Prace Zespołu ds. Analiz Departamentu Strategii MNiSW

Spotkanie inaugurujące współpracę z badaczami zajmującymi się problematyką nauki i innowacji oraz rozpoczęcie prac Zespołu ds. Analiz Departamentu Strategii MNiSW

Serwis MNiSW

Dnia 27 maja 2009 r. w siedzibie MNiSW odbyło się spotkanie inaugurujące współpracę z badaczami zajmującymi się problematyką nauki i innowacji, oraz rozpoczęcie prac Zespołu ds. analiz Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Współczesnym wymogiem polityki, w tym także polityki naukowej oraz polityki szkolnictwa wyższego, jest opieranie jej na wiedzy – statystykach, badaniach naukowych, analizach. Z tego względu dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kluczową kwestią jest stała współpraca z ośrodkami i badaczami zajmującymi się problematyką pozostającą w zakresie jego kompetencji.