Na uczelni mąż nie może być przełożonym żony

kudrycka1

Na uczelni mąż nie może być przełożonym żony

Rz

Zakaz zatrudniania rodziny i dodatek do profesorskich emerytur – to kolejne zmiany na uczelniach

W ustawie o szkolnictwie wyższym znajdzie się zapis o możliwości przechodzenia profesorów w tzw. stan spoczynku. Naukowcy, którzy mają więcej niż 70 lat, będą mogli odchodzić na emeryturę bez obaw o jej wysokość i dzięki temu zwolnią stanowiska młodszym. Resort przewiduje bowiem, że poza emeryturą dostaną specjalny dodatek.

W sumie profesor w stanie spoczynku otrzyma nie więcej niż 75 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia profesorskiego (według resortu nauki to średnio 5 – 8 tys. zł brutto). – Będzie mógł zostać na uczelni, ale nie będzie miał obowiązków pracowniczych ani dydaktycznych – mówiła wczoraj minister nauki Barbara Kudrycka, przedstawiając projekt „nowego modelu kariery akademickiej”.

Uczelnie czeka też rewolucja kadrowa. Na wszystkie stanowiska będą ogłaszane konkursy. Poza tym w ustawie znajdzie się zapis, że „w instytutach, katedrach i zakładach nie może powstać stosunek podległości służbowej” między małżonkami i krewnymi.

Chcemy wyeliminować nepotyzm. Szczególnie na uczelniach medycznych zdarza się, że dzieci pracują w katedrach kierowanych przez rodziców – przyznała minister.

Pierwsze założenia reformy szkolnictwa wyższego

studentnewspl_2

Pierwsze założenia reformy szkolnictwa wyższego

Premiowanie najlepszych studentów i doktorantów, zwiększenie ich partnerskiej roli na uczelniach, rozszerzenie dostępu do bezpłatnego kształcenia, jak też umiędzynarodowienie procesu studiów – zapowiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.

„‚Partnerstwo dla wiedzy’ jest pierwszą częścią gruntownych zmian systemowych przygotowywanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, których celem jest unowocześnienie polskich uczelni i wzmocnienie ich pozycji w światowej przestrzeni edukacyjnej” – tłumaczyła minister.

Jak zapowiedziała Kudrycka, w projekcie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym znajdą się zapisy likwidujące stypendia naukowe i wprowadzenie na ich miejsce tzw. rocznych nagród rektora. Według niej, zmiana ta ma na celu z jednej strony podwyższenie świadczeń dla uzdolnionych studentów, ale jednocześnie zmniejszenie liczby studentów, którzy mieliby z takich środków finansowych skorzystać.

Projekt zmiany ustawy ma także zobowiązać wszystkie uczelnie do przeprowadzenia oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich przez studentów oraz włączenie jej jako jednego z kryteriów okresowej oceny pracowników dydaktycznych. „W ten sposób chcemy zwiększyć upodmiotowienie studentów wobec uczelni i zadbać o ich prawa” – powiedziała Kudrycka.

„Jest to pierwsza część założeń dotyczących reformy szkolnictwa wyższego. W kolejnym kwartale tego roku przedstawimy projekt nowelizacji i skierujemy go do konsultacji społecznych” – wyjaśniła Kudrycka. Jej zdaniem, proponowane zmiany najwcześniej wejdą w życie w 2010 r. (PAP)