Katastrofa w polskiej szkole

Debata „Katastrofa w polskiej szkole”.

(Klub Ronina – 22.04.2013)

wpolityce.pl

czetry kwestie:
1. Diagnoza – dlaczego jest tak źle,
2. Stan pożądany – jak ma być szkoła,
3. Szanse na przełom – jak dojść do stanu pożądanego,
4. Jaką rolę mogą i powinny w tym procesie odegrać środowiska społeczne.

To że stan polskiej szkoły jest katastrofalny dla uczestników debaty nie podlegało dyskusji. Różnice pomiędzy panelistami dotyczyły tylko rozłożenia akcentów, oraz oceny przyczyn tego stanu rzeczy.