Reforma polskich uczelni wzbudza kontrowersje w środowisku akademickim

Reforma polskich uczelni wzbudza kontrowersje w środowisku akademickim

PAP – Nauka w Polsce,

Reforma polskich uczelni – zawarta w nowelizacjach ustaw uchwalonych przez Sejm – wzbudza kontrowersje środowiska akademickiego. Reformę popierają rektorzy wraz z częścią uczonych, a sprzeciwiają się jej akademickie zw. zawodowe i część naukowców z PAN. Studenci są podzieleni.
W piątek Sejm uchwalił nowelizacje ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym. Zakładają one m.in. likwidację centralnej listy kierunków studiów i poszerzenie autonomii uczelni w kształtowaniu oferty dydaktycznej, ograniczenie wieloetatowości nauczycieli akademickich, uproszczenie procedury habilitacyjnej, opłaty za drugi kierunek studiów, wyłanianie najlepszych jednostek naukowych, jako tzw. Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących i lepsze ich finansowanie. W ustawach zmieniono system finansowania uczelni: najwięcej pieniędzy mają dostawać najlepsi, a środki na badania w większym stopniu będą przyznawane jako granty zwycięzcom konkursów na najlepsze projekty. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 października 2011 r…………