Pikieta przed Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

 Generał Jaruzelski spotkał się ze studentami

Polska

W poznańskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa odbyło się spotkanie generała Wojciecha Jaruzelskiego ze studentami. Były prezydent wygłosił godzinny wykład i odpowiedział na pytania młodych ludzi.

Fot. R. Królak Fot. R. Królak

Zaproszenie byłego I sekretarza PZPR wzbudziło wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród prawicowych działaczy ze stolicy Wielkopolski. Politycy Prawa i Sprawiedliwości na znak protestu w czasie wizyty Jaruzelskiego uczcili ofiary stanu wojennego. O godzinie 10 zapalili znicze pod pomnikiem Piotra Majchrzaka, śmiertelnie pobitego przez ZOMO w maju 1982 r.

—————

Protest przeciwko wizycie generała Jaruzelskiego (MoDO)

Przed Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa trwa pikieta członków Naszości, a salę, w której ma odbyć się wykład, specjalnie zabezpieczono. Członkowie Naszośći tym razem przybyli przebrani za oddział zomowców, a widząc generała krzyczeli: „Wojtek, trzymaj się”!

Generał Jaruzelski podjechał samochodem pod same drzwi szkoły, by nie zetknąć się z pikietującymi. Już wiadomo, że żadne rozmowy z nim  ani wywiady nie będą możliwe. Nawet na wykład dziennikarze mogą wejść tylko wtedy, jeśli zostawią swój sprzęt na zewnątrz.  Spora grupa chętnych na wykład, którzy wcześniej się nie zgłosili, została dziś odesłana z kwitkiem

Dokąd zmierza Uniwersytet Jagielloński

homo
Na Uniwersytecie Jagiellońskim utrzymywanym z pieniędzy podatników studenci mają wysłuchać w niedzielę wykładu na temat ruchów gejowsko-lesbijskich. Poprowadzi go znany organizator krakowskich marszów homoseksualistów
Nasz Dziennik
uż w najbliższą niedzielę w ramach studiów podyplomowych „Wiedza o kulturze XXI wieku” organizowanych przez Katedrę Kultury Współczesnej Instytutu Spraw Publicznych studenci, w większości nauczyciele, wysłuchają prelekcji pt. „Ruch gejowsko-lesbijski w Polsce i na świecie”. Wykład ma poprowadzić Samuel Nowak, szef Fundacji Kultura dla Tolerancji, organizacji promującej homoseksualizm, stawiającej sobie za cel „krzewienie postaw tolerancyjnych wobec osób homo- bi- oraz transseksuanych”. Bulwersuje to organizacje społeczne i wielu naukowców. Jak argumentują, mamy tu do czynienia z próbą uwiarygodnienia homoseksualnej ideologii poprzez posłużenie się marką szacownej uczelni.

Na szczęście zainteresowanie wykładem jest marginalne. Z naszych informacji wynika, że na prelekcję Nowaka zgłosiło się zaledwie 17 osób. A na Uniwersytecie Jagiellońskim jest 46 tysięcy studentów. 
Organizatorzy jednak sądzą, że tematyka homoseksualizmu to przyszłość. Już od przyszłego roku akademickiego na uczelni mają zostać uruchomione magisterskie studia uzupełniające z dziedziny kultury współczesnej, w ramach których będą również organizowane zajęcia o tematyce gejowskiej. Profesor Pleśniarowicz uzyskał już zgodę władz uczelni. 

Decyzja UJ wywołuje też konsternację świata nauki.
– Pewnym paradoksem jest, że do tej pory nie ma żadnych studiów podyplomowych o nauce Jana Pawła II, natomiast mamy rozwijające się prężnie studia z zakresu Gender Studies. W sposób ślepy i bezkrytyczny dążymy do rozwoju pewnych nurtów edukacji, które są bardzo destrukcyjne dla człowieka – zauważa ks. prof. Paweł Bortkiewicz, etyk z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jak dodał, spotkania promujące homoseksualizm kompromitują samą społeczność akademicką i w oczywisty sposób obniżają rangę uczelni. Uderza to też w morale samych studentów, tych, którzy zgodnie z badaniami wielu naukowców uznają homoseksualizm za zaburzenie zachowania. 
Z kolei zdaniem prof. Piotra Jaroszyńskiego, kierownika Katedry Filozofii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, mamy tu z jednej strony do czynienia z przenikaniem anormalnych postaw do środowisk akademickich, z drugiej zaś z próbą uwiarygodniania homoseksualizmu za sprawą nauki.

Sprzeciw naukowców wzbudza też fakt, iż tego typu zajęcia będą organizowane na uczelni państwowej, utrzymywanej z pieniędzy podatników, która w okresie zniewolenia Narodu Polskiego była niejednokrotnie bastionem obrony polskości.

Jaruzelski w roli wykładowcy na wyższej uczelni

Kolejny wykład Jaruzela tym razem na wyższej uczelni

jaruzelźrodło

Biuro Promocji i Karier Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora

9 grudnia 2008 r. (wtorek) o godz. 12.30 
w Centrum Akademickim II AH
w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 17 (sala Auditorium Maximum)
odbędzie się spotkanie z 
b. Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej
Gen. Wojciechem Jaruzelskim.
Temat spotkania:
„Dylematy rozwojowe Polski 1980 – 1989”.

Wstęp dla studentów wyłącznie za okazaniem aktualnej legitymacji studenckiej!
Wstęp dla gości wyłącznie za okazaniem zaproszenia!

————-

WYKŁADOWCA JARUZELSKI

niezalezna.pl

 Do prof. dr .hab. Adama Waldemara Koseskiego trafił otwarty list protestacyjny przeciwko palnowanemu wystapieniu autora stanu wojennego.

 Szanowny Panie Rektorze, 

Jako student Wydziału Historycznego Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora chciałbym wyrazić oburzenie w związku z przeczytaną informacją na stronach internetowych uczelni, iż w dniu 9 grudnia 2008 r o godz. 12.30 w Centrum Akademickim Akademii Humanistycznej w Pułtusku odbędzie się spotkanie z Wojciechem Jaruzelskim. Miejsce Wojciecha Jaruzelskiego winnego stłumienia zrywu wolnościowego Polaków w latach 80-tych i sprawcy śmierci ponad 100-u działaczy opozycji demokratycznej znajduje się przed sądem a nie przed studentami jakiejkolwiek uczelni. Przypominam, że Wojciech Jaruzelski służył w latach 50-tych w zbrodniczej formacji pod nazwą In-formacja Wojskowa i jest współodpowiedzialny za uwięzienie, torturo-wanie i śmierć 
wielu żołnierzy Armii Krajowej, w której szeregach walczył o niepodległość patron naszej uczelni prof. Aleksander Gieysz-tor. Jest sprawą niesłychaną, że przed zbliżającą się 27 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego, Akademia Humanistyczna w Pułtusku za-mierza zezwolić na publiczne wystąpienie człowiekowi, który z polecenia Leonida Breżniewa podjął żałosną próbę zatrzymania narodu polskiego na drodze do wolności. Przez wzgląd na ofiary komunistycznych zbrodni, m.in. ks. Jerzego Popiełuszki, Grzegorza Przemyka, górników z KWK „Wujek” apeluję do Pana i władz uczelni o niedopuszczenie do spotkania z Wojciechem Jaruzelskim, 
na którego rękach jest polska krew a sumienie jest obciążone służbą obcemu krajowi. 

Z poważaniem 
Jerzy Woźniak 

Planowanym wykładem są też oburzeniu pracownicy naukowi uczelni i studenci.
– Gdy na jednej z wrocławskich uczelni miał wygłosić wykład prof. Jerzy Robert Nowak, zrobiono karczemna awanturę, że koja-rzony z Radiem Maryja naukowiec ma wygłosić wykład, który w efekcie odwołano. Nie widzimy żadnego powodu na gloryfikowa-nie Jaruzelskiego i umożliwianie mu spotkania ze studentami na terenie naszej uczelni. Jeżeli chce, to może sobie zorganizować prywatny wykład i wynająć prywatną salę – mówią nam wzburzeni naukowcy.