II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie


II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie
W Krakowie rozpoczął się II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie zorganizowany przez Polską Akademię Umiejętności, Krakowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Uniwersytet Jagielloński oraz Akademię Górniczo-Hutniczą.
Otwierając Kongres premier powiedział, że wszyscy dzisiaj powinni pracować na rzecz silnej pozycji międzynarodowej Polski. Dotyczy to również naukowców i intelektualistów pracujących poza granicami kraju. – Nasza pozycja międzynarodowa będzie zależała od tego, jaki potencjał, także potencjał intelektualny, Polska zbuduje – podkreślił prezes Rady Ministrów.
Zdaniem szefa rządu tylko Polska rozwinięta i szanowana ze względu na elity intelektualne, dorobek naukowy oraz wzrost gospodarczy będzie krajem poważanym przez państwa wewnątrz Unii Europejskiej. – Wasz wspólny wysiłek intelektualny na rzecz innowacyjności polskiej gospodarki, polskiej myśli technicznej to najważniejszy klucz do uzyskania pozycji, której efektem końcowym będzie bezpieczna Polska i bezpieczni Polacy – zaznaczył Donald Tusk.

Referat wprowadzający „Cele i oczekiwania Polskich Stowarzyszeń Naukowych Zawodowych poza Krajem” wygłosił prof. Pierre Zaleski z Francji.

W II Kongresie Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie uczestniczy ponad 70 naukowców m.in. z Belgii, Francji, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Ukrainy i Białorusi.

Kongres zakończy się w niedzielę 7 września.

Polskie uczelnie prowadzą studia wyższe za granicą


źródło

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa prowadzi studia w Austrii
„Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych – 09 maja 2008r. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa uzyskała zgodę na prowadzenie studiów poza granicami Polski. Decyzja ta dotyczy możliwości otwarcia przez GWSH Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w stolicy Austrii – Wiedniu, gdzie Uczelnia prowadzić będzie studia na dwóch kierunkach: Zarządzanie oraz Administracja.
GWSH jest dotychczas – obok Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej – trzecią uczelnią w Polsce, która prowadzić będzie studia wyższe za granicą. Wiedeńska oferta edukacyjna GWSH zostanie skierowana głównie do Polonii austriackiej oraz do naszych rodaków przebywających czasowo w Austrii.”