Kolejny etap prac nad reformą szkolnictwa wyższego

Kolejny etap prac nad reformą szkolnictwa wyższego

sewis MNiSW

W dniu 4 sierpnia 2010 r. przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw został skierowany do rozpatrzenia przez komitet stały Rady Ministrów.

Kolejnym krokiem legislacyjnym będzie przekazanie projektu na posiedzenie Rady Ministrów.

Projekt Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Uzasadnienie do projektu Ustawy

Naukę trzeba powiązać z gospodarką

Naukę trzeba powiązać z gospodarką

Dziennik Polski

EDUKACJA. Planowana reforma szkolnictwa wyższego i program „kierunków zamawianych” były wczoraj omawiane w Sejmie.

Podczas posiedzenia posłowie mówili m.in. o założeniach do projektów nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, które we wrześniu mają trafić do prac parlamentarnych. Tematem dyskusji był również ministerialny projekt „kierunków zamawianych”, promujący te studia, które są najważniejsze z punktu widzenia gospodarki kraju.

W Sejmie o planowanej reformie polskich uczelni

W Sejmie o planowanej reformie polskich uczelni

05.08. Warszawa (PAP) – Decentralizacja systemu studiów i zwiększenie autonomii uczelni to jedno z najważniejszych zadań reformy szkolnictwa wyższego – powiedział podsekretarz stanu w resorcie nauki Zbigniew Marciniak, który w czwartek w Sejmie przedstawił posłom informację o planowanych zmianach w szkolnictwie wyższym…..

Według Marciniaka, poprawie relacji między nauką a przemysłem służy zainicjowany w 2008 r. resortowy program dofinansowania kierunków studiów, które są kluczowe dla gospodarczego rozwoju Polski. Wśród nich są takie kierunki jak: informatyka, budownictwo, biotechnologia, fizyka, chemia, matematyka czy ochrona środowiska.

„W nadchodzącym roku akademickim na ten cel przeznaczamy środki rzędu 210 mln zł” – poinformował Marciniak. Jego zdaniem, efekty programu tzw. kierunków zamawianych, który przewiduje m.in. wysokie motywacyjne stypendia dla najlepszych studentów, są widoczne w obserwowanym przez ministerstwo w ostatnich latach wzroście liczby kandydatów na studia politechniczne.(PAP)