Logo „HR Excellence in Research” dla polskich ośrodków naukowych

Dwa polskie ośrodki naukowe dołączyły do europejskiej czołówki

serwis MNiSW

Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie i Wrocławskie Centrum Badań EIT+ otrzymały prestiżowe logo „HR Excellence in Research”. Przyznawane przez Komisję Europejską wyróżnienie otrzymują jedynie jednostki, które zapewniają najwyższe standardy zatrudnienia oraz prowadzenia badań.

O znak „HR Excellence in Research” mogą ubiegać się instytucje działające w sferze B+R (instytuty badawcze, uczelnie i przedsiębiorstwa) oraz organizacje finansujące badania, które wdrażają zasady zawarte w Europejskiej karcie naukowca oraz Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

…….

Lista polskich instytucji, posiadających logo „HR Excellence in Research”:

  • Wrocławskie Centrum Badań EIT+ (styczeń 2016),
  • Instytut Agrofizyki PAN (styczeń 2016),
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (listopad 2015),
  • Instytut Fizyki PAN (lipiec 2015),
  • Instytut Chemii Fizycznej PAN (grudzień 2014),
  • Instytut Genetyki Roślin PAN (styczeń 2014),
  • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (październik 2013),
  • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN (luty 2013),
  • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (czerwiec 2012).

Minister Gowin w Brukseli: polską gospodarkę oprzemy na nauce

Minister Gowin w Brukseli: polską gospodarkę oprzemy na nauce

serwis MNiSW

…Chcemy politykę gospodarczą oprzeć w jak największym stopniu na innowacjach, nowoczesnych technologiach i na polskiej nauce – zapewnił Jarosław Gowin.

Wicepremier wyraził nadzieję, że do rozwoju kraju przyczyni się również ścisła współpraca polskich naukowców z instytucjami Unii Europejskiej. Przyznał, że obecność polskich uczonych w programie Horyzont 2020 czy liczba otrzymanych przez nich grantów w ramach European Research Council nie oddają potencjału polskiej nauki. Gowin zapowiedział kontynuację działań na rzecz podniesienia wynagrodzeń dla polskich uczonych, uczestniczących w projektach w ramach Horyzontu 2020….