W Sejmie o planowanej reformie polskich uczelni

W Sejmie o planowanej reformie polskich uczelni

PAP – Nauka w Polsce

Decentralizacja systemu studiów i zwiększenie autonomii uczelni to jedno z najważniejszych zadań reformy szkolnictwa wyższego – powiedział podsekretarz stanu w resorcie nauki Zbigniew Marciniak, który 5 sierpnia w Sejmie przedstawił posłom informację o planowanych zmianach w szkolnictwie wyższym. 

Posłowie omawiali m.in. założenia do projektów nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, które we wrześniu, po przyjęciu ich przez Komitet Stały Rady Ministrów, mają trafić do prac parlamentarnych. Założenia do tych projektów rząd przyjął w październiku 2009 r…