Senat UJ nie jest władny, aby odbierać ani nadawać stopnie naukowe

UJ: petycja o odebranie tytułu Andrzejowi Dudzie nie może być procedowana

onet.pl

Tylko od wczoraj petycję internautów o odebranie prezydentowi Andrzejowi Dudzie tytułu Doktora Nauk Prawnych podpisało ponad 11 tys. osób. Liczba ta ciągle rośnie. Apel jest skierowany do Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak dowiedział się Onet, uczelnia nie będzie go rozpatrywać. Promotor prezydenta uznał inicjatywę za „irracjonalną”….

Senat UJ nie jest władny, aby odbierać ani nadawać stopnie naukowe, więc petycja nie może być przez Senat procedowana – mówi w rozmowie z Onetem Adrian Ochalik, rzecznik uczelni.

Dodaje, że teoretycznie procedurę ponownego rozpatrzenia przyznania stopnia naukowego może rozpocząć Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, ale „nie istnieją przesłanki prawne wynikające z ustawy, aby w tym przypadku taką procedurę rozpocząć”.

Akademicki bilet w jedną stronę

Bilet studencki do Wielkiej Brytanii. W jedną stronę

Dziennik Gazeta Prawna

Sześciu na dziesięciu polskich studentów, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii, chce tam zostać po zakończeniu nauki. Jedni na kilka lat, inni na zawsze. Ucierpi na tym nasza gospodarka.

Uniwersytet jako dobro wspólne

granice.pl

Uniwersytet jako dobro wspólne stawia sobie za zadanie stworzenie innej narracji o uniwersytecie, wymykającej się dominującym dzisiaj perspektywom badań nad szkolnictwem wyższym. Wizja przyszłości instytucji akademickich została tutaj powiązana z działalnością ruchów społecznych walczących z prekaryzacją, polityką oszczędności i wyzyskiem, a sam uniwersytet, rozumiany jako dobro wspólne, usytuowany jest w kontekście polityki społecznej wspierającej równość, dobrobyt i demokrację.

Pozbawianie tytułów za przeszłość – casus Konrada Lorenza

Laureat Nobla Konrad Lorenz został pośmiertnie pozbawiony doktoratu za faszystowską przeszłość

wp.pl

Konrad Lorenz (1903-1989) został pośmiertnie pozbawiony doktoratu honoris causa . Powodem odebrania tytułu jest faszystowska przeszłość austriackiego zoologa….

[uniwersytet w Salzburgu] Uczelnia prowadzi obecnie przegląd wszystkich przyznanych wyróżnień tego rodzaju pod kątem związków doktorów honoris causa z faszyzmem. Wykryto przy tej okazji, że cztery miesiące po Anschlussie Austrii w 1938 roku 35-letni wówczas Lorenz złożył wniosek o przyjęcie do NSDAP, w którym napisał m.in., że „całe swe naukowe życie oddaje w służbę myśli narodowo-socjalistycznej”.

Wieloetatowość akademicka sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Sędziowie nie powinni dorabiać

Nasz Dziennik

…..jak na polskie warunki są dość przyzwoicie wynagradzani i w związku z tym nie powinni podejmować żadnych dodatkowych zajęć, a skupić się na obowiązkach wynikających z faktu bycia sędziami TK. Natomiast dzisiaj niemalże każdy z sędziów oprócz pracy w TK jest zatrudniony na jednej, bądź nawet na kilku uczelniach wyższych

Instytucjonalna otoczka pracy naukowej ma w uprawianiu nauki przynajmniej nie przeszkadzać

Pracownik naukowy – powołanie czy zawód?

Pauza

….Prawda jako nadrzędna wartość, społeczność naukowa jako wspólnota pasjonatów prawdy oraz relacja „mistrz – uczeń” jako droga inicjacji nowych adeptów do świata nauki, to najważniejsze elementy ideału nauki i naukowego powołania. Jak ma się do tego drugi składnik doli i niedoli pracownika naukowego, czyli to, co dotyczy sfery zawodowo-instytucjonalno-prawnej? Patrząc z perspektywy ideału nauki, sfera ta istnieje po to, by nauka mogła kwitnąć, a naukowcy jak najlepiej realizowali swoje powołanie. Oznacza to, że instytucjonalna otoczka pracy naukowej ma w uprawianiu nauki przynajmniej nie przeszkadzać. Byłoby jednak lepiej, gdyby system istniejących instytucji udzielał działalności naukowej pozytywnego wsparcia….nawet w ramach chorych instytucji da się zachować pewien zakres swobody, ignorując absurdalne przepisy, a zwłaszcza nie mnożąc ich, gdy samemu pełni się funkcje kierownicze. Taka forma „nieposłuszeń- stwa obywatelskiego” wymaga wprawdzie sporej odwagi od osób zaczynających naukową drogę, ale od profesorów już tylko odrobiny roztropności i zdrowego rozsądku. Możliwe, choć trudne, jest także tworzenie niezależnych instytucji naukowych, enklaw dzialających niejako poza systemem – wolnych od absurdów obecnych w pań- stwowych strukturach naukowych. Przede wszystkim jednak należy zadbać o ukształ- towanie przyjaznej przestrzeni instytucjonalnej na poziomie kraju poprzez odpowiednią politykę naukową. Niezbędna do tego jest jej sensowna wizja oraz polityczna wola wprowadzenia właściwych zmian. ZBIGNIEW STAWROWSKI

Kierunki zmian w polityce naukowej i szkolnictwie wyższym w Polsce

Kierunki zmian w polityce naukowej i szkolnictwie wyższym w Polsce –DEKLARACJA Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego  w Lublinie 

W ostatnich latach szkolnictwo wyższe i nauka w Polsce padły ofiarą niefortunnych reform, skutkujących zapaścią finansową większości uczelni i naukowców oraz dominacją uznaniowości, klientelizmu i biurokratyzacji. Model koncentracji środków finansowych w kilku wybranych ośrodkach uniwersyteckich doprowadził do degradacji szkół wyższych funkcjonujących w wielu miastach wojewódzkich oraz w mniejszych ośrodkach, a także zagroził misji uniwersytetu w społeczeństwie.

Dla odwrócenia niekorzystnych zjawisk i procesów, konieczne są gruntowne zmiany w polityce wobec nauki i szkolnictwa wyższego. Należy znacznie zwiększyć nakłady finansowe na naukę poprzez stopniowe ich podnoszenie aż do poziomu średniej dla najbardziej rozwiniętych państw Unii Europejskiej (1,2 % PKB)…..

Pakt dla nauk technicznych

Gowin: celem rządu jest reindustrializacja Polski w oparciu o polską naukę

PAP

Powołanie Rady ds. Innowacyjności oraz opracowanie „Paktu dla nauk technicznych” – te m.in. działania uściślające współpracę nauki i biznesu w celu reindustrializacji Polski zapowiedział w poniedziałek w Gdyni wicepremier minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin….

„Powstało wiele ośrodków badawczych, mamy infrastrukturę naukową naprawdę na często światowym wręcz poziomie. Z drugiej strony to się nie przełożyło na wdrożenie” – podkreślił minister nauki.

Jak ocenił, „między polskim światem biznesu a światem nauki rozpościera się coś, co jest określane mianem +doliny śmierci+”.

Naukowiec uważa, że Polacy są „szczególnie utalentowani naukowo”

Prof. Wiesław Nowiński w „Ustalmy Jedno – Świat”

onet.PL

Prof. dr hab. inż. Wiesław Nowiński jest autorem najdokładniejszych na świecie komputerowych map mózgu, które służą leczeniu m.in. choroby Parkinsona i udaru mózgu. – Chcę w Polsce utworzyć Polskie Centrum Neurotechlogiczne. To nadzieja dla chorych – powiedział gość Kamila Tureckiego w programie „Ustalmy Jedno – Świat”…Prof. dr hab. inż. Wiesław Nowiński zdradził w programie „Ustalmy Jedno – Świat”, że chce zrealizować w naszym kraju projekt zbudowania Polski Innowacyjnej na całym jej obszarze wraz z Polską Doliną Krzemową. Podkreślił, że to ” nasze największe wyzwanie XXI wieku „, które „podciągnie Polskę do góry”…..Naukowiec uważa, że Polacy są „szczególnie utalentowani naukowo” i że stosowane badania naukowe w wybranych niszach powinny być naszą „narodową specjalnością”, a innowacyjność „fundamentem polskiej gospodarki”. – Polacy osiągają wspaniałe sukcesy poza granicami kraju. Dlaczego nie mogliby robić tego w Polsce? – pytał gość Kamila Tureckiego….