Obniżona czujność naukowca

Czujność naukowca

Polityka

Krajowe życie naukowe wre, naukowcy rzucają na wielki rynek idei kolejne doktoraty i habilitacje, w oparciu o które Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznaje im nowe stopnie i tytuły. Niestety, są ludzie próbujący sypać w tryby tej rozpędzonej maszyny piach podejrzeń i insynuacji.

Krajowe życie naukowe wre, naukowcy rzucają na wielki rynek idei kolejne doktoraty i habilitacje, w oparciu o które Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznaje im nowe stopnie i tytuły. Niestety, są ludzie próbujący sypać w tryby tej rozpędzonej maszyny piach podejrzeń i insynuacji…..

 Rektor komendant Akademii Obrony Narodowej szczerze przyznał, że u płk. G. „mogło wystąpić poczucie współwłasności” w stosunku do pracy, którą napisał, choć jednocześnie dodał, że mogło u niego wystąpić „obniżenie czujności oraz dbałości o sposób korzystania ze źródeł”.

Jeśli coś w tej sprawie niepokoi, to tylko uwaga rektora komendanta o „obniżeniu czujności” u autora rozprawy. Cóż, czujność powinna być cechą każdego doświadczonego naukowca, ale dla pułkownika Wojska Polskiego musi być podstawowym obowiązkiem, zwłaszcza że – jak widać – wróg nie śpi.

CBOS: Polacy nie są zadowoleni ze swojego wykształcenia

CBOS: Polacy nie są zadowoleni ze swojego wykształcenia

PAP – Nauka w Polsce

W ostatnich latach w Polsce znacząco zwiększyła się liczba osób, które nie odczuwają satysfakcji z osiągniętego poziomu wykształcenia – wynika z przekazanego PAP komunikatu Centrum Badania Opinii Społecznej pt. „Rola wykształcenia i zmiany w jej społecznym spostrzeganiu w latach 1993-2009”. 

Według CBOS, 51 proc. Polaków „nie odczuwa satysfakcji z osiągniętego poziomu wykształcenia” – tymczasem w 2004 r. taką samą deklarację składało 44 proc. respondentów. W rezultacie mniej osób powtórzyłoby swoje wybory edukacyjne.