Zaczęło się od Pyjasa

Zaczęło się od Pyjasa -Kazimierz Koruba
Gazeta Polska 30 lipca 2008 ( na papierze)
Absolwent psychologii UJ, sygnatariusz petycji studentów UJ w sprawie wydarzeń z czerwca 1976, członek SKS, założyciel Młodzieżowego Studia Folksong – SB uznała bardzo szybko, że należy odsunąć Korubę od pracy z młodzieżą, ponieważ oceniono, że ma na nią negatywny wpływ,obecnie bezrobotny

KIM BYŁ KONTAKT OPERACYJNY „ALA”?

KIM BYŁ KONTAKT OPERACYJNY „ALA”
Gazeta Polska, 30 lipca 2008
„W książce ks. Isakowicza-Zaleskiego „Księża wobec bezpieki” znalazły się informacje dotyczące KO „Ala”. W środowisku „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku” uznano, że opis pasuje do współpracującej z tymi gazetami Haliny Bortnowskiej. „Gazeta Polska” dotarła do nieznanych dotąd dokumentów IPN.
Odnalezione donosy „Ali” pochodzą z akt sprawy operacyjnej „Lato 79”, która miała na celu rozpracowanie środowisk kościelnych i inteligenckich przed pierwszą pielgrzymką do Polski papieża Jana Pawła II. Podczas jednego ze spotkań z ppor. Połubińskim z SB „Ala” przekazała mu informacje na temat kościoła w Bieńczycach. „Aktualnie parafia dysponuje potwierdzeniem około 2 tys. miejsc noclegowych. Równolegle przygotowano zespół ok. 30 osób, które będą pełnić rolę przewodników, są to ludzie w różnym wieku – głównie młodzież akademicka i emeryci”.

Lustracja jest spóźniona z Halina Bortnowską rozmawia Maciej MaroszGazeta Polska, 30 lipca 2008
„Jako teoretyk nauki, bo jestem nim z wykształcenia, wiem, ze nie tak uprawia się historię jako naukę”

Petycja 31 tysięcy naukowców przeciwko propagandzie “globalnego ocieplenia”


Petycja 31 tysięcy naukowców przeciwko propagandzie “globalnego ocieplenia
Najwyższy Czas, 29.07.2008
Ponad 31 tysięcy naukowców amerykańskich, w tym ponad 9 tysięcy z tytułami doktorskimi w takich dziedzinach jak klimatologia, meteorologia czy badań środowiska, podpisało petycję odrzucającą powszechnie propagowany mit “globalnego ocieplenia” będący jakoby konsekwencją efektem działalności człowieka na Ziemii mającego wytwarzać zgubne “gazy cieplarnianie”.
Akcja zbierania podpisów The Petition Project rozpoczęła się 10 lat temu i wzmogła się w latach 1999-2007 kiedy to podpisało się pod nią dziesiątki tysięcy naukowców. Akcja zbierania podpisów jest tym cenniejsza, że miała miejsce podczas presji na środowisko naukowe ze strony mediów prowadzących intensywną kampanię propagandową “efektu cieplarnianego” oraz władz centralnych rozporządzających funduszami na projekty naukowe.
The Petition Project

Tytuły bez zainteresowania

Wolą korporacje niż habilitacje
Dziennik Polski, 30.07.2008
„Coraz mniej absolwentów uczelni technicznych wybiera karierę naukową. Tytuł doktora przegrywa z dobrze płatną posadą w zagranicznych koncernach. Politechniki planują zwabić przyszłych doktorantów wyższymi stypendiami i nagrodami za projekty badawcze.
Mamy świadomość problemu i tak jak większość uczelni technicznych odczuwamy spadek zainteresowania studiami doktoranckimi – przyznaje Maciej Okoń, sekretarz rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, w której dwa lata temu uczyło się ponad 600 doktorantów. Teraz jest ich już o stu mniej.
W 2002 roku mieliśmy 800 doktorantów. Rok temu było ich niecałe 500. Istnieje obawa, że za parę lat powstanie luka pokoleniowa – zaznacza Ewa Chojnacka, rzecznik prasowy Politechniki Łódzkiej, która od niedawna promuje studia doktoranckie za pomocą spotów radiowych”

Cena za studia

Studia w cenie samochodu
„Rz”, 29.07.2008
Najdroższe programy MBA w Polsce kosztują nawet 86 tys. zł – wynika z najnowszego raportu Edu.pracuj.pl. Ale można znaleźć także dużo tańsze, za nieco ponad 3 tys. zł, np. w Poznaniu i Katowicach
Obecnie koszt najdroższych programów MBA sięga nawet 86 tys. zł, ale można znaleźć blisko 30-krotnie tańsze propozycje, które choć kosztują 3 – 4 tys. zł, umożliwiają po ukończeniu programu zdobycie dyplomu Master of Business Administration. Ankieterzy sprawdzili, że średnia cena za tego typu studia wynosi około 28 tys. zł. To koszt, jaki trzeba ponieść za studia akredytowane przez partnera programu (na ogół jest nim uczelnia zagraniczna). Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje podwójny dyplom uczelni polskiej i zagranicznej.