Na tę chwilę byt Rzeczpospolitej z powodu doktoranta nie wydaje się zagrożony.

Bronią doktoranta przed ABW i wydaleniem do Białorusi

GW Toruń

Pochodzący z Białorusi Paweł Juszkiewicz w każdej chwili może być usunięty z Polski, bo według ABW zagraża bezpieczeństwu państwa. W jego obronie stanęli studenci i pracownicy UMK, politycy.   Przypomnijmy – 10 lat temu przyjechał do Torunia na studia. Uzyskał magisterium z pedagogiki i stosunków międzynarodowych oraz licencjat z filologii rosyjskiej. Teraz się doktoryzuje. W 2011 został najlepszym studentem zagranicznym w naszym kraju.

..Ma polskie korzenie, dlatego w 2012 r. poprosił wojewodę o uznanie go za polskiego obywatela. Urzędnicy wystąpili o opinię w jego sprawie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, policji i Straży Granicznej. Tylko ABW miała zastrzeżenia, więc w połowie stycznia br. wojewoda odrzucił wniosek ze względu na to, że Juszkiewicz może stanowić zagrożenie dla „obronności lub bezpieczeństwa państwa”.