Bez badań naukowych życie jest niebezpieczne

Kudrycka: nie da się zapewnić bezpieczeństwa bez badań naukowych

PAP – Nauka w Polsce

Nie ma takiego obszaru, w którym bezpieczeństwo można byłoby zapewnić bez badań naukowych – powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka, otwierając w Warszawie europejską konferencję nt. badań nad bezpieczeństwem.
We wtorek rozpoczęła się dwudniowa Security Research Conference (SRC), podczas której politycy, naukowcy i biznesmeni będą dyskutować o najnowszych badaniach w zakresie bezpieczeństwa. Impreza odbywa się w ramach polskiej prezydencji. Organizatorzy podkreślają, że to największa tego rodzaju impreza w Europie.

Kudrycka otwierając spotkanie wymieniła najważniejsze pod względem bezpieczeństwa obszary – energetykę, żywność, transport, zdrowie publiczne, ochronę granic, zapobieganie katastrofom i reagowanie na klęski żywiołowe. „To są obszary w funkcjonowaniu państwa, gdzie bezpieczeństwo zawsze musi być priorytetem. I nie ma takiego obszaru, takiej sekcji, w którym to bezpieczeństwo można byłoby zapewnić bez badań naukowych” – podkreśliła….

Gdzie się obronić ?

Zamiast magistra tytuł licencjata. Kto się nie obroni wróci na 3 rok?

Dziennik Gazeta Prawna

Studenci pięcioletnich studiów magisterskich, którzy nie obronią się do końca września, mogą mieć problem z uzyskaniem dyplomu. W tym roku ulegają bowiem wygaszeniu jednolite studia magisterskie na 98 kierunkach. Osoby, które nie zakończą ich w wyznaczonym terminie, nie będą miały gdzie się obronić.

Wręcz Przeciwnie

„Wręcz Przeciwnie” zamiast „Wprost Przeciwnie”

wirtualnemedia.pl

Wydawca nowego tygodnika „Wprost Przeciwnie” zadecydował o zmianie jego tytułu na „Wręcz Przeciwnie”. Wiadomo już, że pierwszy numer pojawi się w kioskach w najbliższy poniedziałek.

Zmiana tytułu tygodnika na „Wręcz Przeciwnie” jest związana z faktem niedopuszczenia do dystrybucji przez spółkę Ruch jego wersji pierwotnej, opatrzonej tytułem „Wprost Przeciwnie”, która miała ukazać się w miniony poniedziałek….

Nakład pierwszego numeru magazynu „Wręcz Przeciwnie” wyniesie 120 tys. egzemplarzy. Nowy tygodnik będzie liczył 84 strony i będzie sprzedawany w cenie 4,99 złotych. Ukaże się w formacie typowym dla tygodników opinii. „Wręcz Przeciwnie” będzie mieć sześć działów: Polska, Zagranica, Biznes, Nauka, Historia oraz Kultura.

Za poziom kształcenia odpowiada profesor.

Witajcie w „nowym, wspaniałym świecie”

Nasz Dziennik

Prof. Piotr Jaroszyński
filozof kultury Katolicki Uniwersytet Lubelski

Lektura programu wyborczego Platformy Obywatelskiej nie do końca jest stratą czasu. Są w nim zasygnalizowane istotne deklaracje, które brzmią poważnie, a nawet groźnie. Na plan pierwszy wysuwa się edukacja.

….Produkcja magistrów
Na poziomie studiów wyższych PO, zapędzając się w obietnicach, ujawnia rzecz wręcz skandaliczną, ale prawdziwą aż do bólu. Wystarczy przeczytać te dwa zdania: „Częścią sukcesu Polski ostatnich lat jest skokowy wzrost liczby absolwentów wyższych uczelni. Na następnym etapie modernizacji Polski musimy skoncentrować się na podniesieniu jakości studiów uniwersyteckich i ich dostosowaniu do oczekiwań rynku pracy, tak aby więcej absolwentów mogło szybko znaleźć pracę”. Cóż te słowa znaczą? Po pierwsze, w ostatnich latach oszałamiająca liczba absolwentów szkół wyższych (tzw. magistrów) mogła być tak wysoka głównie dzięki niskiemu poziomowi kształcenia i obniżeniu wymogów. Statystyki wzrosły, a realny poziom spadł, naprodukowano magistrów nie wiadomo, po co. Teraz władza będzie ten poziom podwyższać, zapominając, że za poziom kształcenia odpowiada profesor. Albo ci profesorowie są słabi, albo otrzymali takie wytyczne od władzy. Tak czy inaczej mamy tu do czynienia z jakąś gospodarką planową, która – oderwana od realiów pracy dydaktycznej i naukowej – doprowadzi cały system do intelektualnego bankructwa. A bankructwo to jest pewne przy założeniu, że student kształci się po to, żeby „szybko znaleźć pracę”. Szybko to może znaleźć pracę w myjni samochodowej albo na parkingu strzeżonym, bo nauka na poziomie wyższym zawsze musi uwzględniać rozwój, który poszerza horyzonty intelektualne. Dopiero bowiem w takiej przestrzeni wiedzy można pewne rzeczy głębiej zrozumieć i w oparciu o taką wiedzę rozwijać różne umiejętności, w tym praktyczne, ale wymagające właśnie zaplecza poważnej wiedzy.
Cały ten wywód zawarty w programie PO na temat celu i struktury kształcenia wyższego został napisany przez autorów, których rozumienie, czym jest uniwersytet i jego misja, nie przekracza poziomu szkoły średniej zawodowej, gdy jedynym marzeniem absolwenta jest zdobycie pracy. Szkoda więc, że się nie podpisali z imienia i nazwiska.

Europejscy naukowcy doceniają Wrocław

Europejscy naukowcy doceniają Wrocław

Rz

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz zostanie honorowym członkiem Academia Europaea — najbardziej prestiżowej organizacji naukowej starego kontynentu. To pierwszy Polak w gronie 10 osób, które przyczyniły się do rozwoju nauki.

Honorowymi członkami są „nieprofesorowie”, którzy w jakiś niezwykły sposób przyczynili się do rozwoju nauki w szerokim wymiarze.

Academia Europaea to europejska organizacja naukowców, powstała z inicjatywy brytyjskiego Royal Society. Zrzesza około 2500 profesorów w tym około 50 noblistów. W jej składzie jest około 40 osób z Polski. Wiosną 2011 roku organizacja uznała sam Wrocław na tyle interesującym miejscem na europejskiej mapie naukowo-badawczej, że postanowiła ulokować tu swoją drugą (poza londyńską) siedzibę.

Przy okazji naukowcy poddali Wrocław wnikliwej obserwacji i uznali miasto za rzadki przypadek w Europie, gdzie władze miasta faktycznie realizują program przekształcenia lokalnej gospodarki w opartą na wiedzy. …..