Aby przyciągnąć do Polski naukowców z zagranicy…

Aby przyciągnąć do Polski naukowców z zagranicy...
PAP-Nauka w Polsce, 08-06-19
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków do programu WELCOME, którego celem jest zaangażowanie wybitnych uczonych z zagranicy w tworzenie zespołów naukowych w Polsce i zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej polskich jednostek naukowych.WELCOME skierowany jest do polskich jednostek naukowych a zatrudniających badaczy innych narodowości oraz polskich naukowców powracających z zagranicy. Zamierzeniem pomysłodawców akcji jest skłonienie spełniających te warunki uczonych do poprowadzenia w Polsce projektów we współpracy z młodymi naukowcami. Wsparcie mogą uzyskać projekty zgodne z obszarami tematycznymi określonymi jako Bio, Info oraz Techno. Ich realizacja powinna odbywać się w zespołach przy udziale studentów (którzy ukończyli 3 rok studiów), doktorantów i uczestników staży podoktorskich. Liczba młodych uczonych w zespole nie może być mniejsza niż 6 osób, a uczony z zagranicy powinien być zatrudniony w jednostce realizującej projekt i pracować w niej co najmniej 10 miesięcy w roku. Realizacja projektu może trwać od 3 do 5 lat.