Regulacja przeregulowania

Nowa ustawa do roku 2018

Rozmowa z prof. Jerzym Woźnickim, przewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prezesem Fundacji Rektorów Polskich
FA 7/8
Po roku 2005, w wyniku kolejnych nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym, doszło do ogromnego przeregulowania działania uczelni w Polsce. Mamy dużo więcej aktów wykonawczych, dużo więcej przepisów, dużo większą objętość aktów prawnych. W nowelizowaniu prawa doszliśmy już do ściany. Trzeba kompletnie zmienić podejście.
….