Młodzi do władz akademickich

Władze uczelni publicznych zostaną odmłodzone

Rz

Od 1 października nauczyciele akademiccy będą mieli bierne prawo wyborcze do 65 lat. Profesorom uprawnienie to będzie przysługiwało do 70 lat

W przyszłorocznych wyborach na rektorów, dziekanów oraz członków senatu uczelni publicznej będą mogli startować zatrudnieni w niej jako w podstawowym miejscu pracy profesorowie przed siedemdziesiątką i nauczyciele akademiccy, którzy nie ukończyli 65. roku życia.

Tak wynika z wchodzącej w życie 1 października nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zmiana ta pozwoli rozwiać wiele wątpliwości, które budzą obowiązujące przepisy, a także odmłodzi władze wielu uczelni.