Przestraszone władze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

„Wyborcza” przestraszyła UKSW

Nasz Dziennik

Władze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odwołały dzisiejszą konferencję „Homoseksualizm z naukowego i religijnego punktu widzenia”. Przyczyną był artykuł „Gazety Wyborczej”, w którym podano, że na konferencji wystąpią osoby nieaprobujące zachowań homoseksualnych. Sesja jednak się odbędzie, została bowiem przeniesiona do sąsiadującego z uniwersytetem domu rekolekcyjnego. 

Jak szczerze przyznał prorektor uczelni prof. Marek Kowalski, podjął „tę bolesną decyzję”, dlatego że organizacja konferencji „może wpłynąć bardzo negatywnie na wizerunek uczelni”. – Wrzawa medialna (…) uniwersytetowi na pewno nie służy – ocenia. Ta wrzawa to artykuł w „Gazecie Wyborczej” pod znamiennym tytułem „Obłędne nauki o gejach”. Ma je, według „Wyborczej”, prezentować m.in. amerykański psycholog dr Paul Cameron

————-

„Wyborcza” odwołała konferencję na UKSW

Fronda

————-

SKANDAL NA KATOLICKIEJ UCZELNI

Magdalena Żuraw, Niezalezna.pl, 06-05-2009 16:32

W wypowiedzi dla portalu Niezalazna.pl prowadząca spotkania z Cameronem w całej Polsce Joanna Najfeld mówi: – Nasi goście z Ameryki (profesor przybył wraz z żoną – przyp.aut.) są zszokowani faktem, że w kraju, który jako drugi na świecie uchwalił konstytucję gwarantującą wolność słowa, zakazuje się spotkań z naukowcami. Ponadto profesor Cameron nie może uwierzyć, że decyzję o odwołaniu spotkania podjęły władze katolickiej uczelni.  

Profesor Cameron, emerytowany profesor na Wayne State University, University of Louisville, Fuller Graduate School Psychology i University Nebraska, jest prezesem „Family Research Institute”, członkiem „Eastern Psychological Association”, redaktorem czasopisma „Empirical Journal of Same-Sex Sexual Behavior”. Zasłynął jako autor kilkuset artykułów oraz kilkudziesięciu książek z zakresu nauk społecznych i psychologii. Był również doradcą ds. rodziny rządów USA i Kanady. Pisze między innymi dla: „American Psychologist”, „Gerontologist, J of Gerontology”, „Psychological Reports”, „British Medical J”, „Canadian Medical Association J”, „Postgraduate Medical J”.


Terminarz spotkań z prof. Cameronem

Kobiety na uczelniach

Kobiety stanowią 30 proc. studentów polskich uczelni technicznych

PAP – Nauka w Polsce

Kobiety stanowią ok. 30 proc. ogólnej liczby studentów na politechnikach w Polsce. Na kierunkach ściśle technicznych nadal to tylko od kilku do kilkunastu procent – wynika z danych zebranych na potrzeby akcji „Dziewczyny na politechniki!”, która ma to zmienić. Procentowo największy udział studentek – 49,2 proc. – jest na Akademii Technologiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i na Politechnice Koszalińskiej – 42,7 proc.; najmniejszy zaś na Politechnice Poznańskiej – 21,3 proc. i w Wojskowej Akademii Technicznej – 16,7 proc. 

Najmniej kobiet jest na wydziałach: elektrycznym, elektrotechnicznym, robotyki i budownictwa. Rekordzistami w tym zakresie są: Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, gdzie kobiety stanowią 1,6 proc. studiujących oraz Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej – 1,8 proc.Największy odsetek studentek – 77 proc. – jest na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. Ponad 70 proc. studiujących stanowią kobiety także na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej (75,7 proc.), Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej (73,4 proc.), Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej (72,4 proc.) i w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej (70,6 proc.).,,

Wśród rektorów polskich uczelni technicznych jest tylko jedna kobieta – prof. Maria Nowicka-Skowron, rektor Politechniki Częstochowskiej. Na ponad 70 prorektorów polskich politechnik jest tylko 5 kobiet, a na szczeblu władz dziekańskich – wśród 164 dziekanów – jest 10 kobiet.

Najwięcej kobiet we władzach różnego szczebla mają Politechnika Białostocka i Politechnika Opolska. Żadnej kobiety od stanowiska rektora do poziomu władz dziekańskich nie mają: Politechnika Wrocławska, Koszalińska, Gdańska, Rzeszowska, Śląska, AGH i Łódzka – czyli jedna trzecia polskich publicznych uczelni technicznych.

„Akcja dziewczyny na politechniki!” jest wspólnym projektem Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. Jej celem jest zachęcanie uczennic szkół ponadgimnazjalnych do podejmowania studiów inżynierskich, zwłaszcza na kierunkach stricte technicznych.

Patronat nad akcją objęły: pełnomocnik rządu ds. równego statutu Elżbieta Radziszewska, minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka, minister edukacji Katarzyna Hall i prezes Urzędu Patentowego Alicja Adamczak.

W kulminacyjnym dniu tegorocznej, II edycji akcji – 23 kwietnia – na prawie wszystkich polskich publicznych uczelniach technicznych odbędzie się „Dzień otwarty tylko dla dziewczyn”. Informacje na temat jego przebiegu w poszczególnych uczelniach można znaleźć na stronie internetowej http://www.dziewczynynapolitechniki.pl.

Podobne akcje organizowane są w innych krajach europejskich (Girls’ Day – w Niemczech, Austrii, Szwajcarii) i Stanach Zjednoczonych (Women in Engineering). Ich organizatorzy zauważają, że dzięki nim zwiększa się zainteresowanie studiami technicznymi w ogóle, także wśród chłopców

Nowe władze Parlamentu Studentów RP – spotkanie z minister Kudrycką

studentnewspl_1

Nowe władze Parlamentu Studentów RP – spotkanie z minister Kudrycką

„Bardzo liczę na dalsze współdziałanie Parlamentu Studentów RP w zmienianiu rzeczywistości akademickiej w Polsce.

Mamy przecież wspólny cel – dobro studenta” – powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka podczas spotkania z nowym przewodniczącym Parlamentu Studentów Bartłomiejem Banaszakiem, które odbyło się w siedzibie ministerstwa. Jak informują przedstawiciele resortu, prof. Kudrycka pogratulowała Banaszakowi objęcia funkcji. Jej zdaniem świadczy to o dużym kredycie zaufania od studentów, którzy go wybrali. „To istotne zobowiązanie wobec środowiska” – podkreśliła. Życzyła także nowemu przewodniczącemu wielu sukcesów w pełnieniu tej odpowiedzialnej misji, cenionej przez MNiSW.

„Jednym z moich pierwszych celów po objęciu kierownictwa w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego była zmiana podejścia do studentów i ich reprezentacji, aby nie byli traktowani jak niemal zło konieczne. Cieszę się, że w ciągu roku udało się wiele zmienić na dobre: studenci uczestniczą w pracach nad reformą systemu, często kontaktują się z urzędnikami, odbywają spotkania z ministrami. Mam nadzieję, że kolejny rok będzie pod tym względem jeszcze bardziej efektywny” – powiedziała minister.

Bartłomiej Banaszak został wybrany na przewodniczącego 10 stycznia br. Podczas spotkania podkreślał, że głównym celem Parlamentu powinno być zwiększanie aktywności studentów w życiu uczelni i działalności samorządowej. „Można obecnie zaobserwować, że studenci w stosunkowo niewielkim zakresie angażują się w sprawy uczelni, a tym samym także własne” – zauważył Banaszak. Jak dodał, Parlament nadal będzie też aktywnie włączać się w prace nad reformą szkolnictwa wyższego. „Jej pierwsze założenia oceniamy jako bardzo obiecujące” – powiedział.

Na zakończenie minister Kudrycka obiecała wspierać Parlament w planowanych działaniach. Jej zdaniem istnieje wiele sposobów, w które można to czynić. „Jestem przekonana, że ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego może szerzej włączyć się w programy aktywizacji studentów i promowania najlepszych wzorców funkcjonowania uczelni – obiecała Kudrycka. – Już teraz mogę zapowiedzieć przygotowywany obecnie specjalny +Pakiet dla studenta+, wprowadzający istotne udogodnienia i ciekawe rozwiązania, a związany z szerszymi zmianami w systemie szkolnictwa wyższego”.(PAP)