Widmo banktructwa krąży nad uczelniami

Widmo bankructwa zmusi szkoły wyższe do zrzeszania

Dziennik Gazeta Prawna

Uczelnie nie planują się łączyć, mimo że taką możliwość daje im nowelizacja z 18 marca 2011 r. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 84, poz. 455). Wejdzie ona w życie już 1 października 2011 r. Dzięki niej placówki te będą mogły włączać inne szkoły we własne struktury lub tworzyć partnerskie związki.

Los płatnego ogłoszenia nauczycieli akademickich o zagrożeniach, jakie ich zdaniem niesie ustawa o szkolnictwie wyższym

Powrót politycznej cenzury

Nasz Dziennik

Dwa białostockie dzienniki: „Kurier Poranny” i „Gazeta Współczesna”, odmówiły publikacji płatnego ogłoszenia nauczycieli akademickich o zagrożeniach, jakie ich zdaniem niesie ustawa o szkolnictwie wyższym. Projekt autorstwa minister nauki Barbary Kudryckiej wchodzi w życie 1 października. Szef „Kuriera Porannego” odmówił, bo uznał, że ogłoszenie jest „manifestem politycznym”. I może mieć wpływ na wynik wyborów w województwie podlaskim…..Profesorowie akademiccy, którzy redagowali ogłoszenie, tłumaczą, że miało ono zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa, jakie ich zdaniem niesie mająca wejść w życie już 1 października nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym. – Chcieliśmy tym ogłoszeniem poinformować społeczeństwo o sytuacji, jaka zaistnieje po wprowadzeniu w życie 1 października ustawy autorstwa pani minister Barbary Kudryckiej. …..Ustawa pani minister Kudryckiej ma wiele wad. Była przygotowana „na kolanie” i zasadniczo środowiska nauczycieli akademickich mają wobec niej stosunek krytyczny – dodaje.[Profesor Edward Malec, przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,]

Uczelnie niepubliczne kształcą studentów na poziomie porównywalnym do uczelni państwowych

Rektorzy uczelni niepubl.: uczymy tak dobrze, jak szkoły państwowe

PAP – Nauka w Polsce

Uczelnie niepubliczne kształcą studentów na poziomie porównywalnym do uczelni państwowych – ocenili w czwartek rektorzy wyższych szkół prywatnych. Zapowiedzieli walkę o wprowadzenie „zdrowej konkurencji” w ubieganiu się o środki publiczne na kształcenie.
Uczelnie niepubliczne w Polsce obchodzą jubileusz 20-lecia działalności..Od 1991 do 2011 r. polskie uczelnie niepubliczne wykształciły ponad 1,6 mln absolwentów, z czego 370 tys. osób ukończyło studia na poziomie magisterskim…..

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” i Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, w Polsce istnieje 320 uczelni niepublicznych, spośród których 16 ma status uczelni akademickich, a 128 posiada uprawnienia magisterskie.

W uczelniach niepublicznych studiuje niemal jedna trzecia wszystkich studentów – 580 tys. osób. W trybie stacjonarnych kształci się 98 tys. osób.

Niepubliczne uczelnie zatrudniają 16,5 tys. nauczycieli akademickich. Najwięcej uczelni niepublicznych jest w Warszawie – 60, ale istnieją one w 172 z 379 powiatów.

Na uczelniach prywatnych studiuje 6,2 tys. obcokrajowców, czyli jedna trzecia wszystkich – 18,5 tys. – którzy uczą się w Polsce.