Rok Herberta


Rok Zbigniewa Herberta
„W tym roku przypada 10 rocznica śmierci Zbigniewa Herberta. Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął w lipcu ub.r. uchwałę o ustanowieniu roku 2008 Rokiem Herberta.
W dobie kryzysu wartości i bolesnego zwątpienia stał twardo po stronie zasad: w sztuce kanonu – piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcie dobra i zła. (…) Wprowadził do polszczyzny formułę – przykazanie – słowa „Bądź wierny. Idź” – czytamy w sejmowej uchwale.
Mottem Roku jest cytat „We mnie jest płomień, który myśli” pochodzący z wiersza „Napis”.

Rok Herberta

Kalendarium życia Zbigniewa Herberta

Zbigniew Herbert zmarł 28 lipca 1998r. w Warszawie.

Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert-film

W świecie Pana Cogito

To wcale nie wymagało wielkiego charakteru
nasza odmowa niezgoda i upór
mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi
lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku

Zbigniew Herbert – Przesłanie pana Cogito

Zbigniew Herbert – Obywatel Poeta 1/8

Zbigniew Herbert – Obywatel Poeta 2/8

Zbigniew Herbert – Obywatel Poeta 3/8

Zbigniew Herbert – Obywatel Poeta 4/8

Zbigniew Herbert – Obywatel Poeta 5/8

Zbigniew Herbert – Obywatel Poeta 6/8

Zbigniew Herbert – Obywatel Poeta 7/8

Zbigniew Herbert – Obywatel Poeta 8/8

Zbigniew Herbert o narodzinach III RP

Zbigniew Herbert o Michniku

Jacek Trznadel – Rozmowa ze Zbigniewem Herbertem
„HERBERT: – I teraz następuje właśnie problem zniewolenia elity. „Językoznawca” powiedział, że nie trzeba kupować narodu, wystarczy mieć tych inżynierów dusz i to zupełnie załatwia problem zniewolenia. Władza potrzebowała legitymizacji i legitymizacja wyszła od strony inteligencji tak zwanej twórczej, przede wszystkim od literatów. Więc ja z tego interesu wyszedłem, bo nie chciałem uczestniczyć w tej imprezie. Pytałem innych, dlaczego zostali… Ten okres nie pozostawił ani dzieł wybitnych, ani nawet znośnych.”
„Jedyna rzecz, którą noszę ze sobą, to rozprawa o językoznawstwie Józefa Wissarionowicza. W chwilach, kiedy zawodził Pickwick, czytam to i wraca mi dobry humor. Gigantyczny żart, groteska, satyra na racjonalizm”

Focus On Europe: Research by the Numbers?


Focus On Europe: Research by the Numbers?
Science
In 2002, the European Union (EU) set a goal, referred to as the Lisbon strategy, that member states should be spending 3 percent of their gross domestic product on research and development by the year 2010. At present only a few countries are at that level, such as Sweden (3.9 percent) and Finland (3.5 percent). Powerhouses such as Germany (2.5 percent), France (2.1 percent), and the UK (1.7 percent) strongly support R&D, like the US (2.6 percent); Spain (1.1 percent) and Italy (1.1 percent) have some catching up to do.
Funding statistics are useful, but they cannot tell the whole story. „As a young scientist, you don’t care about politics, you care about your own career,” said Ernst-Ludwig Winnacker, secretary general of the European Research Council (ERC), which is part of the Seventh Framework Programme (FP7) to boost research, education, and innovation in the European Union. „You don’t care about the European research area and these sorts of things; you go to places where your career is best served. Scientists vote with their feet.”
The 300 new awardees of the ERC’s starting grants—for scientists who are 2-9 years from earning their Ph.D.s—were selected from more than nine thousand applications. Grants averaged €1.2 million for five years, and the winners voted with their feet for a total of 21 countries. The top vote getters, in rank order, were the UK, France, Germany, the Netherlands, Italy, and Spain. Switzerland and Israel also did extremely well.
Other countries came up empty, like Poland, Turkey, and the Baltic states. „Not because they don’t like Poland,” says Winnacker of the newly funded young scientists, but because they don’t think the institutions are good enough as yet for them
Expanding Horizons
The good news is that going abroad to work in science is smiled upon from all fronts. Whether it’s to go to graduate school, to do a postdoctoral fellowship, or to land a more permanent position, most people agree that the experience can broaden one’s world, both personally and scientifically.
While personal factors may direct scientists to look at one country over another, it’s worth trying to understand the greater research climate in a country. Language, pay, and research opportunities in a specific lab may be immediate concerns, but they are only a small part of the picture. Larger scale issues such as growth in funding, intellectual property rights, and openness to collaboration across different sectors all have the potential to affect a career in ways that might be good, or bad, news.