Habilitacje uzyskiwane na Słowacji będą wymagały nostryfikacji w Polsce

Gowin: habilitacje uzyskiwane na Słowacji będą wymagały nostryfikacji

PAP Nauka w Polsce

Habilitacje uzyskiwane na Słowacji będą wymagały nostryfikacji w Polsce – poinformował na Twitterze minister nauki Jarosław Gowin, który w środę podpisał w tej sprawie umowę z rządem Słowacji. Ma ona rozwiązać problem habilitacji uzyskiwanych przez Polaków w tym kraju……

W cenie nie dyplom, a umiejętność krytycznego myślenia.

Uniwersytety nie będą już potrzebne? Pracodawcy cenią inne umiejętności niż dyplom

Dziennik Gazeta Prawna

Nawet najlepsze szkoły wyższe na świecie nie uczą swoich studentów umiejętności, których poszukują pracodawcy. W przyszłości ten trend będzie się pogłębiał. W cenie będzie nie dyplom, a rozwinięta inteligencja emocjonalna i umiejętność krytycznego myślenia…..

Reforma systemu szkolnictwa wyższego

Reforma systemu szkolnictwa wyższego w pdf.

serwis MNiSW

 

Aby zrozumieć kontrakt zawierany z deweloperem, właściwa byłaby profesura

Doktorat z czytania umów nic nie da. I tak treści są niezrozumiałe

Dziennik Gazeta Prawna

Do zrozumienia oferty przedstawianej przez przedsiębiorców z branż finansowej i telekomunikacyjnej przydałby się doktorat. Aby zrozumieć kontrakt zawierany z deweloperem, właściwa byłaby już profesura – wynika z przedstawionego w piątek w Sejmie sprawozdania Rady Języka Polskiego pt. „Język polski w dokumentach używanych w obrocie konsumenckim”. Wnioski są zatrważające….

Superuniwersytet w Poznaniu ?

Poznań z jednym uniwersytetem. Czy tego chce miasto?

Głos Wielkopolski

Umysły niektórych rozgrzewa idea superuniwersytetu, który powstałby po połączeniu uczelni. Jednak czy one same tego chcą i co zyska na tym Poznań? Prestiż, więcej studentów? To realne?

Idą zmiany w polskim szkolnictwie

Idą zmiany w polskim szkolnictwie

Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/ida-zmiany-w-polskim-szkolnictwie,9463007/

Nauka. Efekty walki z biurokracją mamy zobaczyć w nowym roku akademickim. W planach jest też zwiększenie budżetu na badania naukowe…..Działania te Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, która zrzesza 107 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych, ocenia pozytywnie. – Postulaty odbiurokratyzowania składaliśmy wielokrotnie na ręce poprzednich ministrów. Teraz intencje zbiegły się z oczekiwaniami, więc działania przebiegają szybko – mówi rektor Banyś.

 

Intelektualista transformacyjny

Intelektualista transformacyjny
Herbert Kopiec
Kurier WNET ( Śląski) marzec 2016

…….nowa konieczność dziejowa

Analizowanych procesów w krajach postkomunistycznych, w których większość zdeklarowanych ongiś jednoznacznie zawodowych marksistów przekształciła się dość niespodziewanie w postmodernistów-„intelektualistów transformacyjnych”, nie można było uniknąć…

.zdaniem eksperta-„intelektualisty transformatywnego”, prof. dr. hab. Krzysztofa Opolskiego z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach walki z bezrobociem należy przygotowywać polską młodzież do podjęcia pracy na rynkach zachodnich („Rzeczpospolita” z 13 listopada 2002 r.). Profesor-ekspert doradza, by na polskich uczelniach szkolić „pod względem umiejętności interpersonalnych na pewno do pracy zespołowej, a także różnic kulturowych, np. takich, że w pracy nie okazuje się serdeczności, czy też w ogóle nie można spodziewać się tam jakichś osobistych relacji”..

…. prominentny profesor pedagogiki na swym blogu (2012 r.) odnotował z nieskrywaną atencją: „Po immatrykulacji studentów i doktorantów w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie wykład inauguracyjny wygłosił wybitny psycholog społeczny – prof. dr hab. Janusz Reykowski z Polskiej Akademii Nauk. Przedmiotem analiz były konfl ikty w stosunkach międzyludzkich, ich rodzaje, przyczyny i sposoby radzenia sobie z nimi”. Czyżby współczesny „intelektualista transformacyjny” profesor Reykowski, który w świetle samooceny nie zawsze dobrze sobie radzi sam ze sobą, miał zagwarantowany dożywotni patent na naukową wybitność? .

1

2

Uniwersytety żyją ze sprzedaży nieruchomości

Uniwersytety znów pod kreską?

Dziennik Gazeta Prawna

Część uczelni wyższych może mieć poważne problemy z finansowaniem. Doraźna poprawa budżetu w postaci sprzedaży nieruchomości przyniosła chwilową poprawę, ale nadwyżki wkrótce się skończą. Ministerstwo chce zmienić system dotowania i stawiać na działania projakościowe…..Uniwersytety redukowały więc zatrudnienie, zwiększono pensa dydaktyczne, obniżono stawki za nadgodziny ponadwymiarowe, ograniczono do minimum fundusze na nagrody. Część szkół wyższych zaciągnęła kredyty w większości opiewające na 10-20 mln zł. Wiele uniwersytetów zdecydowało się na sprzedaż nieruchomości i to zaważyło na korzystnym wyniku finansowym w ostatnich latach. – Są to jednak działania na krótką metę – ocenia prof. Bogdan Gregor, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.