Reforma polskich uczelni idzie w dobrym kierunku, ale wymaga jeszcze dopracowania

Młodzi o reformie uczelni: dobra, ale wymaga dopracowania

PAP – Nauka w Polsce,

Reforma polskich uczelni idzie w dobrym kierunku, ale wymaga jeszcze dopracowania – uważają młodzi naukowcy, doktoranci i studenci, z którymi rozmawiała PAP podczas wtorkowego wysłuchania publicznego dotyczącego nowelizacji ustaw reformujących szkolnictwo wyższe.Wysłuchanie publiczne – na którym głos zabrali reprezentanci m.in. środowiska rektorów, naukowców, doktorantów i studentów – odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmu. Wysłuchanie dotyczyło dwóch rządowych projektów nowelizacji: ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach i tytułach naukowych.

 

Rektorzy mają zastrzeżenia

Rektorzy chcą poprawić ustawę

Rz

W przyjętym stanowisku szefowie uczelni twierdzą, że niektóre zapisy rządowego projektu budzą kontrowersje…..

Rektorzy mają też zastrzeżenia do proponowanych w ustawie rozwiązań dotyczących polityki kadrowej. Nie zgadzają się np. z pomysłem, by doktor mógł być zatrudniony na stanowisku profesora. Projekt ustawy proponuje, by mogło się to stać w przypadku, gdy ktoś wraca do kraju po co najmniej pięciu latach pracy w ośrodku naukowym za granicą (resort nauki takim zapisem chce zachęcić badaczy do powrotów) oraz gdy ktoś wykaże się twórczymi lub naukowymi osiągnięciami i będzie miał pozytywną opinię Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Rektorzy w stanowisku piszą, że ta propozycja „jest trudna do zaakceptowania”.

Domagają się też dokładniejszego określania roli „rektora komisarycznego”, który miałby wprowadzić program naprawczy na uczelni mającej problemy finansowe.