Przeciwko fałszowaniu historii

Przeciwko fałszowaniu historii

blog ks.Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

po godzinie 22.00 w programie I-szym Polskiego Radia audycji o budowie pomnika ku czci profesorów lwowskich pomordowanych w lipcu 1941. Tak osoba prowadząca, jak i zaproszeni goście w osobach rektora Tadeusza Lutego i dyrektora Ossolineum Alfreda Juzwenko cały czas winę za zbrodnię zrzucali wyłącznie na Niemców. Dopiero wnuczka zamordowanego prof. Cieszyńskiego, mieszkająca obecnie w Gliwicach (niestety nie zapamiętałem jej nazwiska), wyrąbała prosto z mostu, że w zbrodni udział wzięli również nacjonaliści ukraińcy, którzy tworzyli listy poskrypcyjne, oraz ukraińscy żołnierze z batalionu „Nachtigall”, którzy dokonywali egzekucji. Po tych słowach w studia zapanowała konsternacja.

To fałszowanie  historii ma już swoją historię;

m.in.   :

Pomnik lwowski, który łączy Polaków i Ukraińców

Pomnik ku czci profesorów lwowskich uczelni zamordowanych w 1941 roku będzie pierwszym monumentem niezwiązanym z ukraińską historią, który stanie we Lwowie po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę. Zbiórka środków na budowę odbędzie się w wielu miastach polskich i ukraińskich.

Postawienie tego pomnika jest bardzo ważnym wydarzeniem dla obu naszych krajów. Pokazuje, że w stosunkach polsko-ukraińskich wahadło wychyla się w stronę coraz bardziej przyjaznego porozumienia. Właściwie nikt nie protestował przeciwko pomnikowi. Pewne emocje wzbudzał tylko sam napis. Podkreślano, że powinien wyraźnie informować, kto był sprawcą tego mordu. To hitlerowska akcja – mówi prof. Jarosław Hrycak, znany ukraiński historyk.

Przedwojenni profesorowie lwowscy, ich rodziny, a nawet goście (razem 45 osób) zostali rozstrzelani na Wzgórzach Wuleckich w pobliżu Politechniki Lwowskiej w lipcu 1941 roku, zaraz po wkroczeniu do Lwowa Niemców….

 
Moje Miasto Wrocław
 
Pomnik ma stanąć na Wzgórzach Wuleckich, czyli dokładnie w miejscu tragedii. Do tej pory o śmierci profesorów przypominał tam jedynie skromny krzyż. Okoliczne tereny mają wprawdzie zostać przeznaczone na park studencki, ale wygospodarowane miejsce pamięci będzie przypominało o tragicznej historii uczonych.

– Podczas oceny projektów będziemy zwracali szczególną uwagę na połączenie walorów estetycznych z historycznymi, bo historia odgrywa tu bardzo ważną rolę – mówił Andrzej Dąbrowski, koordynator konkursu.

 

W sądzie konkursowym zasiadają prof. Tadeusz Luty, dr Adolf Juzwenko, prof. Jurij Bobalo i prof. Jarosław Hrycak.

Komentarzy 5

 1. Mord profesorów lwowskich

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Mord_profesor%C3%B3w_lwowskich
  30 czerwca 1941 o godz. 4.30 rano, siedem godzin przed zajęciem miasta przez 1 dywizję strzelców górskich Wehrmachtu , wkroczył do miasta ukraiński batalion Nachtigall, którego oficerem łącznikowym był Theodor Oberländer.
  W nocy z 3 na 4 lipca 1941 gestapo dokonało brutalnego aresztowania dwudziestu dwóch profesorów uczelni lwowskich ( głównie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza i Politechniki Lwowskiej), członków ich rodzin i osób przebywających w ich mieszkaniach[

  Lista profesorów Uniwersytetu, sporządzona prawdopodobnie przez ukraińskich studentów z Krakowa[4] związanych z OUN[5],

  Wbrew upowszechnianej w latach 1959-89 wersji sowieckiej w aresztowaniu profesorów lwowskich i ich egzekucji nie brali udziału żołnierze Batalionu Nachtigall, ani Theodor Oberländer. KGB przeprowadziło akcję dezinformacyjną w sprawie Oberländera i batalionu Nachtigall.

  Lista rozstrzelanych [edytuj]

  Prof. dr Antoni Cieszyński, lat 59, kierownik Zakładu Stomatologii Uniwersytetu Jana Kazimierza, obrońca Lwowa w 1918
  Prof. dr Władysław Dobrzaniecki, lat 44, ordynator Oddziału Chirurgii Państwowego Szpitala Powszechnego, obrońca Lwowa w 1918.
  Prof. dr Jan Grek, lat 66, profesor w Klinice Chorób Wewnętrznych UJK;
  Maria Grekowa, lat 57, żona profesora Jana Greka;
  Doc. dr Jerzy Grzędzielski, lat 40., kierownik Kliniki Okulistycznej UJK;
  Prof. dr Edward Hamerski, lat 43, kierownik Katedry Chorób Zakaźnych Zwierząt Domowych Akademii Medycyny Weterynaryjnej, obrońca Lwowa w 1918.
  Prof. dr Henryk Hilarowicz, lat 51, profesor w Klinice Chirurgicznej UJK, obrońca Lwowa w 1918.
  Ks. dr Władysław Komornicki, lat 29, wykładowca nauk biblijnych w Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie;
  Eugeniusz Kostecki, lat 36, mistrz szewski, mąż gospodyni profesora Dobrzanieckiego;
  Prof. dr Włodzimierz Krukowski, lat 53, kierownik Katedry Pomiarów Elektrycznych Politechniki Lwowskiej;
  Prof. dr Roman Longchamps de Bérier, lat 56, kierownik Katedry Prawa Cywilnego UJK, prorektor UJK w latach 1938-1939, obrońca Lwowa w 1918.
  Bronisław Longchamps de Bérier, lat 25, absolwent Politechniki Lwowskiej, syn profesora;
  Zygmunt Longchamps de Bérier, lat 23, absolwent Politechniki Lwowskiej, syn profesora;
  Kazimierz Longchamps de Bérier, lat 18, syn profesora;
  Prof. dr Antoni Łomnicki lat 60., kierownik Katedry Matematyki Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej;
  Adam Mięsowicz, lat 19, wnuk profesora Sołowija, zabrany ze swoim dziadkiem;
  Prof. dr Witold Nowicki, lat 63, kierownik Katedry Anatomii Patologicznej UJK, obrońca Lwowa w 1918.
  Dr med. Jerzy Nowicki, lat 27, asystent Zakładu Higieny UJK, syn profesora;
  Prof. dr Tadeusz Ostrowski, lat 60., kierownik Kliniki Chirurgii, dziekan Wydziału Lekarskiego 1937-1938, obrońca Lwowa w 1918;
  Jadwiga Ostrowska, lat 59, żona profesora;
  Prof. dr Stanisław Pilat, lat 60., kierownik Katedr Technologii Nafty i Gazów Ziemnych Politechniki Lwowskiej;
  Prof. dr Stanisław Progulski, lat 67, profesor w Klinice Pediatrii UJK;
  Inż. Andrzej Progulski, lat 29, syn profesora;
  Prof. honor. Roman Rencki, lat 74, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych UJK;
  Maria Reymanowa, lat 40., pielęgniarka Ubezpieczalni Społecznej, zabrana z mieszkania profesora Ostrowskiego;
  Dr med. Stanisław Ruff, lat 69, ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala Żydowskiego, zabrany z mieszkania profesora Ostrowskiego;
  Anna Ruffowa, lat 55, żona dr. Ruffa;
  Inż. Adam Ruff, lat 30., syn dr. Ruffa;
  Prof. dr Włodzimierz Sieradzki, lat 70., kierownik Katedry Medycyny Sądowej UJK, rektor UJK w latach 1924-1925, obrońca Lwowa w 1918 roku,
  Prof. dr Adam Sołowij, lat 82, emerytowany ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powszechnego;
  Prof. dr Włodzimierz Stożek, lat 57, kierownik Katedry Matematyki Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej
  Inż. Eustachy Stożek, lat 29, asystent Politechniki Lwowskiej, syn profesora;
  Inż. Emanuel Stożek, absolwent Wydziału Chemii Politechniki Lwowskiej, syn profesora;
  Dr praw Tadeusz Tapkowski, lat 44, zabrany z mieszkania profesora Dobrzanieckiego;
  Prof. dr Kazimierz Vetulani, lat 61, kierownik Katedry Mechaniki Ogólnej Politechniki Lwowskiej;
  Prof. dr Kasper Weigel, kierownik Katedry Miernictwa Politechniki Lwowskiej;
  Mgr praw Józef Weigel, lat 33, syn profesora;
  Prof. dr Roman Witkiewicz, lat 55, kierownik Katedry Pomiarów Maszynowych Politechniki Lwowskiej;
  Walisch, lat 40-45, właściciel magazynu konfekcyjnego Beier i S-ka, zabrany z mieszkania profesora Sieradzkiego;
  Dr Tadeusz Boy-Żeleński, lat 66, lekarz, publicysta, krytyk literacki, tłumacz literatury francuskiej, podczas okupacji sowieckiej Lwowa, w latach 1939-1941, kierownik Katedry Literatury Francuskiej Uniwersytetu Lwowskiego, zabrany z mieszkania szwagra – profesora Jana Greka.
  Ponadto 5 lipca 1941 rozstrzelani zostali:
  Katarzyna (Kathy) Demko, lat 34, nauczycielka języka angielskiego, zabrana z mieszkania profesora Ostrowskiego;
  Doc. dr Stanisław Mączewski, lat 49, ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powszechnego.
  12 lipca 1941 zamordowani zostali:
  Prof. dr Henryk Korowicz, lat 53, profesor ekonomii Akademii Handlu Zagranicznego;
  Prof. dr Stanisław Ruziewicz, lat 51, profesor matematyki Akademii Handlu Zagranicznego;
  26 lipca 1941 rozstrzelany został:
  Prof. dr Kazimierz Bartel, lat 59, kierownik Katedry Geometrii Wykreślnej Politechniki Lwowskiej, pięciokrotny premier rządu RP.

 2. Urna z ziemią z miejsca kaźni w Nowej Akademii Medycznej
  Pamiętamy o lwowskich profesorach
  http://www.osk.am.wroc.pl/cgi-bin/news/gazeta.cgi?nr=20&?zr=97

  ..Wśród 45 ofiar tego bestialskiego mordu był Profesor Antoni Cieszyński, kierownik Kliniki Stomatologicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Z synem Profesora Cieszyńskiego – Profesorem Tomaszem Cieszyńskim, mieliśmy okazję wspomnieć wydarzenia sprzed 64 lat.
  – Zbrodnia ta zrodzona z idei dominacji narodu germańskiego była wymierzona w wybitnych polskich uczonych i wychowawców polskiej młodzieży akademickiej jako działanie zmierzające do unicestwienia intelektu Narodu Polskiego – mówi Profesor Cieszyński, dziś emerytowany profesor Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Wrocławskiej Akademii Medycznej.

  Jakie były okoliczności tej zbrodni?
  – Bezpośrednio po wkroczeniu wojsk niemieckich do Lwowa, a było to w nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku, specjalny oddział polowego Gestapo pod dowództwem SS-Hauptsturmführera Hansa Krügera i jego zastępcy SS-Obersturmführera Waltera Kutschmanna wraz z batalionem „Nachtigall” złożonym z Ukrainców w mundurach SS – dokonał brutalnego aresztowania grupy profesorów wyższych uczelni Lwowa. Wraz z profesorami aresztowano członków ich rodzin oraz ich przyjaciół, którzy na swoje nieszczęście byli u nich w gościnie. Nikomu nie przedstawiono nakazu aresztowania i nie ujawniono jego powodu ani celu. Jeszcze przed świtem wszyscy aresztowani zostali rozstrzelani. Egzekucji dokonali przed wschodem słońca w kotlinie Wzgórz Wuleckich Ukraińcy pod komendą oficera Gestapo Romana Szuchewycza na rozkaz Hansa Krügera. Z oddali obserwowało ją kilkunastu świadków. Niektórzy z nich rozpoznali ofiary tej okrutnej zbrodni. Świadkowie ci byli śmiertelnie przerażeni tą straszliwą zbrodnią. Długo żyli w przekonaniu, że sami zostaną zamordowani, jeżeli zaczną o niej mówić. Dopiero po zakończeniu wojny dali swoje świadectwo o wydarzeniach w kotlinie Wzgórz Wuleckich. Ja sam byłem obecny przy aresztowaniu mego Ojca prof. Antoniego Cieszyńskiego przez Waltera Kutschmanna. Na pytanie skierowane do mnie: „Wie alt sind sie?” Matka moja odpowiedziała „Er ist siebzehn Jahre alt” – to mi uratowało życie. Kilka dni później Gestapo zamordowało kolejnych profesorów: dwóch z Akademii Handlu Zagranicznego i jednego z Politechniki Lwowskiej. …..
  Dziś wiemy, ze plan tej zbrodni powstał przy współpracy władz niemieckich z członkami Ukraińskiej Organizacji Nacjonalistycznej.
  – Było to wiadome od początku, ale władze komunistyczne to zatajały. Na kilka miesięcy przed napaścią III Rzeszy na Związek Sowiecki Ukraińcy zbiegli do Krakowa, na rozkaz Gestapo ułożyli listę lwowskich profesorów przewidzianych do zgładzenia. Mord ten miał charakter eksterminacji rodzinnej, bowiem razem z profesorami zostały aresztowane i zamordowane ich żony oraz ich synowie i wnuki.

 3. Prof. Antoni Łomnicki, jeden z zamordowanych, był promotorem pracy doktorskiej Stefana Banacha – najwybitniejszego polskiego matematyka.

 4. Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA
  na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

  http://www.stowarzyszenieuozun.wroclaw.pl/lwow_profesorowie.htm

  Zdjęcia przedstawiają lwowskich profesorów zamordowanych przez niemieckich nazistów i ukraińskich nacjonalistów
  z OUN oraz pomniki i tablice pamięci poświęcone tej tragedii…

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: