Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

ksn_1

Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

WIADOMOŚCI KSN , 2008, 11-12 (152-153)

  • O debacie nad projektem budżetu państwa na 2009 r. – J.Sobieszczański.
  • Opinia KSN o programie reformy nauki MNiSW „Budujemy na wiedzy”.
  • Ewaluacja naukowców w świetle projektu ustawy o zasadach finansowania nauki – W. Pillich.
  • Uwagi KSN do proj. rozporządzenia Ministra NiSW. Rada KSN NSZZ „S” z dn. 18.10.2008 r.(informacja).
  • Apele o dokonanie zmian w budżecie państwa na 2009 r.
  • Konferencja naukowa GEW – W. Pillich.
  • Okrągły Stół Nauczycieli Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
  • Lustracja i weryfikacja naukowców PRL.