Europejskie Forum Szkolnictwa Wyższego EAIR

W SGH skończyło się forum ekspertów szkolnictwa wyższego

PAP – Nauka w Polsce, 2011-08-31

Obradujący w Szkole Głównej Handlowej uczestnicy 33. forum EAIR rozmawiali o nowych trendach i wyzwaniach stojących przed edukacją w zmieniającym się, wielokulturowym środowisku. Pod uwagę brane były takie zagadnienia jak procesy globalizacji, umiędzynarodowienia i dywersyfikacji. Podkreślano, że ważna jest zarówno różnorodność w szkolnictwie wyższym, niezbędna w dobie umasowienia szkolnictwa wyższego, ale jednocześnie istotne jest to, by szkolnictwo wyższe wypracowało kryteria, aby móc efektywnie porównywać efekty nauki…

Jest też oczywiście prawdą, że mamy i legion miernot naukowych.

MEN psuje się od głowy

Rz

….Problemem naszej oświaty nie są wyłącznie nauczyciele i ich przygotowanie do zawodu, nie jest nim tylko mizeria finansowa. Problemem niezauważanym jest nieuctwo pryncypałów. Polska szkoła wyje z tęsknoty do ministra, który w końcu przerzuci bieg z wstecznego na „cała naprzód”. To nie jest kwestia „dobrych” doradców, to kwestia wiedzy osobistej, doczytanej, przetrawionej……W tej sytuacji niepozbawione sensu będzie pytanie, czy jeszcze istnieje jakaś polska szkoła. Twór, który pod tą nazwą znamy, to luźna federacja funkcjonujących wedle własnych możliwości placówek, pracujących z wykorzystaniem bardzo różnych zestawów podręczników, realizujących umowny program minimum, z którego wynikają mierne korzyści rozwojowe dla poddanej temu opresyjnemu systemowi młodzieży…..