Stypendia dla studentów i doktorantów

Od dziś samorządy mogą przyznawać stypendia studentom

Dziennik-Gazeta Prawna

Rady gmin, miast oraz sejmiki wojewódzkie mogą od dziś legalnie przyznawać studentom i doktorantom stypendia i nagrody.

Zgodnie z ustawą z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dz.U. nr 202, poz. 1553) jednostki samorządu terytorialnego mogą już przyznawać studentom oraz doktorantom pomoc materialną. Organ stanowiący musi przyjąć uchwałę w tej sprawie określającą rodzaj pomocy materialnej, sposób i terminy ubiegania się o nią, sposób wyłaniania studentów uprawnionych do wsparcia oraz maksymalną wysokość stypendium. Zatem rada gminy czy powiatu może ufundować zarówno stypendia za wyniki w nauce, jak i socjalne….

Młodzi naukowcy doradzą ministrowi nauki 

Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, zapowiedziała wczoraj, że młodzi naukowcy będą mogli oficjalnie wypowiadać się i pomagać rządowi podejmować decyzje w sprawach dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego. – Dlatego powołam Radę Młodych Naukowców – deklaruje Barbara Kudrycka.

Dwunastoosobowa rada ma być powołana zarządzeniem ministra. Będzie mogła m.in. opiniować akty prawne. Wczoraj Barbara Kudrycka rozmawiała ze stypendystami na temat koniecznych zmian w szkolnictwie wyższym.

KRASP śladami NFA !

Dokument nr 30/V Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

serwis KRASP

 

Uchwała Prezydium KRASP z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zapewnienia polskiemu czasopism naukowych i baz danych środowisku naukowemu dostępu do Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) –

UJ wreszcie na topie

Kraków: student prawa wygłosił najdłuższy wykład świata

Polska – Gazeta Krakowska

W Krakowie pobito rekord Guinnessa w najdłużej prowadzonym wykładzie naukowym. Dokonał tego pochodzący z Zimbabwe Errol Tapiwa Muzawazi, student V roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mówił bez przerwy przez 121 godzin.