Niekonstytucyjna Konstytucja dla nauki.

Niekonstytucyjna Konstytucja dla nauki. Dożywotnie zatrudnianie sędziów niezgodne z ustawą zasadniczą?

Gazeta Prawna

Dożywotnie zatrudnianie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego na uczelniach jest niezgodne z ustawą zasadniczą – uważa prokurator generalny.

Ogólna liczba studentów spada, ale w prywatnych szkołach jest ich coraz więcej.

Migranci ratują polskie uczelnie. Niepubliczne wracają do gry

Gazeta Prawna

Ogólna liczba studentów spada, ale w prywatnych szkołach jest ich coraz więcej.

Prywatne szkoły przyznają, że uratowali je cudzoziemcy. Liczba studentów z zagranicy rośnie od lat. W 2015 r. było ich 57 tys., zaś w roku akademickim 2018/19 już 78,3 tys. Niemal połowa z nich trafiła na prywatne uczelnie…..Najliczniejszą reprezentację na naszych uczelniach mają kraje europejskie: łącznie ze Starego Kontynentu pochodziło w poprzednim roku akademickim aż 61 tys. osób, przy czym grubo ponad połowa z nich to osoby pochodzące z Ukrainy – 39,2 tys. Na drugim miejscu są Białorusini, na czwartym Hiszpanie, a na piątym Turcy. Natomiast trzecią pozycję w ogóle wszystkich studentów zajmuje jedyny pozaeuropejski kraj – Indie……