Czy feudalna struktura polskiej nauki umożliwia dziś błyskotliwe kariery?

Debata stypendystów „Polityki” w resorcie nauki

Powstaje Rada Młodych Naukowców

Polityka

Co zrobić, by młodzi uczeni mogli bez przeszkód rozwijać swoje kariery na polskich uniwersytetach i politechnikach?

prof. Kudrycka zadeklarowała, że odblokowanie karier młodym uczonym to jeden z priorytetów reform systemu nauki i szkolnictwa wyższego. Jednak jej zdaniem, by pomysł się powiódł, młodzi sami muszą zaangażować się w proces zmian, pomagając choćby w pracy nad szczegółami tworzonych rozwiązań prawnych. Dlatego powstanie Rada Młodych Naukowców, ciało doradczo-kosnultacyjne ministra nauki, do którego zaproszeni zostaną stypendyści programów „Polityki” i FNP.

Uczestnicy spotkania przez blisko dwie godziny dzielili się z prof. Kudrycką konkretnymi uwagami i postulatami, których realizacja nie tylko może zmienić los młodych badaczy, lecz także zmienić całą polską naukę. Wielokrotnie pojawiały się apele o to, by odblokować system recenzencki i do oceny projektów badaczych zacząć zapraszać, jak czyni to FNP, recenzentów z zagranicy. Tylko takie otwarcie pozwoli uchronić przed kumoterstwem. Należy też urealnić kryteria jakości, bo na razie system sprzyja przeciętniactwu. Najbardziej zdesperowani postulowali, by wprowadzić przepisy ułatwiające odblokowywanie stanowisk naukowych zajmowanych często dożywotnio przez osoby, których twórcza aktywność wyczerpała się dziesiątki lat wcześniej….

Wielu młodych naukowców równie szczerze, choć już w kuluarach, nie kryło swych obaw: bywają przypadki, że wewnętrzne relacje na uniwersytetach czy politechnikach bardziej przypominają wojskową falę, niż dystyngowany świat wysokiego intelektu. – Chcemy zmian lecz jednocześnie działamy w systemie, w którym zanim nie uzyska się habilitacji, jest się tak naprawdę nikim – mówili.

10 najważniejszych odkryć roku 2009

10 najważniejszych odkryć roku 2009

Tygodnik Powszechny

Opis Ardipithecusa ramidusa – zwierzęcia, które prawdopodobnie było praprzodkiem człowieka – to według tygodnika „Science” najważniejsze naukowe odkrycie roku. W rankingu tygodnika znalazły się także m.in. eksperymenty z grafenem, terapia genowa i odkrycie wody na księżycu.