Na tę chwilę byt Rzeczpospolitej z powodu doktoranta nie wydaje się zagrożony.

Bronią doktoranta przed ABW i wydaleniem do Białorusi

GW Toruń

Pochodzący z Białorusi Paweł Juszkiewicz w każdej chwili może być usunięty z Polski, bo według ABW zagraża bezpieczeństwu państwa. W jego obronie stanęli studenci i pracownicy UMK, politycy.   Przypomnijmy – 10 lat temu przyjechał do Torunia na studia. Uzyskał magisterium z pedagogiki i stosunków międzynarodowych oraz licencjat z filologii rosyjskiej. Teraz się doktoryzuje. W 2011 został najlepszym studentem zagranicznym w naszym kraju.

..Ma polskie korzenie, dlatego w 2012 r. poprosił wojewodę o uznanie go za polskiego obywatela. Urzędnicy wystąpili o opinię w jego sprawie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, policji i Straży Granicznej. Tylko ABW miała zastrzeżenia, więc w połowie stycznia br. wojewoda odrzucił wniosek ze względu na to, że Juszkiewicz może stanowić zagrożenie dla „obronności lub bezpieczeństwa państwa”.

Po podziale uczelni utrzymanie a nawet wzmocnienie status quo

Prof. B. Kudrycka: za trzy lata podział uczelni na akademickie i zawodowe

Dziennik Gazeta Prawna

Według rządowych propozycji, system szkolnictwa wyższego będzie się składał z dwóch podstawowych typów uczelni: kształcących praktycznie (uczelnie zawodowe) i uczelni akademickich. Szkoły, które nie mają prawa do nadawania stopnia doktora będą mogły uruchomić wyłącznie studia o profilu praktycznym, a kształcące własną kadrę i uprawnione do doktoryzowania będą mogły prowadzić zarówno studia ogólnoakademickie, jak i praktyczne……

Bardzo ważne jest, aby wykłady i inne zajęcia dydaktyczne w uczelniach badawczych bazowały na najnowszych badaniach światowych i badaniach prowadzonych w samej uczelni oraz aby studenci mogli również być włączeni w ich realizację – podkreśla minister.

Zgodnie z propozycjami, możliwe będzie prowadzenie wspólnych studiów interdyscyplinarnych nie tylko w ramach tej samej uczelni, ale też pomiędzy uczelniami. Studia takie będą mogły prowadzić jedynie instytucje, które mają prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego….

Polityka wypychania Polaków (także akademickich) za granicę

Tusk wypycha Polaków za granicę i zostawia ich na pastwę losu

zbigniewkuzmiuk.salon24.pl

… Polityka rządu Tuska realizowana konsekwentnie przez już blisko 6 lat, spowodowała wypchniecie poza granice naszego kraju już około 3 mln ludzi z tego najprawdopodobniej większość niestety już na stałe do Polski nie wróci.

Trudno się zresztą dziwić tak ogromnej i ciągle trwającej emigracji, skoro mimo takiego exodusu, liczba bezrobotnych wynosi ponad 2 mln osób z tego ponad 1 mln to ludzie w wieku do 34 lat.

Mimo licznych ciepłych słów kierowanych do polskich emigrantów w W. Brytanii, Irlandii, Niemczech Austrii, przez przedstawicieli obecnego rządu (samego premiera Tuska, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego), okazuje się, że walka o ich prawa za granicą, jest naszym rządzącym zupełnie obca.

Profesor traci stanowisko i jest potępiany za wypowiedzi

Prof. Krzysztof Jasiewicz nie będzie kierował Zakładem Analiz Problemów Wschodnich w Instytucie Studiów Politycznych PAN. O jego odwołaniu z dniem 1 czerwca zadecydowało kierownictwo instytutu. Sprawa wiąże się z antysemickimi wypowiedziami badacza…..

Pod koniec kwietnia Rada Naukowa Instytutu Studiów Politycznych PAN potępiła wypowiedzi Jasiewicza uznając, że obrażają one „pamięć ofiar Zagłady, umniejszają winę oprawców i przenoszą ją na zamordowanych”. Całkowitą dezaprobatę dla poglądów Jasiewicza wyraziło również prezydium PAN.
……

Po wypowiedzi Jasiewicza prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w połowie maja wszczęła dochodzenie w sprawie nawoływania do nienawiści m.in. na tle różnic narodowościowych i publicznego znieważania grupy ludności. Zawiadomienie o możliwym przestępstwie złożyły stowarzyszenia „Towarzystwo Dziennikarskie” oraz „Otwarta Rzeczpospolita”.

Katastrofa w polskiej szkole

Debata „Katastrofa w polskiej szkole”.

(Klub Ronina – 22.04.2013)

wpolityce.pl

czetry kwestie:
1. Diagnoza – dlaczego jest tak źle,
2. Stan pożądany – jak ma być szkoła,
3. Szanse na przełom – jak dojść do stanu pożądanego,
4. Jaką rolę mogą i powinny w tym procesie odegrać środowiska społeczne.

To że stan polskiej szkoły jest katastrofalny dla uczestników debaty nie podlegało dyskusji. Różnice pomiędzy panelistami dotyczyły tylko rozłożenia akcentów, oraz oceny przyczyn tego stanu rzeczy.

„Unikajcie polskich uczelni państwowych”

Demony komunizmu na polskich uczelniach

niezalezna.pl

Maksim Sahanowicz, student z Białorusi, ostrzega: „Unikajcie polskich uczelni państwowych”, bo królują tam „demony komunizmu”. W tekście opublikowanym przez portal „Naszej Niwy” pisze, że brak lustracji w Polsce spowodował, iż wśród kadry profesorskiej dominują ideolodzy z czasów PRL.

….Po obaleniu komunizmu w Polsce nigdy nie przeprowadzono pełnej lustracji i większość prokomunistycznych wykładowców pozostało na swoich stanowiskach, na uczelniach publicznych. Oni dostosowali się do nowych warunków życia i dziś nawet trudno sobie wyobrazić, że wielu z nich było wcześniej komunistycznymi ideologami leninizmu. Wprawdzie retoryka uległa zmianie, ale światopogląd komunistyczny pozostał.

Akademicki charakter pedofilskich scen

Pedofilskie sceny na UW

Nasz Dziennik

Władze Uniwersytetu Warszawskiego zgodziły się, aby na terenie uczelni odbył się pokaz filmu zawierającego sceny pedofilskie i pornograficzne.

Rzecznik prasowy UW Anna Korzekwa poinformowała, że uczelnia nie będzie interweniowała w sprawie wczorajszej projekcji filmu. W odpowiedzi udzielonej protestującym oceniła, że „jest to spotkanie organizowane przez Samorząd Studentów UW, a emisja będzie poprzedzona prelekcją pracownika naukowego UW, dr. hab. Jacka Kochanowskiego, co pozwala nam wierzyć, że spotkanie będzie miało akademicki charakter”. Ponadto argumentowała, że na uczelni odbywa się wiele rozmaitych spotkań i spora część z nich wzbudza kontrowersje. Zatem jej zdaniem pokaz filmu ze scenami pedofilskimi jest zaledwie „jednym z różnych poglądów”.

Przypomnijmy, że w 2010 r. tak deklaratywnie otwarte na różne poglądy władze UW uniemożliwiły przeprowadzenie międzynarodowej konferencji naukowej z udziałem światowej sławy psychologa dr. Paula Camerona z USA, który zajmuje się terapią homoseksualistów….

Jagiellonka znowu górą – czyli biblioteka najlepsza wśród uczelni ?

Jagiellonka znowu górą

Rz

Dominują dwa ośrodki akademickie: Kraków i Warszawa, ale niezwykle ważną rolę odgrywają też małe szkoły wyższe.

Najlepsi trzymają się mocno. Czołówka Rankingu Szkół Wyższych 2013 Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” oraz „Rzeczpospolitej” utrzymała pozycje sprzed roku.

….

Ranking uczelni akademickich drugi raz z rzędu wygrał Uniwersytet Jagielloński. Tuż za nim uplasował się Uniwersytet Warszawski. Trzeci, z większą już stratą, jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a czwarta – Politechnika Warszawska.

Środowisko akademickie doceniło prestiż krakowskiej uczelni, jego pracownicy naukowi są liderami publikacji naukowych, to także uczelnia o najwyższej efektywności naukowej. Dzięki temu Uniwersytet Jagielloński pokonał odwiecznego rywala z Warszawy, choć zaledwie o 0,08 pkt. Uniwersytet Warszawski najwyżej oceniony został za potencjał naukowy.

xxxxxxxxx

jw. – Dziwne, że organizatorzy Rankingu nawet po jego zakończeniu nie zorientowali się, że Jagiellonka to tylko biblioteka uniwersytetu, który figuruje na czele rankingu  – wiarygodnego ?

 

Zmierzamy ku edukacyjnej katastrofie.

Zmierzamy ku edukacyjnej katastrofie. Sowietyzację zastąpiła amerykanizacja

Dziennik Gazeta Prawna

Zmierzamy ku katastrofie. W PRL była sowietyzacja, dziś jest amerykanizacja w szczególnie uległy sposób. Choć akurat w Stanach Zjednoczonych już zrozumieli, że to ślepa uliczka, i odchodzą od testów. Testy nie mierzą głębi wiedzy i jej zakresu, ale powierzchowne umiejętności i kompetencje. Tymczasem wiedza uczniów jest wynikiem nie tylko pracy nauczyciela z uczniami, ale także ich samokształcenia, umiejętności i samodzielności uczenia się, a przede wszystkim jest uwarunkowana pozycją społeczno-ekonomiczną środowiska rodzinnego uczniów, zwłaszcza wykształceniem ich rodziców – mówi Bogusław Śliwerski.

……Władza centralna zawsze steruje bezwzględnie. Zresztą nawet Najwyższa Izba Kontroli w swoim ostatnim raporcie po przebadaniu trzech lat szkolnych 2008–2011 stwierdziła fikcyjność ewaluacji (oceny efektów kształcenia dokonywanej przez osoby spoza danej placówki – red.). Wprawdzie była prowadzona na zbyt małą skalę, bo skontrolowano tylko ułamek procenta szkół, ale odsłoniła mechanizm pozoranctwa. Nadzór pedagogiczny kuratorów oświaty i dyrektorów szkół nie przekłada się na poprawę jakości kształcenia. To tylko kolejne środowisko władzy. W efekcie od reformy ministra Mirosława Handkego spada odsetek nauczycieli, którym chce się uczyć młodzież, eksperymentować, bo to im się przestało opłacać. Nastąpiło zniewolenie tego środowiska. Ministerstwo określa dominanty, a nauczyciel ma pod nie produkować wiedzę.

……Szkoła nie uczy ich już umiejętności związanych z krytycyzmem, analizowaniem zjawisk w kategoriach przyczynowo-skutkowych, wyciąganiem wniosków. To zostało zredukowane przez samych nauczycieli……..