66 proc. profesorów pracuje na więcej niż jednym etacie

Akademicki spór o etat

Rz

Część rektorów chce zachowania prawa do pracy na wielu uczelniach. Ograniczenie wieloetatowości zapisane jest w projekcie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. Dokument przyjął rząd, teraz pracuje nad nim Sejm.

Projekt zakłada, że na dodatkowe zatrudnienie w innej uczelni lub na prowadzenie firmy nauczyciel akademicki będzie musiał mieć zgodę rektora szkoły, która jest jego głównym miejscem pracy. Naukowcy będą mogli pracować najwyżej na dwóch uczelniach…– To wbijanie noża w plecy tym uczelniom niepublicznym, które nie posiadają własnej kadry. Szczególnie dotyczy to szkół, które prowadzą studia na poziomie licencjackim – mówi prof. Waldemar Tłokiński, szef Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich….

Z diagnozy szkolnictwa wyższego opracowanej przez Ernst & Young i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wynika, że 66 proc. profesorów pracuje na więcej niż jednym etacie. Z kolei resort nauki podaje, że spośród uczelni publicznych najczęściej pracę w innych szkołach podejmują profesorowie uczelni ekonomicznych.