Polskie uczelnie prowadzą studia wyższe za granicą


źródło

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa prowadzi studia w Austrii
„Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych – 09 maja 2008r. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa uzyskała zgodę na prowadzenie studiów poza granicami Polski. Decyzja ta dotyczy możliwości otwarcia przez GWSH Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w stolicy Austrii – Wiedniu, gdzie Uczelnia prowadzić będzie studia na dwóch kierunkach: Zarządzanie oraz Administracja.
GWSH jest dotychczas – obok Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej – trzecią uczelnią w Polsce, która prowadzić będzie studia wyższe za granicą. Wiedeńska oferta edukacyjna GWSH zostanie skierowana głównie do Polonii austriackiej oraz do naszych rodaków przebywających czasowo w Austrii.”