PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI NA LATA 2015 – 2030

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI NA LATA 2015 – 2030

serwis MNiSW

Szkolnictwo wyższe i nauka są w centrum zachodzących w Europie i Polsce przemian; muszą je wspierać, napędzać i przewidywać. Dlatego mówiąc o dostosowaniu szkolnictwa wyższego do wymogów rynku pracy, trzeba mieć na uwadze rynek, do którego aspirujemy i który będzie rozwijany przez nowocześnie wykształcone kadry. Rosnąć będzie bowiem zapotrzebowanie na kreatywne myślenie, zdolność do tworzenia nowej wiedzy, innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz nowych treści kulturowych. Życie społeczne i gospodarka oparta na wiedzy potrzebują wykształconych profesjonalistów, gotowych do twórczego rozwiązywania problemów i efektywnej współpracy w zespołach.

Program rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki jest odpowiedzią na wyzwania społeczne, gospodarcze i cywilizacyjne, przed jakimi stoi Polska. Stanowi również kolejny etap reformowania szkolnictwa wyższego i nauki w naszym kraju.

Lata 2007-2015 to dla szkolnictwa wyższego i nauki okres zmian o charakterze systemowym…….

Planowane w 2016 r. nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe nie są wystarczającym wsparciem

Przyszłość uczelni pod znakiem zapytania

Dziennik Gazeta Prawna

Środowisko akademickie apeluje do premier Ewy Kopacz o zwiększenie nakładów na naukę i szkolnictwo. Dzisiaj projektem budżetu na 2016 r. zajmie się Rada Ministrów.

…. Eksperci uważają, że planowane w 2016 r. nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe nie są wystarczającym wsparciem. W przypadku badań naukowych ich finansowanie zostanie bowiem utrzymane na obecnym poziomie (0,42 proc. PKB). Natomiast wydatki na szkolnictwo wyższe wręcz spadną (z 0,74 do 0,68 proc. PKB).

Polscy naukowcy na horyzoncie

Polska nauka – otwarta i innowacyjna. Horyzont 2020 czeka na polskich naukowców.

serwis MNiSW

Polscy naukowcy spotkali się na konferencji pt. „Otwieramy polską naukę”. Temat: program Horyzont 2020 oraz otwarty dostęp do treści naukowych.

Najwyższej jakości badania wymagają uczestniczenia w międzynarodowych programach grantowych i swobodnego przepływu wiedzy ponad granicami. Konferencja „Otwieramy polską naukę” ma na celu zachęcenie polskich naukowców do aktywniejszego włączenia się w międzynarodowy obieg naukowy. Pierwsze podsumowania udziału w programie Horyzont 2020 pokazują, że Polsce naukowcy nie korzystają jeszcze w pełni z tego źródła finansowania badań…..Przedstawiciele Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu SWPS oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych zaprezentowali najlepsze praktyki w zakresie wdrażania Europejskiej Karty Praw Naukowca, systemu ewaluacji naukowców i aplikacji naukowców do Horyzontu 2020.

Naukowcy się do nas nie garną

Szkolnictwo wyższe: Brakuje wykładowców z zagranicy

Dziennik Gazeta Prawna

Liczba studentów cudzoziemców na polskich uczelniach zaczęła rosnąć, ale naukowcy się do nas nie garną..

2075 naukowców i wykładowców z zagranicy pracuje na polskich uczelniach – wynika z najnowszych danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od czterech lat ta liczba właściwie stoi w miejscu. ….W roku akademickim 2014/2015 uczyło się w naszym kraju 46 101 obcokrajowców, co oznacza, że w ciągu roku ich liczba wzrosła aż o 28 proc. Jesteśmy magnesem głównie dla Ukraińców – stanowią aż połowę przybywających do nas studentów. Na drugim miejscu znajdują się Białorusini. Łącznie te dwie nacje to prawie 30 tys. młodych ludzi.

Synchrotron na drodze do Nobla ?

Głębsze spojrzenie na materię – tylko w Krakowie!

krakow.pl

To dobra wiadomość dla polskich naukowców! W poniedziałek (21 września) przy ul. Czerwone Maki 98 odbyło się otwarcie Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, czyli innowacyjnego i wszechstronnego ośrodka badawczego. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie można wykonać badania przy pomocy synchrotronu. Urządzenie to może przyczynić się m.in. do wczesnego diagnozowania chorób, tworzenia nowych leków oraz analizowania dzieł sztuki.

…..O tym jakie znaczenie dla rozwoju nauki ma promieniowanie synchrotronowe może świadczyć fakt, że za jego pomocą powstało kilka przełomowych metod diagnostycznych w medycynie. Dostęp do promieniowania synchrotronowego przyczynił się również do odkryć, za które przyznano trzy nagrody Nobla. Na świecie funkcjonuje około 60 synchrotronów, które są także motorem rozwoju technologii informacyjnych i mają ogromny wpływ na innowacyjność oraz konkurencyjność gospodarek w tych krajach, w których działają.

PiS chce przywrócić rangę tytułom naukowym

PiS: Przywrócimy rangę tytułom naukowym

Deon.pl

Zmiany w systemie finansowania i organizacji studiów, odejście od części systemu bolońskiego i modyfikację systemu grantowego – proponuje PiS. – Chcemy przywrócić rangę tytułom naukowym i rangę studiowaniu- mówi PAP poseł tej partii prof. Włodzimierz Bernacki, odpowiedzialny za sektor naukowy.

– Jako środowisko polityczne planujemy cały pakiet poprawek do ustaw, m.in. o szkolnictwie wyższym, finansowaniu nauki. To byłby nasz pierwszy krok – mówi PAP poseł Prawa i Sprawiedliwości prof. Włodzimierz Bernacki, który koordynuje realizację programu tej partii w obszarze szkolnictwa wyższego.

…- Chcemy zmienić też przepisy dotyczące tytułu i stopnia naukowego oraz Centralnej Komisji Stopni i Tytułów. Postulujemy aby urealnić terminy dla poszczególnych procedur awansowych, a także chcemy aby ten, kto aplikuje o stopień doktora lub profesora, miał odpowiednio tytuł magistra stopień doktora habilitowanego. Uważamy za konieczne przywrócenie wykładu habilitacyjnego. Chcemy zmienić też zapis mówiący o tym, że na uczelni do minimum kadrowego zamiast jednego doktora, można wliczyć dwóch magistrów, a zamiast jednego profesora dwóch doktorów – wyliczał poseł PiS…..Zmiany powinien przejść też system rozdzielania grantów, czyli pieniędzy przeznaczonych na realizację projektów badawczych. – Tajemnicą poliszynela jest to, że niekiedy te same osoby pełnią funkcje kierownicze w kilkunastu różnych projektach. Wiem, że liczba genialnych uczonych na rynku polskim jest ograniczona, ale nie można dopuścić do sytuacji, w której tak wąska grupa będzie konsumowała większą część grantów – ocenia poseł Bernacki. Największą bolączką polskiego systemu grantowego jest – jak mówi – sposób oceniania projektów, ubiegających się o finansowanie. Naukowcy coraz częściej recenzują wzajemnie swoje prace. Ze zjawiskiem tym walczy już Centralna Komisja Stopni Naukowych i Tytułów. – Trzeba poszerzyć grono osób recenzujących projekty naukowe – podkreśla Bernacki…

Tęczowy łoś w roli profesora ?

W imię „tolerancji” uniwersytet usuwa portrety „białych profesorów”. Zastąpił je… tęczowy łoś

niezalezna.pl

Decyzją władz wydziału prawa Uniwersytetu w Sztokholmie, ze ścian usuwane są wszystkie portrety zasłużonych dla uczelni naukowców. Powodem jest fakt, że obrazy „przedstawiają starych, białych profesorów”. Miejsce portretów zajął teraz… tęczowy łoś, który ma symbolizować wielokulturowość i tolerancję….Dziekan wydziału prawa uważa, że przedstawiające „starych białych profesorów” obrazy nie ukazują historii wydziału w istotny sposób.

List minister o inicjatywach uczelni dotyczących pomocy uchodźcom

List minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej o inicjatywach uczelni dotyczących pomocy uchodźcom

serwis MNiSW

18 września 2015

Przeciętny UJ

UJ przeciętny w świecie

Dziennik Polski

Uniwersytet Jagielloński znalazł się dopiero na 411. miejscu w najnowszym rankingu The QS World Universities 2015/16. Czołówkę zestawienia najlepszych uczelni zdominowały szkoły ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. ….UJ uplasował się niemal dokładnie w połowie zestawienia. O 67 miejsc wyżej znalazł się Uniwersytet Warszawski. Uczelnia ze stolicy została nieznacznie lepiej oceniona m.in. przez środowisko naukowe i pracodawców. Ma też większy odsetek zagranicznej kadry naukowej. …

NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko wprowadzeniu Stosowanych Studiów Gender

„Solidarność” na Uniwersytecie Opolskim: NIE dla ideologii gender na uczelni

Polonia Christiana

W kierowanym do rektora Uniwersytetu Opolskiego proteście NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko wprowadzeniu Stosowanych Studiów Gender w ramach Instytutu Filologii Angielskiej. Powołują się w tym na św. Jana Pawła II, list polskich biskupów na święto Świętej Rodziny, jak również na dr. Paula Camerona czy ks. dr. hab. Dariusza Oko.