List do minister NiSW Barbary Kudryckiej w sprawie pasiaków więźniów

List do minister NiSW Barbary Kudryckiej w sprawie pasiaków więźniów

 

Redakcja BM24

Działając w imieniu Stowarzyszenia Blogmedia24.pl z siedzibą w Olsztynie, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

Jak w świetle przepisów prawa ministerstwo ocenia działania Wyższej Szkoły Artystycznej z 11 listopada br.? Tego dnia słuchacze WSA wzięli udział w akcji Pawła Althamera reklamowanej jako „sprzeciw wobec agresji i nietolerancji”. W istocie jej uczestnicy, przebrani w stroje więźniów obozu koncentracyjnego, próbowali zablokować legalny Marsz Niepodległości zorganizowanego z okazji narodowego święta.
Jak nadużywanie symboliki obozowych pasiaków podczas niezgodnej z przepisami prawa blokady ma się do „wychowywania studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka” (art. 13. p. 1. ust. 2 ustawy z dn. 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym)?……

W związku z powyższym prosimy o informację, czy i jakie konsekwencje zamierzają Państwo wyciągnąć wobec władz Wyższej Szkoły Artystycznej, które co najmniej wyraziły zgodę na udział studentów w tej profanacji. Przygotowania toczyły się w siedzibie Szkoły, a na jej stronie internetowej znajduje się materiał reklamowy akcji (http://www.charakteryzacja.pl/index.php/akcja-spoleczna/).

Zgodnie z Art. 33 i 34 ustawy z dn. 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, to właściwy Minister sprawuje nadzór nad uczelniami wyższymi i dokonuje kontroli działalności uczelni, m. in. zgodności działań uczelni z przepisami prawa i statutem oraz uzyskanymi uprawnieniami, a w przypadku uczelni niepublicznej – również z treścią udzielonego pozwolenia na jej utworzenie, jak również bada warunki realizacji procesu dydaktycznego.

Usiołek akademicki

Osły, rekiny i byki na uczelniach

 

 

SZKOŁY WYŻSZE. Nasze uczelnie chcą dorównać zagranicznym. Zaczynają od maskotek..

Uniwersytet Śląski ma już swojego osiołka, a Śląski Uniwersytet Medyczny dwa wąsate sumy. Maskotki chce mieć coraz więcej szkół wyższych.