Program Rozwoju Humanistyki

Humaniści docenieni

Rz

Rząd chce ogłosić Program Rozwoju Humanistyki. W 2011 r. ma przeznaczyć na ten projekt 70 mln zł

Program ma służyć specjalnemu dofinansowaniu badań humanistycznych, które nie mogą liczyć na taki strumień pieniędzy, jaki płynie z Unii Europejskiej na rozwój nauk ścisłych i technicznych…

Pieniądze w ramach programu dzielone będą w drodze konkursów. Pierwsze mają być ogłoszone jesienią. Na 2011 r. rząd ma przeznaczyć na program 70 mln zł. Dziedziny humanistyki, jakie obejmie, to: historia i archeologia, językoznawstwo i literaturoznawstwo, filozofia i religioznawstwo, historia sztuki, bibliologia, archiwistyka, etnologia, antropologia kultury, muzykologia. Na pieniądze mogą też liczyć naukowcy z innych dziedzin, wykorzystujący humanistyczne metody.

List minister nauki i szkolnictwa wyższego

List minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbary Kudryckiej w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową.

Serwis MNISW

Front Jedności Narodowej w mediach

Między Żakowskim a Paradowską czyli pluralizm III RP

Rz – blog Wildsteina

Rządząca większość zrobi więc wszystko, aby odrzucić sprawozdanie KRRiTV na czas, tak, aby mógł je jeszcze odrzucić p.o. prezydenta, gdyż zwłoka doprowadziłaby do sytuacji, w której o sprawie zadecydowałby wybrany prezydent, a naród polski może pomylić się w wyborach…

Dlatego trzeba śpieszyć się, aby zdążyć wybrać wszystkich członków najwyższej władzy medialnej i aby nie trafił tam nikt niepowołany. W ten sposób KRRiTV zostanie odpolityczniona poprzez mianowanie tam wyłącznie “przyjaciół” PO i Wajdy, tak jak odpolityczniono już IPN, CBA i co się tylko da, a obecnie trwa odpolitycznienie NBP.

A kiedy wszystko zostanie już odpolitycznione, zapanuje pluralizm,

Rachunek sumienia mediów

Rz, Bernard Margueritte 

Czas na zbiorowy rachunek sumienia ludzi mediów. Czy naprawdę wszystko nam wolno? Czy nie mamy misji służenia obywatelom i narodowi? Marzę o tym, aby dziennikarze, którzy w ogromnej większości są znakomitymi fachowcami, zastanowili się na przyszłość, czy naprawdę należy wykonywać nikczemne czasem polecenia swoich szefów, czy może da się odzyskać utraconą godność? 

 

Pieniądze na zamawiane kierunki studiów

Znamy już listę uczelni, które dostaną pieniądze na zamawiane kierunki studiów

W październiku 2010 r. 22 polskie uczelnie otrzymają ponad 200 mln zł na dofinansowanie kierunków studiów, które są kluczowe dla gospodarczego rozwoju Polski. Dziś Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu na tzw. kierunki zamawiane.

Dziennik Gazeta Prawna

Oczyszczanie portalu z niegodnych wypowiedzi

List do społeczności Forum Frondy

fronda.pl

 Chcemy, aby nasz portal, a zwłaszcza Forum Frondy, było miejscem żywej i merytorycznej dyskusji, a nie obrażania ludzi. ..

Liczne rozmowy, jakie mieliśmy okazję przeprowadzić z wieloma z forumowiczami, wskazują, że istnieje powszechne oczekiwanie, iż debaty na forum pozostaną nadal na wysokim merytorycznym poziomie, ale wyeliminowane z nich zostaną  elementy chamstwa. Być może spowoduje to odpływ pewnych osób w inne rejony internetu, ale sądzimy, że warto zapłacić taką cenę za oczyszczenie portalu z niegodnych wypowiedzi. Mamy nadzieję, że nasze decyzje spotkają się ze zrozumieniem większości z Państwa.

Walka o media

Platforma walczy z PiS o media

Polska The Times

Niespodzianki nie będzie: Senat odrzuci w piątek sprawozdanie z rocznej działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W czwartek senatorom PiS nie udało się już wykreślić z porządku obrad punktu dotyczącego sprawozdania, jak zrobili to dzień wcześniej. – To oznacza jedno: do końca tego roku Platforma Obywatelska przejmie władzę we wszystkich mediach – prorokuje senator PiS Wojciech Skurkiewicz.

W Sejmie będą naraz dwie ustawy medialne

Rz

PO złożyła projekt nowelizacji, która prowadzi do zmiany władz TVP. Nie podoba się twórcom – mają własną

Powstaje poczet zmarłych naukowców

Powstaje poczet zmarłych naukowców

Dziennik Polski

Komitet ds. Opieki nad Grobami Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego działa od ponad roku. To pierwsza tego typu instytucja w kraju. Jesienią udostępniona będzie elektroniczna baza z danymi zmarłych profesorów UJ.

Uczelnie zachęcają maturzystów do studiów technicznych

Uczelnie zachęcają maturzystów do studiów technicznych

 Dziennik Gazeta Prawna

Uczelnie wyższe promują tzw. kierunki zamawiane, tak jak firmy produkty. To dlatego, że ostatecznym warunkiem otrzymania dodatkowych pieniędzy jest zwiększenie liczby przyjętych na nie studentów.

Uczelnie potrzebują konkurencji

Barbara Kudrycka: Uczelnie potrzebują konkurencji

Dziennik Gazeta Prawna

BARBARA KUDRYCKA o strategiach rozwoju szkół wyższych, współpłaceniu studentów za naukę i budowaniu pomostów łączących naukę i gospodarkę – Polska nauka i młodzież mają ogromny potencjał, który coraz częściej ujawnia się w międzynarodowych konkursach naukowych. Włączanie do wspólnych projektów badawczych polskich naukowców pracujących za granicą jest jednym ze sposobów poprawy jakości uczelni…

Polska dorówna wyzwaniom współczesnej cywilizacji tylko wówczas, gdy rozwijać będzie kreatywność i innowacyjność społeczeństwa. Mamy ku temu potencjał, musimy jednak w system nauki i szkolnictwa wyższego wmontować mechanizmy do jego uwolnienia….

W Polsce jest wiele środowisk naukowych i uczelni, które osiągają znakomite wyniki, mierząc się z konkurencją światową. Zdarzają się też, niestety, takie, w których wykłady prowadzone są na podstawie przestarzałych podręczników…

Chciałabym przeprowadzić środowisko naukowe przez reformy w taki sposób, aby czerpiąc z dorobku doświadczonej kadry, tworzyć szanse rozwoju naukowego młodym naukowcom. Zależy mi na uruchomieniu rzeczywistej konkurencji i zmianie panującego na wyższych uczelniach systemu na bardziej otwarty, projakościowy i prorozwojowy, w którym nie wiek się liczy, ale rzeczywisty dorobek i odważne naukowe wyzwania badawcze.

Pieniądze dla uczelni

Pieniądze dla uczelni

Rz

Ministerstwo Nauki ogłosiło wczoraj listę uczelni, które w nowym roku akademickim dostaną dodatkowe pieniądze na kształcenie na kierunkach technicznych i ścisłych.