Oferta PiS dla młodych

Oferta PiS dla młodych

Nasz Dziennik

Utrzymanie bezpłatnych studiów dziennych, ….gwarantuje prezes PiS Jarosław Kaczyński, gdy zostanie premierem…..Na spotkaniu z młodzieżą szef PiS skrytykował politykę rządu Donalda Tuska, zarzucając mu doprowadzenie do 25-procentowego bezrobocia wśród absolwentów (połowa bezrobotnych ma obecnie poniżej 30 lat). Jak przypomniał, koalicja rządowa zlikwidowała przywileje dla studentów, np. możliwość bezpłatnego studiowania na drugim kierunku, a ponadto planuje ograniczenie stypendiów…

Stypendia kopernikańskie
Inna młoda działaczka PiS Sylwia Ługowska pytała, jak będzie wyglądała kwestia odpłatności za drugi kierunek studiów („dokonanie” koalicji PO – PSL). – Zniesiemy ten przepis – zadeklarował krótko Kaczyński, dodając, że nie będzie też opłat za poprawki.
Ługowska przypomniała, że jako studentka walczyła o przywrócenie dawnej wysokości ulg dla studentów. Projekt leżał bardzo długo w sejmowej zamrażarce, aż przed wyborami prezydenckimi wykorzystała go Platforma. – Co do przewrotności Platformy, to wszyscy wiemy, że na pewno utrzymamy te ulgi – powiedział prezes PiS. Dodał, że planuje również wprowadzić tzw. stypendia kopernikańskie dla studentów, którzy chcą studiować za granicą.
Kaczyński opowiedział się za utrzymaniem lekcji historii w szkołach średnich. – Tu nie ma żadnej dyskusji – nauka historii do matury to kwestia fundamentalna – rozstrzygnął.

 

Studenci będą partnerami dla władz uczelni

Z czym po studiach do pracodawcy

Rz

Studenci będą partnerami dla władz uczelni – mówi minister nauki Barbara Kudrycka przed rozpoczęciem roku akademickiego

…Najważniejsze są rozwiązania dla studentów. Opinie studentów o nauczycielach akademickich będą brane pod uwagę przy ocenie ich pracy. Monitorowane będą losy absolwentów na rynkach pracy. Treść recenzji prac dyplomowych będzie znana studentom. Będą zawierane umowy między uczelnią i studentem określające jednoznacznie dopuszczalne opłaty, również na studiach bezpłatnych, aby studenci nie byli zaskakiwani dodatkowymi kosztami w trakcie studiów. Wprowadzony został też katalog usług, za które uczelnia nie może żądać pieniędzy od studenta, również na studiach płatnych. To wszystko sprawia, że po raz pierwszy studenci naprawdę będą partnerami dla władz i pracowników uczelni.

,,,Planujemy powołanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Powstanie z wykorzystaniem doświadczeń Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. To będzie instytucja, która zajmie się w szerszym wymiarze międzynarodową wymianą studentów i naukowców. Jej zadaniem będzie też szeroka promocja wszystkich możliwych wyjazdów zagranicznych i ofert współpracy. Ta agencja mogłaby też pomóc niektórym polskim uczelniom w przetrwaniu niżu demograficznego. W czasie naszej prezydencji występujemy z wnioskiem rozszerzenia programu wymiany studentów Erasmus na kraje Partnerstwa Wschodniego. Szersze otwarcie polskich uczelni na studentów z państw Partnerstwa Wschodniego jest szansą na ich większe umiędzynarodowienie.

,,,,Teraz jestem krytykowana, że może niektóre zmiany były zbyt słabe, np. że nie zlikwidowałam habilitacji. Jednak to, co najważniejsze, udało mi się zrealizować. Przestawiłam cały system nauki i szkolnictwa wyższego na bardziej nowoczesny, europejski. Reszta zależy już od samego środowiska naukowego i akademickiego – w jaki sposób skorzysta z szans i możliwości, które nadaje mu nowe prawo. Wierzę też, że nie zawiodłam wyborców, którzy głosowali na mnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 r.