O represje wobec Internautów

Niepojęte! „Tygodnik Powszechny” domaga się represji wobec Internautów. „Bezwzględna odpowiedzialność za słowo”

wpolityce.pl

„Tygodnik Powszechny” w apelu opublikowanym w Internecie…..W ekspertyzie zamówionej przez „Tygodnik Powszechny”, a sporządzonej przez dyrektorkę działu prawnego wydawnictwa Ouest-France (kiedyś udziałowca naszej firmy) i przekazanej polskiej Izbie Wydawców Prasy, wskazano wyraźnie stosowane we Francji regulacje dotyczące karnej odpowiedzialności za szerzenie w internecie mowy nienawiści, oszczerstw i pomówień. We Francji obowiązuje prawo, które identycznie traktuje przestępstwa i wykroczenia popełnione w prasie papierowej i w sieci. Prawo, które nakłada na wszystkich użytkowników internetu, również autorów prywatnych blogów, a także autorów komentarzy, bezwzględną odpowiedzialność za słowo. Surowe sankcje w przypadku złamania przepisów powodują, że praktycznie wszystkie komentarze publikowane we francuskim internecie są wcześniej moderowane, zarówno przez wydawców gazet, właścicieli portali, jak i osoby prywatne. Uważamy, że nadszedł czas, by również w Polsce stosowane były podobne reguły prawne.

Polska ulega coraz głębszemu rozkładowi intelektualnemu, społecznemu, moralnemu……

Wybiórcza historia

Nasz Dziennik

Trzeba poprzeć bardzo słuszną walkę o kontynuowanie nauki historii w II i III klasie liceum. Ale nie można przeoczyć problemu, jakim jest ujmowanie treści w podręcznikach do historii dla gimnazjów i liceów w Polsce obecnej. Historia bowiem jest wieloaspektowa, wieloznaczeniowa i bardzo trudna do ujęcia obiektywnego i poprawnego. Czy zatem w nauczaniu historii nie jest potrzebna jakaś istotna korekta, także merytoryczna?……Bardzo słusznie tylu wybitnych profesorów i nauczycieli historii, a także polityków oraz wychowawców młodzieży walczy z obłędnym w naukach pragmatyzmem o kontynuację nauki historii w II i III klasie licealnej, ale czy warto w sytuacji, gdy dużo treści nauczanych jest błędnych i wręcz antywartościowych? Może należałoby, żeby najpierw mądrzy specjaliści przyjrzeli się tym treściom. Kto je dopuszcza do szkół? Wolność demagogii i błądzenia? To nie jest nauczanie historii. Nauka historii przecież kształtuje i wyposaża ucznia często na całe życie, a większość uczniów już nigdy potem do lektur historycznych nie sięgnie. Toteż religia i Polska nie mogą być zohydzane przez pseudohistoryków.
Przy tym ogólna sytuacja umysłowa jest niemal tragiczna. Polska ulega coraz głębszemu rozkładowi intelektualnemu, społecznemu, moralnemu, kulturalnemu i prawniczemu, idąc, niestety, za modnym, ale obłędnym nurtem współczesnej myśli antywartościowej. Dzieje się to głównie z winy władz, polityków i dużej części inteligencji, którzy idą za modą, a nie mają głębszego rozumienia człowieka i świata. Oczywiście, nie rozumieją też historii, która jest istotną formą egzystencji człowieka, jednostki i społeczności w rozwoju ku pełni człowieczeństwa. Nie wyjdziemy z tej zapaści, jeśli nie zmusimy ludzi nieodpowiedzialnych do odejścia.

Obecnie edukacja młodzieży idzie w bardzo złym kierunku.

Żaryn dla Stefczyk.info: Podręcznik Stentora nie powinien zostać dopuszczony. Co zrobić z dziećmi, dla których Goebbels i Pilecki są równie godni podziwu?

wpolityce.pl 14.07.2012

Wicenaczelna miesięcznika „Na Poważnie” wskazuje, że obecnie edukacja młodzieży idzie w bardzo złym kierunku.

Gdy będziemy tworzyć zrąb wzorców osobowych, jakie przedstawiamy młodym Polakom, na tej zasadzie jak autorzy podręcznika Stentora, to będziemy niszczyć świadomie dwa ważne pojęcia. Po pierwsze zdeprecjonujemy pojęcie bohater. W zamyśle twórców podręcznika ma to być celebryta, ktoś sławny w danym momencie. (…) Gdy nie będziemy budować panteonu wielkich Polaków, wzorców osobowych i autorytetów, polski kod kulturowo-etyczny legnie w gruzach i nie będzie co odbudowywać. Co zrobić z dziećmi, dla których Goebbels i Pilecki są równie interesujący i godni podziwu?

Ośrodki wiodące

Nawet po 50 mln zł może przez pięć lat otrzymać sześć ośrodków, które w czwartek w Warszawie otrzymały z rąk premiera Donalda Tuska i minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW).

Status KNOW przyznawany jest na pięć lat. Przez ten czas najlepsze jednostki mogą z budżetu państwa otrzymać dodatkowe finansowanie, wynoszące nawet 50 mln zł. Pieniądze te mogą być przeznaczone m.in. na wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój kadry naukowej, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, budowanie silnej i rozpoznawalnej marki, a także na wyższe wynagrodzenia naukowców czy zatrudnienie w Polsce zagranicznych, naukowych sław. Przyznawanie statusu KNOW najlepszym ośrodkom naukowym jest jednym z elementów reformy szkolnictwa wyższego z 2011 roku……

W pierwszej edycji konkursu wyłonione zostały trzy Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące (KNOW) specjalizujące się w dziedzinie nauk ścisłych i trzy w zakresie szeroko pojętych nauk medycznych. W dziedzinie nauk matematycznych wyróżniono Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych – wspólne przedsięwzięcie Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Matematycznego PAN.

 

W dziedzinie nauk fizycznych status KNOW otrzymało Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego – „Materia – Energia – Przyszłość”, tworzone przez krakowskie jednostki: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Wydział Chemii oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Za to w dziedzinie chemii najlepsze okazało się Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne utworzone przez wydziały chemiczne UW i Politechniki Warszawskiej

Z kolei w naukach medycznych zwyciężyło Konsorcjum Naukowe Collegium Medicum UJ i Instytutu Farmakologii PAN, a w naukach farmaceutycznych najlepszy okazał się Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Statut KNOW uzyskało też, w dziedzinie nauk o zdrowiu, Centrum Badań Innowacyjnych w Białymstoku. Tworzą je wydziały Lekarski i Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, a centrum prowadzi współpracę z ośrodkami w Belgii i Hiszpanii……

Edukacja ma absolutnie kluczowe znaczenie

Model fińsko-chiński

Uważam Rze

Jeśli porównać wyniki testów matematycznych młodych Finów, Koreańczyków czy Polaków, to łatwiej przewidzieć, kto w przyszłości będzie rozdawał karty w światowej gospodarce

Nawet najbardziej banalne i patetyczne stwierdzenia mogą się czasami wydawać odkrywcze. „Edukacja określa naszą przyszłość” – powiedział niedawno minister edukacji Singapuru Heng Swee Keat. „Decyduje o przetrwaniu narodu i o naszych sukcesach. Ma absolutnie kluczowe znaczenie”.

Kontrowersyjny podręcznik pod lupą sejmowej komisji edukacji

NASZ NEWS. Posłowie sprawdzą procedurę zatwierdzenia kontrowersyjnego podręcznika do historii, który wydał Stentor

wpolityce.pl

W czwartek na posiedzeniu sejmowej komisji edukacji posłowie przyjrzą się opisywanego przez portal wPolityce.pl podręcznikowi do historii pt.: „Ku współczesności. Dzieje najnowsze 1918 – 2006”. Podręcznik przygotowany przez wydawnictwo Stentor otrzymał dopuszczenie MEN do nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych, mimo wielu kontrowersji wokół książki.

Jak pisał portal wPolityce.pl, podręcznik otrzymał jedną negatywną opinię recenzenta. Autorzy książki zawarli w niej bowiem wiele uproszczeń i stwierdzeń fałszujących historię Polski. Dodatkowo, podręcznik prezentuje jedynie punkt widzenia na polskie dzieje. Punkt, kojarzony ze środowiskiem “Gazety Wyborczej”……

…..

Małgorzata Żaryn w wywiadzie dla portalu wPolityce.pl tłumaczyła, w jaki sposób podręcznik „Ku współczesności…”fałszuje historię.

KL

CZYTAJ: Projektowany podręcznik do historii trzeba koniecznie poprawić! W obecnym kształcie jest on nie do zaakceptowania

I Ogólnopolski Festiwal Filmu Niezależnego „OKNO”

Zobaczyć Polskę! hasłem I Ogólnopolskiego Festiwalu Filmu Niezależnego „OKNO” w Ełku

Z inicjatywy Kongresu Mediów Niezależnych w dniach 14-16 września br.

w Ełku odbędzie się

I Ogólnopolski Festiwal Filmu Niezależnego „OKNO”.

Współorganizatorem jest Prezydent Miasta Ełk Tomasz Andrukiewicz. Honorowy patronat nad inicjatywą objął biskup ełcki Jerzy Mazur. Festiwal odbędzie się pod hasłem „Zobaczyć Polskę!”.

W czasach dominującej propagandy liberalno-lewicowej opartej na relatywizmie już najwyższa pora Zobaczyć Polskę! prawdziwą. Dlatego podczas Festiwalu będą prezentowane filmy twórców niezależnych, filmy niechciane przez prorządowe telewizje, filmy ludzi, których władza próbuje cenzurować i wypchnąć na margines życia publicznego.

W Festiwalu Filmu Niezależnego „OKNO” mogą uczestniczyć wszyscy – profesjonaliści i amatorzy filmowi. To festiwal dla każdego, kto pasjonuje się kręceniem filmów o Polsce, o polskich problemach i wyzwaniach, kto chce ukazywać wiarę, odwagę i godność Polaków, kto chce dokumentować to, czym naprawdę żyją, o co się martwią i o co walczą. Do udziału zapraszamy twórców zarówno mieszkających w Polsce, jak i zagranicą.

Osoby zainteresowane udziałem w Festiwalu prosimy o kontakt z biurem organizacyjnym pod adresem mailowym: okno.festiwal@gmail.com.

 

Krzysztof Czabański

Przewodniczący Kongresu Mediów Niezależnych

Konferencja prasowa Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej

Konferencja prasowa Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej, 18.06.2012