Pikieta na inaugurację roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego z pikietami

Dziennik Polski

…jutro przed budynkiem Auditorium Maximum UJ odbędzie się pikieta, podczas której grupa kilkudziesięciu naukowców, zrzeszonych w „Solidarności”, rozwiesi transparenty i będzie przedstawiać postulaty. Związkowcy mówią, że na tym nie koniec – wspominają o sporze zbiorowym z rządem i nie wykluczają referendum strajkowego.

– Płace są niskie na wszystkich szczeblach, ale najbardziej dramatyczna sytuacja dotyczy pracowników zaraz po doktoracie oraz pracowników technicznych…..Związkowcy nie zgadzają się również z niektórymi założeniami nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. – Popieramy likwidację wieloetatowości, ale równocześnie powinno zostać zwiększone wynagrodzenie nauczycieli akademickich. Praca na kilku etatach jest skutkiem niskich zarobków – zaznacza prof. Malec.