Liczne stypendia dla doktorantów

Nowe stypendia dla doktorantów

PAP – Nauka w Polsce

…Jak poinformowało PAP Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, osoby na studiach doktoranckich będą mogły, tak jak dotychczas, pobierać stypendia, wypłacane przez uczelnię lub jednostkę naukową. Są to stypendia doktoranckie (co najmniej 1044 zł miesięcznie). Przy czym w najlepszych instytucjach (np. mających status Krajowego Wiodącego Ośrodka Naukowego – KNOW), doktoranci będą mogli pobierać dodatkowe stypendium, pochodzące z tzw. dotacji projakościowej. Otrzyma je 30 proc. najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich.

Doktorantom będzie przysługiwało też stypendium socjalne. Mieszczą się w nim dotychczasowe stypendia: socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie. Nowością jest, jak poinformował rzecznik MNiSW Bartosz Loba, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Z kolei ci, którzy mają już otwarte przewody doktorskie mogą się ubiegać o stypendium doktorskie. Wynosi ono maksymalnie 1740 zł. Ponadto dostępne będą stypendia dla najlepszych doktorantów, przyznawane przez rektora uczelni (lub kierownika instytutu naukowego), podobnie jak nagrody rektora dla studentów. Ponadto, najlepsi doktoranci (również podobnie jak studenci) mogą ubiegać się o stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia.

Nowością są stypendia, które mogą otrzymywać doktoranci angażujący się w badania naukowe lub tworzenie nowych technologi..