jorku i profesor Mieczysław Biskupski z Central Connecticut State University (CCSU) popisali się niezłą tolerancją. Gwałcąc zasadę wolności słowa i dobre maniery wymusili wycofanie zaproszenia profesora Marka Jana Chodakiewicza na konferencję „Quo Vadis”. Jest to ponadorganizacyjne forum młodej Polonii. Dyskutują o naszej przyszłości. Podobne spotkania odbywają się w Australii i Kanadzie. Chodakiewicz miał wygłosić odczyt na temat świadomości narodowej Polaków („Meaning of Polish identity”). Był jednym z kilkunastu panelistów.

…A dlaczego konsul Juńczyk-Ziomecka i prof. Biskupski postanowili nie dopuścić do wykładu Chodakiewicza? Też nie było jednoznacznej odpowiedzi. Konsul tłumaczyła mętnie, że naukowiec ten nie jest kompetentny. Tak to indoktrynowany w PRL samozwańczy autorytet ocenił historyka wykształconego w USA, z doktoratem z Columbia University, autora kilkunastu książek po polsku i angielsku jak również kilkuset artykułów naukowych i kilku tysięcy felietonów.

Portal informacyjny za 65 mln zł

Dolny Śląsk będzie miał portal informacyjny za 65 mln zł

PAP

Aktualne informacje przydatne mieszkańcom, turystom, studentom czy przedsiębiorcom znajdą się na nowym portalu e-DolnySlask, który powstanie w 2014 r. 22 lipca 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego została podpisana umowa dot. jego utworzenia.

Portal e-DolnySlask ma być innowacyjnym połączeniem wiedzy o regionie z portalem internetowym. Na stronie pojawią się aktualne informacje dotyczące wielu dziedzin życia na Dolnym Śląsku.

Koszt jego uruchomienia ma przekroczyć 65 mln zł, a kolejne 5 mln będzie kosztowała jego obsługa przez pięć kolejnych lat. Projekt ten jest dofinansowany ze środków unijnych.

Wakacyjne konsultacje społeczne projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Konsultacje społeczne nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym rozpoczęte

serwis MNiSW

środa, 17 lipca 2013

Otwarcie drogi na studia dla osób z doświadczeniem zawodowym, wprowadzenie obowiązkowych praktyk na studiach na profilach praktycznych oraz stypendia naukowe od I roku studiów – takie m.in. propozycje zmian znajdują się w przekazanym dziś do konsultacji społecznych projekcie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zmiany są dopełnieniem reformy, która weszła w życie 1 października 2011 r.

…..

  • Nowe przepisy nakładają też na uczelnie obowiązek organizowania co najmniej trzymiesięcznych praktyk zawodowych na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Przewidziano także wprowadzenie studiów dualnych, czyli zapewniających kształcenie w uczelni  na przemian z odbywaniem praktyk.
  • Zdefiniowanie pracy dyplomowej i system antyplagiatowy. Praca dyplomowa obejmie nie tylko prace pisemne, ale także opublikowany artykuł, prace projektowe (np. wykonanie programu komputerowego), konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne. Uczelnie zostaną zobowiązane do sprawdzania prac dyplomowych – przed ich obroną – z wykorzystaniem programu antyplagiatowego i ogólnopolskiego repozytorium prac dyplomowych.
  • Lista ostrzeżeń. Zaproponowano rozwiązania, które umożliwią studentom i kandydatom na studia uzyskanie rzetelnej informacji na temat uczelni, które nie przestrzegają prawa, zwłaszcza praw studentów, i nie realizują obowiązków ustawowych…..

Treść projektu Ustawy z dnia 16 lipca 2013 r.

Uzadadnienie projektu Ustawy.

Ocena Skutków Regulacji.

W sprawie nieprawdziwych i szkalujących informacji na temat badań prof. Ludwika Hirszfelda

Stanowisko-Protest Prezydium KRASP i Prezydium PAN z dnia 5 lipca 2013 r. w związku z opublikowaniem w Der Spiegel artykułu Der Blutwahn szkalującego postać prof. Ludwika Hirszfelda

http://www.krasp.org.pl/pl/uchwaly_opinie_komentarze/uchwaly_opinie_komentarze

Stanowisko-Protest Prezydium KRASP i Prezydium PAN

w związku z opublikowaniem w Der Spiegel artykułu „Der Blutwahn”  

szkalującego postać prof. Ludwika Hirszfelda

 

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Prezydium Polskiej Akademii Nauk ze zdecydowaną dezaprobatą odnoszą się do treści opublikowanego 26 maja 2013 r. w Der Spiegel artykułu Franka Thadeusza „Der Blutwahn” (22/2013, str. 132), przedstawiającego postać prof. Ludwika Hirszfelda jako prekursora rasizmu.

Prof. Ludwik Hirszfeld – wybitny lekarz i uczony, pierwszy dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Wrocławskiego po drugiej wojnie światowej, współorganizator życia akademickiego i naukowego w tym okresie, założyciel jednej z wiodących placówek PAN noszących jego imię oraz dwu czasopism naukowych do dziś liczących się na arenie międzynarodowej – odkrył prawa dziedziczenia grup krwi i wprowadził ich oznaczanie w medycynie. Fakt, że wynikami jego badań nad grupami krwi podpierano się w rasistowskich teoriach, świadczy wyłącznie o ignorancji i złej woli nazistowskich badaczy. Prof. Ludwik Hirszfeld aktywnie protestował bowiem przeciwko takiemu nadużywaniu jego teorii (T.M. Allan, „Hirszfeld and the blood groups”, Br J Prev Soc Med. 1963, 17(4): 166-171), a w całym jego dorobku nie ma treści, które wiązałyby występowanie jakiejkolwiek grupy krwi z cechami osobowości („gorsza”, „lepsza”), nie występuje też w nim termin „czystość krwi”.

Wiele innych stwierdzeń zawartych w ww. artykule jest równie nieprawdziwych (np. Ludwik Hirszfeld nie był Niemcem, lecz Polakiem, nie prowadził swych badań na jeńcach, lecz przybył na Bałkany przede wszystkim celem zwalczania epidemii bakteryjnych). Takie przedstawianie prof. Ludwika Hirszfelda, oparte na całkowicie niesłusznych przesłankach, obraża pamięć o Nim i nie służy niemiecko-polskiemu pojednaniu. 

Wyrażamy głębokie ubolewanie, że największy i najbardziej wpływowy niemiecki tygodnik zdecydował się na zamieszczenie artykułu zawierającego tak fałszywe treści, szkalujące postać wybitnego polskiego naukowca. Protestujemy i domagamy się – w obronie dobrego imienia Profesora – sprostowania tych treści na łamach Der Spiegel.

Prezes PAN prof. zw. dr hab. Michał KleiberPrzewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Przegnać lewactwo ze szkół

Przegnać lewactwo ze szkół

 Ryszard Legutko-  Gazeta Polska Codziennie
Od kilku dekad świat liberalno-demokratycznej demokracji nie jest w stanie poradzić sobie z upadkiem edukacji. Zjawisko to dotknęło także III RP. Zamiast wychowania pojawiła się lewacka indoktrynacja. Jednak w ostatnich latach zjawisko to nabrało rozpędu dzięki Platformie, która dla wzmocnienia lewactwa w Polsce zrobiła stokroć więcej niż wszyscy komuniści i postkomuniści razem wzięci.Dwadzieścia cztery lata III RP to okres systematycznego niszczenia polskiej edukacji.
…..W obecnych czasach zapaść edukacyjna ma charakter cywilizacyjny. Fakt, że wąska specjalizacja na dobrych uczelniach i w ośrodkach badawczych doprowadziła do spektakularnego rozwoju technologii i badań, zaciemnia nam często tę prawdę, że nawet w krajach o najwyższym poziomie rozwoju gospodarczego i technologicznego, w których wydaje się miliony na kształcenie i stawia edukację jako główny cel polityczny, istnieją ogromne rzesze ludzi znajdujących się na granicy analfabetyzmu (i nierzadko tę granicę przekraczających), zaniedbanych przez szkoły i ogłupionych przez szalejące ideologie oraz przemysł rozrywkowy…..