Nie jesteśmy dzisiaj w stanie wnieść wiele nowego

Prof. Michał Kleiber: Grozi nam utrata suwerenności intelektualnej

Polska-The Times

 Jesteśmy z natury narodem przedsiębiorczym, coraz lepiej wykształconym, o udowodnionych predyspozycjach do działań kreatywnych. Zgoda wokół spraw kluczowych dla polityki trwałego rozwoju to nasze jedyne solidne zabezpieczenie na przyszłość. Wiemy, jak osiągnąć sukces, dlaczego więc tak zwlekamy z decyzjami?! – mówi prezes PAN w rozmowie z Agatonem Kozińskim….

….nie dość, że nie jesteśmy dzisiaj w stanie wnieść wiele nowego do dynamicznie rozwijających się obszarów cywilizacyjnego postępu, to jeszcze stopniowo tracimy zdolność do twórczego korzystania z owoców pracy innych. Szkoły nie kształtują kreatywności, przedsiębiorczości czy umiejętności pracy w zespole – cech dzisiaj niezbędnych do osiągania życiowych sukcesów. A problem niskiego finansowania sektora badań i rozwoju – szczególnie spoza budżetu – jest zbyt dobrze znany, aby tu o nim nawet wspominać.