Zmiany muszą nastąpić po obu stronach: naukowców i przedsiębiorców.

Jarosław Gowin – ostrożny optymista

wnp.pl

– Jeśli ograniczymy innowacyjność do przemysłu czy nauk technicznych, a pominiemy innowacyjność społeczną, nie wygramy przyszłości – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego w rozmowie z Jackiem Ziarno…… w przeciwieństwie do moich poprzedników w gabinecie ministra nauki i szkolnictwa wyższego – nie czuję się osamotniony. Po raz pierwszy zdarza się, że innowacyjność jest programem całego rządu. W premierze Morawieckim znajduję partnera do codziennych rozmów o tym, w jaki sposób sprząc polską gospodarkę z nauką.

Oczywiście, to nie jest takie proste, ponieważ zmiany muszą nastąpić po obu stronach: naukowców i przedsiębiorców……

Założenia do nowej ustawy przygotują trzy zwycięskie zespoły

„Ustawa 2.0”: znamy zwycięzców!

serwis MNiSW

Założenia do nowej ustawy przygotują trzy zwycięskie zespoły, każdy z nich został afiliowany przy uczelni lub instytucji działającej na rzecz nauki.

Najlepsze propozycje przygotowali naukowcy z zespołów związanych z:

  • Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu – pod przewodnictwem prof. Marka Kwieka,
  • Uniwersytetem SWPS – z przewodniczącym zespołu prof. Hubertem Izdebskim, oraz
  • Instytutem Allerhanda – pod kierunkiem dr. Arkadiusza Radwana.
  • ….– Wszyscy w środowisku akademickim zgadzają się, że potrzebne są nie kolejne nowelizacje, a nowa ustawa – powiedział wicepremier Jarosław Gowin. – Zależy nam, aby powstała ona poprzez dialog. Dialog wewnątrz środowiska akademickiego, ale i między tym środowiskiem, a rządem……Trzy wybrane zespoły po pierwsze, bardzo dobrze oceniły sytuację w jakiej znajduje się nauka polska, a po drugie, ich propozycje dawały dużą szansę na powodzenie polskich uczelni w międzynarodowej konkurencji – powiedział przewodniczący komisji konkursowej, prof. Tomasz Dietl.

    Prace zespołów zakończą się w styczniu 2017 r. Ich efektem będą trzy konkurencyjne projekty założeń do ustawy. Staną się one punktem wyjścia do zaplanowanego na 2017 rok cyklu konferencji, które złożą się na Narodowy Kongres Nauki. W toku debat ustawa uzyska finalny kształt, a następnie trafi do prac legislacyjnych, tak aby wejść w życie od roku akademickiego 2018/2019.

Profesorowie prawa w obronie wolności

Profesorowie prawa UW upominają Rzeplińskiego w sprawie dr Zaradkiewicza: „Naruszenie konstytucyjnie gwarantowanej wolności wyrażania poglądów”

wpolityce.pl

Profesorowie prawa, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego piszą do prezesa Trybunału Konstytucyjnego ws. dr hab. Kamila Zaradkiewicza. Naukowcy wyrażają swoje zdziwienie wobec działań prof. Andrzeja Rzeplińskiego w stosunku do pracującego w TK Zaradkiewicza….

 

System oceny przygotowany przez naukowców z UJ – bez sensu

Minister: ocena szkół nie ma sensu

Dziennik Polski

Edukacja. System oceny pracy szkół przygotowany przez naukowców z UJ, który pochłonął ponad 70 mln zł zostanie wyrzucony do kosza, bo jak twierdzi minister edukacji „nie ma on większego sensu i doprowadził jedynie do rozrostu szkolnej biurokracji”. – Polska szkoła jest uwięziona w biurokracji, a wymyśliło ją 10 osób, które chciały zarobić na projektach europejskich – oświadczyła Anna Zalewska z mównicy sejmowej, prezentując wyniki audytu przeprowadzonego w MEN.

Kamery na wykłady

Kamery na wykłady! Apelują studenci UW

PAP

Uniwersytety powinny nagrywać i udostępniać studentom wykłady akademickie, uważają studenci Uniwersytetu Warszawskiego i zaczynają akcję „Kamery na wykłady”. Możliwość odtworzenia wykładu korzystnie wpływa na wyniki studentów i nie wpływa zauważalnie na zmniejszenie frekwencji w salach wykładowych – argumentują…..Badania przeprowadzone w singapurskim Nanyang Technological University na ponad 1100 studentów posiadających dostęp nagranych wykładów wykazały, że ponad 90 proc. z nich korzysta z udostępnionych wykładów. Ponad 34 proc. korzystało z nich ze względu na możliwość ponownego obejrzenia części wykładów, których nie zrozumiano za pierwszym razem; ponad 21 proc. w celu powtórki materiału do egzaminu; ponad 18 proc. ze względu na fakt, że nagrane wykłady można odtworzyć w dowolnym miejscu o dowolnej porze. Tylko nieco ponad 7 proc. korzystało z zarejestrowanych wykładów, by nie musieć wstawać na zajęcia…..Główne wątpliwości dotyczące pomysłu nagrywania wykładów dotyczą zagadnień związanych z prawami autorskimi, kwestii frekwencji na zajęciach oraz obawy, że nagrane wykłady to sposób do przejścia studiów na skróty. Szymon Sypniewicz argumentuje jednak, że nagrywanie i udostępnianie wykładów jest możliwe w świetle przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, szczególnie art. 12 tej ustawy. „Może to niekiedy wymagać zmian w umowach pracowników naukowych, jednak nie jest to przeszkoda trudna do przezwyciężenia dla uczelni” – mówi.

Audyt nauki

Jarosław Gowin podsumował ostatnie lata w polskiej nauce

serwis MNiSW

Z jednej strony dobre intencje przyświecające reformom oraz rozwój infrastruktury badawczej, z drugiej: brak porozumienia ze środowiskiem, naruszanie autonomii uczelni i nieprzemyślane  inwestycje unijnych funduszy. Tak Jarosław Gowin podsumował osiem lat rządów swoich poprzedniczek.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego rozpoczął audyt od przeprowadzanych w ostatnich latach zmian systemowych. – Intencje tej reformy były pozytywne – podkreślił wicepremier. Jednakże zdaniem Jarosława Gowina wprowadzenie potrzebnych zmian (wprowadzenie systemu bolońskiego, obiektywne kryteria oceny dorobku) zakończyło się fiaskiem……