Zadanie na habilitację

Złowione w sieci:

Zadanie na habilitację – obliczyć  procentowy udział każdego z potencjalnych habilitantów –  niezbędny do przeprowadzenia rzetelnego przewodu habilitacyjnego.