Rządowa wizja Polski – uczelnie jako lokomotywy

Jaka będzie Polska w 2030 roku? Rząd przedstawia swoją wizję

PAP – Nauka w Polsce

Uczelnie są lokomotywami rozwoju wielkich aglomeracji. Praca klas kreatywnych jest mocno finansowana przez przemysł, który absorbuje nowe technologie i wynalazki. Mamy stały 5-procentowy wzrost PKB, 20 proc. udziału dorosłych w edukacji, 25 proc. stopę inwestycji, 35-procentową stopę zatrudnienia niepełnosprawnych, 40 proc. udziału produktów hi-tech w eksporcie, a pracuje 75 proc. Polaków. Internetem posługujemy się wszyscy. Oto wizja Polski za 20 lat, jaką na walnym zgromadzeniu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii (PIGZT) przedstawił dr Michał Boni, szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” to strategia, której jednym z filarów jest sprzężenie nauki z gospodarką, a celem – dobra jakość życia. 

W analizie ekspertów ważne miejsce przypadło roli nauki w gospodarce kraju, który stawia na rozwój produktywności i innowacyjności.

„Zwiększenie nakładów na edukację i naukę do 4 proc. PKB – ja wiem, że to dzisiaj brzmi jak utopia, ale w roku 2030, obawiam się, że i tak z takim poziomem możemy nie być w czołówce krajów” – mówił dr Boni.

„Nam się jeszcze parę lat temu wydawało, że wielki boom edukacyjny to jest coś, co radykalnie poprawi jakość zasobów ludzkich, będzie budowało potencjał nowego kapitału intelektualnego w Polsce. Tak, ale to jest niewystarczające” – ocenił dr Boni.

Według niego, w perspektywie 20 lat wykształcenie na poziomie wyższym będzie małym biletem wstępu do kariery. Bilet ten trzeba będzie aktualizować poprzez uzupełnianie wiedzy i jej poszerzanie. Oprócz tego potrzebny będzie „turbo bilet”, przyspieszający efektywność pomysłów i działań. Owym akceleratorem będzie kreatywność, wymyślanie nowych rozwiązań, nowe idee.

Prezes PAN: nauce polskiej potrzebna jest wizja

Prezes PAN: nauce polskiej potrzebna jest wizja

PAP – Nauka w Polsce

Nauce polskiej potrzebna jest wizja, którą można zrealizować w ciągu 10 czy 20 lat – uważa prezes Polskiej Akademii Nauki prof. Michał Kleiber. Jego zdaniem, w Polsce nadal nie prowadzi się polityki, której celem jest innowacyjna gospodarka.

Pozycję i konkurencyjność polskiej nauki na arenie międzynarodowej – zdaniem prezesa PAN – może poprawić wzrost nakładów na finansowanie tych projektów naukowych, które zwyciężą w konkursach. W Polsce tylko 13 proc. budżetu na badania naukowe wydaje się w ramach przeprowadzanych konkursów.

W Polsce – zdaniem prezesa PAN – utworzyły się dwie grupy naukowców: jedną tworzą ci, którzy mają ambicje międzynarodowe i nie boją się walczyć o granty w ramach konkursów, a drugą, ci którzy z takich ambicji zrezygnowali. „To jest niebezpieczne zjawisko, ale z kolei ci, którzy zwyciężają, stają się arystokracją naukową, są pewnym wzorcem i choć ludzie im zazdroszczą, to ich naśladują” – mówi Kleiber.

 na polskich uczelniach trzeba szkolić kadry, zapewnić im lepsze warunki finansowe i promować studia doktoranckie. „W Polsce jest dwa razy mniej obronionych doktoratów w stosunku do populacji niż w pozostałych krajach unijnych” – powiedział.

Zdaniem Kleibera polskiej nauce może też pomóc większy udział w projektach unijnych. Jako przykład wymienił Wspólnotowe Centrum Badawcze, którego instytuty badawcze są już m.in. we Włoszech, Niemczech, Belgii, Holandii i Hiszpanii, a ich badania „służą technologicznym i naukowym wsparciem polityce Unii”.

Najwyższe władze polskiej nauki o studiach doktoranckich

Najwyższe władze polskiej nauki o studiach doktoranckich

studentnews.pl

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kurdycka, rektorzy warszawskich uczelni – Politechniki Warszawskiej, SGGW, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego – a także przedstawiciele Krajowej Reprezentacji Doktorantów wezmą udział w konferencji „Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich w Polsce a możliwości jego realizacji w istniejącym systemie prawnym”, która odbędzie się w dniach 19-21 września w Warszawie.

Celem spotkania najwyższych władz polskiej nauki jest wykreowanie optymalnej wizji studiów doktoranckich, która obejmowałaby standardy kształcenia, a także kwestie organizacji i finansowania. Zamierzeniem organizatorów jest, aby efektem zestawienia tej wizji z obowiązującymi regulacjami prawnymi były konkretne propozycje zmian w ustawie. 

——————–

KONFERENCJA

Model funkcjonowania studiów doktoranckich w Polsce a możliwości jego realizacji w istniejącym stanie prawnym