Studencka akcja protestacyjna „Alarm dla edukacji”

Lubelscy studenci protestowali przed rektoratem UMCS

Kurier Lubelski

Punktualnie o 11.55 w środę, w kilku większych miastach Polski, rozpoczęła się studencka akcja protestacyjna „Alarm dla edukacji”. Lubelscy żacy, w niewielkim gronie, zebrali się przed pomnikiem Marii Curie-Skłodowskiej obok rektoratu UMCS, by zaprotestować przeciwko planom wprowadzenia płatnego drugiego kierunku studiów oraz zmniejszeniu rządowych dotacji na szkolnictwo wyższe.

——

Alarm dla edukacji!

Media są od patrzenia władzy na ręce

Wildstein: Media są od patrzenia władzy na ręce

fronda.pl

– Nie ma demokracji bez normalnie funkcjonujących mediów. W Polsce media sprzeniewierzają się swojej fundamentalnej misji i powołaniu – mówi portalowi Fronda.pl Bronisław Wildstein.,,,

Media nie relacjonują, nie pokazują rzeczywistości. Są za to uczestnikiem gry politycznej i – czasem wprost, czasem nie – mówią, że zajmują się eliminowaniem realnej opozycji. Nie zajmują się jednak tym, co robi władza. Sprzeniewierzają się swojej fundamentalnej misji i powołaniu. Prawie wszystkie media elektroniczne udało się sprowadzić do tego samego poziomu.

Współcześnie bez mediów obywatel nie wie, co się dzieje w jego otoczeniu